Trang tư vấn việc làm, thị trường lao động, XKLĐ, đào tạo nghề, BHTN

Hotline
0978.035.005

   

Thứ 5, Ngày 28/10/2021
Đăng kí |

Ứng viên mới nhất

Hà Giang - 28/10/2021 | Chảo Ngài Chung
Chảo Ngài Chung
Hà Giang - 28/10/2021 | Chảo Vần Thúng
Chảo Vần Thúng
Hà Giang - 27/10/2021 | Lý Hồng Thái
Lý Hồng Thái
Hà Giang - 26/10/2021 | Hoàng Thuỳ Linh
Hoàng Thuỳ Linh
Hà Giang - 25/10/2021 | Mua Thị Mỷ
Mua Thị Mỷ
Hà Giang - 22/10/2021 | Ly Mí Mua
Ly Mí Mua
Hà Giang - 22/10/2021 | Sùng Mí Tủa
Sùng Mí Tủa
Hà Giang - 20/10/2021 | Thào Mí Tủa
Thào Mí Tủa
Hà Giang - 19/10/2021 | Vùi Thị Tiến
Vùi Thị Tiến
Hà Giang - 19/10/2021 | Hồ Thị Hiên
Hồ Thị Hiên

Việc làm mới nhất

Hà Giang - 27/10/2021 | Công ty TNHH Hân Giang
Trung tâm Dịch vụ việc làm thông báo
Hải Dương... - 26/10/2021 | Viettel Hà Giang
Trung tâm Dịch vụ việc làm thông báo
Hà Giang - 25/10/2021 | Công ty Gia Long
Trung tâm Dịch vụ việc làm thông báo
Hà Giang - 22/10/2021 | Công ty TNHH Vinh Quang
Trung tâm Dịch vụ việc làm thông báo
Hà Giang - 20/10/2021 | Công ty TNHH Liên Hiệp
Trung tâm Dịch vụ việc làm thông báo
Hà Giang - 18/10/2021 | Hợp tác xã xây dựng Hà Tiến
Trung tâm Dịch vụ việc làm thông báo
Hà Giang - 18/10/2021 | Hợp tác xã xây dựng Hà Tiến
Trung tâm Dịch vụ việc làm thông báo
Bắc Giang - 15/10/2021 | Công ty Newwing Bắc Giang
Trung tâm Dịch vụ việc làm thông báo
Hà Giang - 13/10/2021 | Công ty Thiên Long
Trung tâm Dịch vụ việc làm thông báo
Hà Giang - 13/10/2021 | Công ty TNHH Linh Lực
Trung tâm Dịch vụ việc làm thông báo

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HÀ GIANG