Trang tư vấn việc làm, thị trường lao động, XKLĐ, đào tạo nghề, BHTN

Hotline
02193.868.114

   

Thứ 2, Ngày 10/08/2020
Đăng kí |

Ứng viên mới nhất

Hà Giang - 07/08/2020 | Nguyễn Thị Thoại
Nguyễn Thị Thoại
Hà Giang - 07/08/2020 | Nguyễn Văn Mão
Nguyễn Văn Mão
Hà Giang - 07/08/2020 | Vũ Văn Hoa
Vũ Văn Hoa
Hà Giang - 06/08/2020 | Nguyễn Thị Tình
Nguyễn Thị Tình
Hà Giang - 06/08/2020 | Nguyễn Văn Nét
Nguyễn Văn Net
Hà Giang - 05/08/2020 | Hoàng Văn Tương
Hoàng Văn Tương
Hà Giang - 05/08/2020 | Trương Thu Hoa
Trương Thu Hoa
Hà Giang - 04/08/2020 | Mai Ly
Mai Ly
Hà Giang - 04/08/2020 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Hà Giang - 04/08/2020 | Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Văn Hưng

Việc làm mới nhất

Xuất khẩu lao động - 07/08/2020 | Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang thông báo
Tuyển lao động đi xuất khẩu lao động đi làm việc tại, Đài Loan..
Bắc Giang... - 06/08/2020 | Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang thông báo
Tuyển lao động có nhu cầu đi làm việc tại các Khu Công nghiệp ngoài tỉnh
Xuất khẩu lao động - 05/08/2020 | Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang thông báo
Tuyển lao động đi xuất khẩu lao động đi làm việc tại Nhật Bản
Hà Giang - 05/08/2020 | Nhà phân phối Quỳnh Hòa
Tuyển dụng nhân viên thị trường
Hải Phòng... - 03/08/2020 | Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang thông báo
Tuyển lao động có nhu cầu đi làm việc tại các Khu Công nghiệp ngoài tỉnh
Xuất khẩu lao động - 31/07/2020 | Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang thông báo
Tuyển lao động đi xuất khẩu lao động đi làm việc tại, Đài Loan..
Hà Giang - 31/07/2020 | THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ CHĂN NUÔI LÀM VIỆC TẠI HUYỆN VỊ XUYÊN
Thông báo tuyển kỹ sư chuyên ngành chăn nuôi
Hà Giang - 30/07/2020 | KHÁCH SẠN YÊN BIÊN LUXURY TUYỂN NHÂN VIÊN
Tuyển dụng nhân viên bảo vệ
Hà Giang - 30/07/2020 | KHÁCH SẠN YÊN BIÊN LUXURY TUYỂN NHÂN VIÊN
tuyển dụng nhân viên phục vụ bàn
Hải Phòng... - 29/07/2020 | Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang thông báo
Tuyển lao động có nhu cầu đi làm việc tại các Khu Công nghiệp ngoài tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HÀ GIANG