DANH MỤC NGÀY NGHỀ
May (27)
Marketing (17)
Sợi (5)
Tư vấn (11)
Cơ khí (15)
Lái xe (24)
Thú y (1)
Luật (1)
Mộc (1)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011

12/08/2011, 10:02:02 AM

Thực hiện Thông tư số 32/2010/TT- BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp. Trung tâm Giới thiệu việc làm xin báo cáo kết quả thực hiện bảo hiểm thất nghiệp sáu tháng đầu năm 2011 như sau:

  1. Tổng số doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị tham gia bảo hiểm thất nghiệp

- Tổng số đơn vị tham gia bảo hiểm thất nghiệp: 894 đơn vị.  

Trong đó:        

+ 101 doanh nghiệp với 5.618 người.

+ Đơn vị sự nghiệp, hành chính, Đảng, đoàn thể 774 đơn vị với 24.407 người.

+ Xã, phường, thị trấn: 16 đơn vị với 26 người.

+ Hộ kinh doanh cá thể: 03 hộ với 32 người.

- Tổng số lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp: 30.083 người. 

- Tổng kinh phí bảo hiểm thất nghiệp đã thu: 7.474.590.682, đ.

Đây là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của toàn ngành Lao động - TB&XH và cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh; sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong vấn đề tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tổ chức thu, nộp bảo hiểm thất nghiệp. 

2. Về thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp 

- Tổng số người đến đăng ký bảo hiểm thất nghiệp: 214 người (tăng 2,5 lần so với năm 2010)

Trong đó:        + Tại địa phương: 170 người

                      + Chuyển từ địa phương khác đến: 44 người

- Số người chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp đi nơi khác: Không 

- Số người đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: 210 người

Trong đó:        + Số người chuyển từ địa phương khác đến: 42 người

                      + Số người tại tỉnh Hà Giang: 168 người

- Số người đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp: 210 người

- Số người không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp: 04 người 

- Tổng số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp theo quyết dịnh : 740.747.000đ.

- Số người được tư vấn giới thiệu việc làm: 214 người.

- Số người thất nghiệp được hỗ trợ học nghề: không. 

3. Công tác tổ chức triển khai thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.

- Trung tâm giới thiệu việc làm đã bố trí kiện toàn bộ máy làm công tác bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm, bố trí 01 phòng làm việc cho cán bộ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký bảo hiểm thất nghiệp.

+ Phòng Bảo hiểm thất nghiệp tổng số có 06 cán bộ (01 cán bộ kiêm nhiệm phụ trách phòng BHTN, hợp đồng 05 cán bộ làm nhiệm vụ chuyên môn ).

+ Trang bị cơ sở vật chất gồm: Bàn làm việc của cán bộ viên chức; máy vi tính; điện thoại để bàn; tủ đựng tài liệu, các dụng cụ khác cơ bản đáp ứng yêu cầu làm việc của cán bộ và người lao động đến đăng ký thất  nghiệp.

Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp luôn đảm bảo kịp thời không có hồ sơ tồn đọng, công tác chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng của Bảo hiểm xã hội cơ bản đáp ứng cho người lao động. 

4. Một số tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp

- Việc hoàn thiện hồ sơ, chốt sổ bảo hiểm thất nghiệp, thời gian đóng nộp bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp còn chậm.

- Nhận thức của người lao động về chính sách bảo hiểm thất nghiệp còn hạn chế.

- Công tác thông tin tuyên truyền về bảo hiểm thất nghiệp chưa được nhiều nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

- Việc hướng dẫn của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh về thủ tục chi hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động bị thất nghiệp do Trung tâm giới thiệu việc làm thực hiện, hiện nay chưa thực hiện được.

- Hiện nay Trung tâm đang tiến hành để thành lập chi nhánh ở các cụm khu vực để tiếp nhận hồ sơ đăng ký thất nghiệp của người lao động,

- Cơ sở vật chất còn chật trội, chưa bố trí được phòng riêng cho phòng Bảo hiểm thất nghiệp chưa được tỉnh bổ sung biên chế, trang thiết bị làm việc còn thiếu.

- Kinh phí cấp cho hoạt động quản lý bảo hiểm thất nghiệp chưa kịp thời. 

 

Nơi nhận:                                               GIÁM ĐỐC                                             

- Cục việc làm;

- Sở LĐ-TBXH;

- Lưu VT-BHTN.                                                                                       

                                                                Nguyễn Thanh Quang

 

 

                                                                                                                

[Trở về] Các tin tức khác
Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 127/2008/NĐ- CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về bảo hiểm thât nghiệp.
Hội nghị tuyên truyền Bảo hiểm thất nghiệp năm 2012 tại huyện Hoàng Su Phì
Hội nghị tuyên truyền Bảo hiểm thất nghiệp năm 2012 tại huyện Xín Mần
Hội nghị tuyên truyền Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện Vị Xuyên
Nỗ lực triển khai bảo hiểm thất nghiệp đến người lao động
Báo cáo tình hình thực hiện BHTN tháng 10/2012
Tình hình thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp 9 tháng đầu năm 2012 của Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Hà Giang
Báo cáo tình hình thực hiện BHTN tháng 9/2012
Cần có chiến lược giảm tình trạng thất nghiệp
Chi trợ cấp thất nghiệp tăng vọt
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức- Sự kiện | Việc tìm người | Người tìm việc | Văn bản | Hỏi đáp | Liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HÀ GIANG
Cơ quan chủ quản: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang
Địa chỉ: Số 224 , tổ 13, phường Nguyễn Trãi, TP  Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 02193.868.114 - Fax: 02193.863.993
Email:
vieclamhagiang@gmail.com

Ghi rõ nguồn "http://vieclamhagiang.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này


Copyright 2010 ViecLamHaGiang. Thiết kế và phát triển bởi Công ty CP Văn Hóa Điện Ảnh Hà Giang