Trang tư vấn việc làm, thị trường lao động, XKLĐ, đào tạo nghề, BHTN

Hotline
02193.868.114 - 02193.864.387

   

Thứ 3, Ngày 26/01/2021
Đăng kí |

Ứng viên mới nhất

Hà Giang - 22/01/2021 | Nguyễn Văn Dũng
Nguyễn Văn Dũng
Hà Giang - 21/01/2021 | Nguyễn Văn Long
Nguyễn Văn Long
Hà Giang - 20/01/2021 | Nguyễn Văn Quản
Nguyễn Văn Quản
Hà Giang - 18/01/2021 | Triệu Quang Hào
Triệu Quang Hào
Hà Giang - 15/01/2021 | Triệu Minh Lợi
Triệu Minh Lợi
Hà Giang - 14/01/2021 | Hoàng Thị Hợi
Hoàng Thị Hợi
Hà Giang - 13/01/2021 | Nguyễn Thị Loan
Nguyễn Thị Loan
Hà Giang - 12/01/2021 | Nguyễn Thị Luyến
Nguyễn Thị Luyến
Hà Giang - 11/01/2021 | Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
Hà Giang - 08/01/2021 | Nguyễn Văn Bảo
Nguyễn Văn Bảo

Việc làm mới nhất

Xuất khẩu lao động - 13/01/2021 | Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang thông báo
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang thông báo, Tuyển lao động đi xuất khẩu lao động đi làm việc tại, Đài Loan..

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HÀ GIANG