Nhu cầu nhân lực qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp đến 2030

Hotline
02193.868.114

   

Thứ 6, Ngày 05/06/2020
Đăng kí |

Nhu cầu nhân lực qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp đến 2030


Share to google_plusone Share to Twitter


Mục tiêu đến năm 2030, 90 % người tham gia giáo dục nghề nghiệp có việc làm ổn định, thu nhập cao hơn sau đào tạo
 
 Trước yêu cầu mới của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới là đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và phát triển giáo dục, đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, với tiến bộ khoa học-công nghệ.

Theo quy hoạch nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và số liệu điều tra lao động việc làm và kết quả dự báo của Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm về nhu cầu nhân lực qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp của một số lĩnh vực, ngành, nghề như sau:

Đến năm 2020: Tổng số nhân lực qua đào tạo khoảng gần 44 triệu người (chiếm khoảng 70,0% trong tổng số gần 63 triệu người làm việc trong nền kinh tế). Trong tổng số nhân lực qua đào tạo, số nhân lực qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp năm 2020 khoảng 39 triệu trong đó: đào tạo ở bậc sơ cấp nghề khoảng gần 24 triệu người, chiếm khoảng 54,0% tổng số nhân lực qua đào tạo của nền kinh tế; bậc trung cấp là khoảng gần 12 triệu người (khoảng 27,0%); bậc cao đẳng là hơn 3 triệu người (khoảng 7,0%). Giai đoạn 2016 - 2020, cần đào tạo giáo dục nghề nghiệp cho khoảng 12 triệu người trong đó: trình độ cao đẳng là 1.440.000 người (chiếm khoảng 12%), trình độ trung cấp là 1.760.000 người (chiếm khoảng 14,5%), trình độ sơ cấp là 8.800.000 (chiếm khoảng 73,5%). Tỷ lệ lao động qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp trong tổng số lao động của từng lĩnh vực: trong nông, lâm, ngư nghiệp chiếm khoảng 35%; trong công nghiệp - xây dựng 63% và trong dịch vụ 50%, cụ thể:

Nhân lực khối ngành nông, lâm, ngư nghiệp: dự báo đến năm 2020, số lao động qua đào tạo các trình độ của khối ngành nông, lâm, ngư nghiệp sẽ gần 13 triệu người đến năm 2020, trong đó, trình độ SC chiếm 69,5%; trình độ trung cấp chiếm 22,5%; trình độ cao đẳng chiếm khoảng 6,0%.

Nhân lực khối ngành Công nghiệp - Xây dựng: dự báo đến năm 2020, số lao động qua đào tạo các trình độ của khối ngành công nghiệp - xây dựng là 16 triệu. Trong đó, trình độ sơ cấp chiếm khoảng 56,0%; trình độ trung cấp chiếm 33,5%; trình độ cao đẳng chiếm 4,0%.

Nhân lực khối ngành Dịch vụ(1): dự báo đến năm 2020, số nhân lực qua đào tạo của khối ngành dịch vụ gần gần 15 triệu người. Trong đó, trình độ sơ cấp chiếm khoảng 37,0%; trình độ trung cấp chiếm khoảng 23,0%; trình độ cao đẳng chiếm khoảng 12,0%.

Đến năm 2025: Nước ta có 78,07 triệu người từ 15 tuổi trở lên, trong đó ở nông thôn là 46,56 triệu người, chiếm 59,64%. Lực lượng lao động làm việc trong nền kinh tế gần 63 triệu người, số lao động trong độ tuổi là 52,8 triệu người; nhân lực trong nông nghiệp chiếm 35 - 38% (năm 2020) và 28,3% (năm 2025), trong công nghiệp - xây dựng chiếm 31% (năm 2020) và 25,1% (năm 2025) và trong dịch vụ chiếm 27,0% - 29% (năm 2020) và 46,6% (năm 202%)  tổng nhân lực trong nền kinh tế(2). Trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế, số lao động giản đơn là khoảng 12,42 triệu người, chiếm 20,1%; số lao động có kỹ năng trong nông, lâm, ngư nghiệp là 9,21 triệu người, chiếm 14,9%; số công nhân kỹ thuật vận hành máy và thợ lắp ráp là 7,7 triệu người, chiếm 12,46% và số lao động thủ công là 7,50 triệu người, chiếm 12,13%, lao động chuyên môn bậc trung là 1,82 triệu người, chiếm  2,94%.

Như vậy, đến năm 2025 lao động dịch chuyển từ ngành nông nghiệp sang ngành công nghiệp và dịch vụ trong đó chủ yếu chuyển sang ngành dịch vụ. Nhu cầu xuất khẩu lao động đến năm 2020 là rất lớn, chỉ tính riêng các huyện nghèo trong giai đoạn 2016-2020 dự kiến đưa khoảng 58 ngàn người đi làm việc ở nước ngoài, trong đó khoảng 80% lao động qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

Đến năm 2030: Dân số cả nước khoảng 105 triệu người, trong đó lực lượng lao động làm việc trong nền kinh tế gần 70 triệu người; nhân lực trong nông nghiệp chiếm 25%, trong công nghiệp - xây dựng chiếm 40% và trong dịch vụ chiếm 35% tổng nhân lực trong nền kinh tế.Tổng số nhân lực qua đào tạo năm 2030 khoảng gần 56 triệu người (chiếm khoảng 80,0% trong tổng số gần 70 triệu người làm việc trong nền kinh tế). Trong tổng số nhân lực qua đào tạo, số nhân lực qua đào tạo nghề nghiệp năm 2030 khoảng 48 triệu (bằng 85,7% so với lực lượng lao động qua đào tạo); số nhân lực đào tạo qua hệ thống đào tạo đại học và sau đại học năm 2030 khoảng 8 triệu (bằng 14,3% so với lực lượng lao động qua đào tạo). Tỷ lệ lao động qua giáo dục nghề nghiệp trong tổng số lao động của từng lĩnh vực: trong nông, lâm, ngư nghiệp chiếm khoảng 40%; trong công nghiệp - xây dựng 70% và trong dịch vụ 60%.

Với sự phát triển của cách mạng công nghiệp lần thứ tư một số ngành nghề sẽ được phát triển trong tương lai liên quan tới các lĩnh vực ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet di động, công nghệ điện toán đám mây, robot trong công nghiệp và gia đình, xe không người lái, thiết bị bay không người lái, máy in 3D, công nghệ nano, thực tế ảo, phương pháp điều trị kỹ thuật số và máy học, các lĩnh vực dịch vụ ứng dụng kết nối internet vạn vật, nông nghiệp công nghệ cao. Tính chất công việc nghề nghiệp thay đổi sẽ kéo theo cần nhiều kỹ năng mới đòi hỏi sự thích ứng của giáo dục nghề nghiệp.

 

Đồng thời với sự xuất hiện của một số ngành, nghề mới, cũng có một số ngành, nghề sẽ bị mất đi. Theo dự báo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), trong khoảng 10 năm tới, 86% lao động ngành dệt may Việt Nam sẽ phải chuyển nghề; các nghề kế toán, trợ lý, thư ký văn phòng... sẽ bị cạnh tranh mạnh bởi robot và các trí tuệ nhân tạo./.

Nguồn: baomoi.com 

Ý kiến bạn đọc

code
Các bài đã đăng

Thủ tướng chỉ thị ưu tiên phân bổ ngân sách cho giáo dục nghề nghiệp

Thủ tướng chỉ thị ưu tiên phân bổ ngân sách cho giáo dục nghề nghiệp

10:37 | 01/06/2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.

Đào tạo nguồn nhân lực gắn giải quyết việc làm

Đào tạo nguồn nhân lực gắn giải quyết việc làm

08:28 | 18/05/2020

“Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đào tạo nghề (ĐTN), giải quyết việc làm (GQVL)” là 1 trong 5 chương trình trọng tâm được Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Mục tiêu phấn đấu nâng tỷ lệ lao động (LĐ) qua đào tạo đạt 55%; trong đó, tỷ lệ qua ĐTN đạt 45% vào năm 2020, nâng tỷ lệ LĐ có việc làm sau học nghề đạt 80% và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để giảm nghèo nhanh và bền vững.

Hoàn thiện thể chế, thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp phát triển

Hoàn thiện thể chế, thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp phát triển

08:15 | 13/05/2020

Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, một trong những kết quả nổi bật trong năm 2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp là hoàn thiện thể chế và xây dựng văn bản.

Đẩy mạnh công tác chuyên môn và tư vấn tuyển sinh nghề nghiệp

Đẩy mạnh công tác chuyên môn và tư vấn tuyển sinh nghề nghiệp

08:14 | 05/05/2020

Sáng ngày 04/5/2020, tại Hà Nội, Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh đã chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 20202. Tham dự cuộc họp có Phó Tổng Cục trưởng Trương Anh Dũng, Phó Tổng Cục trưởng Đỗ Năng Khánh, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Thị Việt Hương; thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục.

Giáo dục nghề nghiệp: Tăng cường 3 hình thức giám sát đào tạo trực tuyến

Giáo dục nghề nghiệp: Tăng cường 3 hình thức giám sát đào tạo trực tuyến

06:53 | 21/04/2020

Trong điều kiện dịch Covid-19, người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết định hình thức, cách thức, quy trình tổ chức thi, kiểm tra mô đun, môn học trực tuyến gián tiếp, đảm bảo yêu cầu chung.

Thông báo tuyển sinh

Tài trợ chi phí ăn, ở cho học viên du học nghề sang Đức
Đó là thông tin vừa được Viện Kinh tế và Công nghệ Đông Á (IET) công bố nhằm tạo điều kiện cho các học viên đăng ký học tiếng Đức và học nghề để du học nghề sang Đức trong năm 2019.
Cơ hội việc làm tại Cộng hòa Czech
Cộng hòa Czech mở lại việc cấp visa dài hạn cho lao động VN từ đầu tháng 6.2019 đã tạo ra hàng nghìn cơ hội việc làm cho người lao động sang nước này trong thời gian tới
Cơ hội cho 230 học viên học điều dưỡng tại Đức
Dự án sẽ tuyển chọn 230 ứng viên đủ năng lực và yêu nghề, tham gia khóa học tiếng Đức 13 tháng tại Hà Nội. Sau khi hoàn thành chương trình tiếng B2, các học viên sẽ bắt đầu khóa đào tạo nghề điều d...
Bế giảng lớp đào tạo nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang bế giảng 02 lớp đào tạo nghề cho lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (Lớp Xây dựng dân dụng tại xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên; lớp Cắt may Trang ...
Khai giảng lớp đào tạo nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Vừa qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Quang Minh, huyện Bắc Quang tổ chức 01 lớp đào tạo nghề xây dựng dân dụng cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trê...

Thông tin về các khóa đào tạo nghề và kỹ năng

Học nghề miễn phí và có lương tại CHLB Đức
Trường CĐ Viễn Đông, Công ty Cổ phần Lao động Việt Đức và Tập đoàn Y khoa Dortmund thuộc bang Nordrhein-Westfalen (CHLB Đức) vừa ký kết hợp tác chương trình đào tạo nghề của Đức.
Lớp đào tạo nghề gắn với mô hình sản xuất tại xã Giáp Trung, Bắc Mê
Trên cơ sở khảo sát nhu cầu đào tạo nghề của xã Giáp Trung, năm 2019 Trung tâm GDNN-GDTX Bắc Mê đã phối hợp với UBND xã, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên xã Giáp Trung tổ chức mở lớp dạy nghề nông ngh...
Thúc đẩy hợp tác phát triển kỹ năng nghề
Ngày 21/5, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Cơ quan phát triển nguồn nhân lực – HRD Hàn Quốc đã phối hợp tổ chức Hội nghị trao đổi và hợp tác phát triển kỹ năng nghề Hội nghị nhằm tiếp tục đẩy mạnh...
Hội nghị tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT tại huyện Yên Minh và Mèo Vạc
Từ ngày 07/5 - 10/5/2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang phối hợp với phòng Lao động - TBXH huyện Yên Minh và Mèo Vạc tổ chức Hội nghị tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho gần 400 học sinh ...
Trường Trung cấp DTNT-GDTX Bắc Quang tổ chức định hướng nghề nghiệp cho học sinh
Ngày 03/5/2019, Trường Trung cấp DTNT-GDTX Bắc Quang phối hợp với Đảng ủy - HĐND - UBND xã Tiên Nguyên, Ban Giám hiệu trường PTDT bán trú THCS xã Tiên Nguyên, Hội phụ huynh học sinh tổ chức định hư...

Hỗ trợ

Đường dây hỗ trợ đăng ký qua mạng, dịch vụ thông tin:

HOTLINE TƯ VẤN
02193.868.114

Nhà tuyển dụng hàng đầu

Ứng viên tiêu biểu

Lý Văn Khương

Lý Văn Khương

Xin làm lao động phổ thông
Nguyễn Ngọc Duy

Nguyễn Ngọc Duy

Xin việc làm lái xe bằng C
Nguyen Van Thiet

Nguyen Van Thiet

Kỹ thuật điện
Pó Anh Đông

Pó Anh Đông

Lao động phổ thông
Hoàng Văn Soan

Hoàng Văn Soan

Lao động phổ thông
Trương Minh Hải

Trương Minh Hải

Giao thông cầu đường

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HÀ GIANG