Trang tư vấn việc làm, thị trường lao động, XKLĐ, đào tạo nghề, BHTN

Hotline
0978.035.005 02193.864.387

   

Thứ 4, Ngày 25/05/2022
Đăng kí |

Ứng viên mới nhất

Hà Giang - 24/05/2022 | Sùng Mí Hà
Sùng Mí Hà
Hà Giang - 23/05/2022 | Vàng Đình Phủ
Vàng Đình Phủ
Hà Giang - 20/05/2022 | Giàng Seo Cá
Giàng Seo Cá
Hà Giang - 19/05/2022 | Vương Đức Hoa
Vương Đức Hoa
Hà Giang - 19/05/2022 | Lý Thị Khai
Lý Thị Khai
Hà Giang - 17/05/2022 | Nguyễn Bích Thuỷ
Nguyễn Bích Thuỷ
Hà Giang - 17/05/2022 | Hầu Thị Súa
Hầu Thị Súa
Hà Giang - 13/05/2022 | Vàng Thị Súa
Vàng Thị Súa
Hà Giang - 12/05/2022 | Nguyễn Thị Mai Phương
Nguyễn Thị Mai Phương
Hà Giang - 12/05/2022 | Vàng Thị Mái
Vàng Thị Mái

Việc làm mới nhất

Hà Giang - 14/04/2022 | Bưu điện Hà Giang
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang thông báo
Hải Dương - 28/03/2022 | Công ty TNHH May Tinh Lợi
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang thông báo
Hà Giang - 25/03/2022 | FPT Hà Giang
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang thông báo
Hải Phòng - 23/03/2022 | Công ty Regina
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang thông báo
Hà Giang - 17/03/2022 | Cửa hàng Cam House
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang thông báo
Hà Giang - 14/03/2022 | Công ty thương mại Nhất Tín
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang thông báo
Hà Giang - 10/03/2022 | Công ty TNHH Đại Phong
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang thông báo
Hà Giang - 09/03/2022 | Thiết bị máy tính Siêu Thanh
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang thông báo
Hà Giang - 08/03/2022 | Công ty TNHH DV DL và TM PANHOU
Nhiều vị trí
Hà Giang - 08/03/2022 | Công ty TNHH Đại Phong
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang thông báo

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HÀ GIANG