Trang tư vấn việc làm, thị trường lao động, XKLĐ, đào tạo nghề, BHTN

Hotline
02193.868.114

   

Thứ 6, Ngày 10/07/2020
Đăng kí |

Ứng viên mới nhất

Hà Giang - 10/07/2020 | Nguyễn Văn Tuyển
Nguyễn Văn Tuyển
Hà Giang - 10/07/2020 | Nguyễn Văn Toán
Nguyễn Văn Toàn
Hà Giang - 09/07/2020 | Nguyễn Văn Chính
Nguyễn Văn chính
Hà Giang - 09/07/2020 | Nguyễn Văn Học
Nguyễn Văn Học
Hà Giang - 08/07/2020 | Nguyễn Thị Hải
Nguyễn Thị Hải
Hà Giang - 08/07/2020 | Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
Hà Giang - 08/07/2020 | Nguyễn Thị Hạnh
Nguyễn Thị Hạnh
Hà Giang - 07/07/2020 | Nguyễn Thị Ngọc
Nguyễn Thị Ngọc
Hà Giang - 07/07/2020 | Phạm Thị Hương
Phạm Thị Hương
Hà Giang - 06/07/2020 | Hoàng Văn Nam
Hoàng Văn Nam

Việc làm mới nhất

Xuất khẩu lao động - 10/07/2020 | Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang thông báo
Tuyển lao động đi xuất khẩu lao động đi làm việc tại, Đài Loan..
Bắc Giang... - 10/07/2020 | Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang thông báo
Tuyển lao động đi làm việc tại các Khu Công nghiệp ngoài tỉnh
Bắc Giang... - 09/07/2020 | Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang thông báo
Thông báo tuyển lao động đi làm việc tại các Khu Công nghiệp ngoài tỉnh
Nhật Bản... - 08/07/2020 | Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang thông báo,
Tuyển lao động đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản..
Xuất khẩu lao động - 08/07/2020 | Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang thông báo
Tuyển lao động đi xuất khẩu lao động đi làm việc tại, Đài Loan..
Xuất khẩu lao động - 08/07/2020 | Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang thông báo
Tuyển lao động đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản..
Hải Phòng... - 07/07/2020 | Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang thông báo,
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang thông báo, tuyển lao đi làm việc tại các Khu Công nghiệp ngoài tỉnh
Xuất khẩu lao động - 07/07/2020 | Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang thông báo
Tiếp tục kết nối việc làm cho người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động thị trường, Nhật Bản..
Xuất khẩu lao động - 07/07/2020 | Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang thông báo
Thông báo tuyến lao động đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan..
Hải Phòng... - 06/07/2020 | Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang thông báo, tiếp tục kết nối việc làm cho người lao động có nhu cầu đi làm việc
thông báo, tiếp tục kết nối việc làm cho người lao động có nhu cầu đi làm việc tại các Khu Công nghiệp ngoài tỉnh và Xuất khẩu lao động thị trường Nhật Bản, Đài Loan...🌐

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HÀ GIANG