Mèo Vạc phát triển nguồn nhân lực gắn giải quyết việc làm

Hotline
02193.868.114

   

Thứ 6, Ngày 23/10/2020
Đăng kí |

Mèo Vạc phát triển nguồn nhân lực gắn giải quyết việc làm


Share to google_plusone Share to Twitter


Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với phát triển KT – XH, huyện Mèo Vạc đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm (GQVL) cho người lao động.

Đồng chí Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc, cho biết: Huyện phát triển nguồn nhân lực gắn GQVL trên cơ sở sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đúng vị trí việc làm, phù hợp với năng lực, chuyên ngành đào tạo; thường xuyên rà soát, cử đi đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, xã, cán bộ bán chuyên trách tại các thôn bản, đảm bảo đạt chuẩn về trình độ, có hiểu biết về chính trị, đảm bảo năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công việc. Phối hợp tổ chức đào tạo nghề, dạy nghề cho người lao động; cung cấp thông tin thị trường, tư vấn GQVL cho lao động sau đào tạo; khảo sát nhu cầu lao động để tổ chức các hoạt động tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm miễn phí cho lao động nông thôn tại các xã, thị trấn. Chủ động nắm bắt nhu cầu, huy động nguồn nhân lực và đào tạo nhân lực theo nhu cầu của thị trường lao động.

Được biết, sau khi thực hiện việc sắp xếp, bố trí đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp thôn theo Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, hiện tổng số Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố tốt nghiệp THCS trở lên có 164/199 người; 100% cán bộ, công chức đạt trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên. Từ năm 2016 đến nay, huyện Mèo Vạc đào tạo nghề cho gần 5.000 lao động, GQVL mới cho trên 8.400 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trong toàn huyện lên 45%, trong đó tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo nghề đạt 38%, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 80%. Cùng với đó, địa phương mở rộng mô hình hướng nghiệp dạy nghề trong nhà trường đối với cấp THCS và THPT; định hướng, tư vấn để các cơ sở, làng nghề thủ công đào tạo, truyền nghề cho thế hệ trẻ, mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm cho người dân. Các xã, thị trấn phối hợp với doanh nghiệp khảo sát về nhu cầu lao động, tổ chức các hoạt động tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho người lao động.

Hiện nay, huyện đang mở các lớp phổ cập giáo dục THCS cho đội ngũ Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ công chức, viên chức cấp huyện, xã. Đẩy mạnh tuyển sinh, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tư vấn GQVL tại chỗ và xuất khẩu lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, ngoài tỉnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, địa phương đang đổi mới dạy nghề theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tham gia các chương trình đào tạo phù hợp với trình độ học vấn, điều kiện kinh tế; gắn đào tạo nghề với kế hoạch phát triển KT – XH, quy hoạch xây dựng NTM, đáp ứng nhiệm vụ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và giảm nghèo bền vững.

Để công tác phát triển nguồn nhân lực gắn giải quyết việc làm thực sự thiết thực, Mèo Vạc chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực; đổi mới công tác đào tạo và chính sách sử dụng cán bộ công chức, viên chức; đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt xã, thị trấn, nhằm đổi mới về chất của nguồn nhân lực; tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập và nâng cao mức sống cho người lao động. Huyện cũng chỉ đạo các đơn vị lựa chọn nghề đào tạo theo xu thế phát triển của thị trường, như: Hướng dẫn viên du lịch, thêu dệt thổ cẩm, làm khèn Mông; đào tạo nghề ở những xã trọng điểm để chuyển dịch cơ cấu lao động, ngành nghề đáp ứng việc xây dựng NTM...

 

Bài, ảnh: KIM TIẾN

Nguồn: baohagiang.vnĐồng chí Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc, cho biết: Huyện phát triển nguồn nhân lực gắn GQVL trên cơ sở sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đúng vị trí việc làm, phù hợp với năng lực, chuyên ngành đào tạo; thường xuyên rà soát, cử đi đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, xã, cán bộ bán chuyên trách tại các thôn bản, đảm bảo đạt chuẩn về trình độ, có hiểu biết về chính trị, đảm bảo năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công việc. Phối hợp tổ chức đào tạo nghề, dạy nghề cho người lao động; cung cấp thông tin thị trường, tư vấn GQVL cho lao động sau đào tạo; khảo sát nhu cầu lao động để tổ chức các hoạt động tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm miễn phí cho lao động nông thôn tại các xã, thị trấn. Chủ động nắm bắt nhu cầu, huy động nguồn nhân lực và đào tạo nhân lực theo nhu cầu của thị trường lao động.

Được biết, sau khi thực hiện việc sắp xếp, bố trí đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp thôn theo Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, hiện tổng số Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố tốt nghiệp THCS trở lên có 164/199 người; 100% cán bộ, công chức đạt trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên. Từ năm 2016 đến nay, huyện Mèo Vạc đào tạo nghề cho gần 5.000 lao động, GQVL mới cho trên 8.400 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trong toàn huyện lên 45%, trong đó tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo nghề đạt 38%, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 80%. Cùng với đó, địa phương mở rộng mô hình hướng nghiệp dạy nghề trong nhà trường đối với cấp THCS và THPT; định hướng, tư vấn để các cơ sở, làng nghề thủ công đào tạo, truyền nghề cho thế hệ trẻ, mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm cho người dân. Các xã, thị trấn phối hợp với doanh nghiệp khảo sát về nhu cầu lao động, tổ chức các hoạt động tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho người lao động.

Hiện nay, huyện đang mở các lớp phổ cập giáo dục THCS cho đội ngũ Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ công chức, viên chức cấp huyện, xã. Đẩy mạnh tuyển sinh, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tư vấn GQVL tại chỗ và xuất khẩu lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, ngoài tỉnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, địa phương đang đổi mới dạy nghề theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tham gia các chương trình đào tạo phù hợp với trình độ học vấn, điều kiện kinh tế; gắn đào tạo nghề với kế hoạch phát triển KT – XH, quy hoạch xây dựng NTM, đáp ứng nhiệm vụ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và giảm nghèo bền vững.

Để công tác phát triển nguồn nhân lực gắn giải quyết việc làm thực sự thiết thực, Mèo Vạc chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực; đổi mới công tác đào tạo và chính sách sử dụng cán bộ công chức, viên chức; đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt xã, thị trấn, nhằm đổi mới về chất của nguồn nhân lực; tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập và nâng cao mức sống cho người lao động. Huyện cũng chỉ đạo các đơn vị lựa chọn nghề đào tạo theo xu thế phát triển của thị trường, như: Hướng dẫn viên du lịch, thêu dệt thổ cẩm, làm khèn Mông; đào tạo nghề ở những xã trọng điểm để chuyển dịch cơ cấu lao động, ngành nghề đáp ứng việc xây dựng NTM...

 

Bài, ảnh: KIM TIẾN


Nguồn: baohagiang.vn 

Ý kiến bạn đọc

code
Các bài đã đăng

7 quy định mới về giải quyết tranh chấp lao động từ 2021

7 quy định mới về giải quyết tranh chấp lao động từ 2021

07:46 | 22/10/2020

Bộ Luật Lao động năm 2019 sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2021, trong đó có quy định về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động và người sử dụng lao động với nhiều thay đổi.

Số lượng đơn tìm việc làm trong Quý 3 năm 2020 tăng gấp đôi so với các năm

Số lượng đơn tìm việc làm trong Quý 3 năm 2020 tăng gấp đôi so với các năm

07:16 | 21/10/2020

Trong quý 3 năm 2020, nền kinh tế Việt Nam đã hứng chịu làn sóng COVID-19 lần thứ hai vào tháng 7, do đó nhu cầu tuyển dụng vẫn không thay đổi so với quý 2/2020 trong khi số lượng đơn tìm việc Adecco Việt Nam nhận được tăng gấp đôi (4500+ hồ sơ). Các công ty đang rất thận trọng trong hoạt động tuyển dụng để tránh việc sa thải hàng loạt. Quá trình tuyển dụng cũng mất nhiều thời gian hơn so với thời gian trước. Người đang có việc làm rất do dự khi chuyển việc do sự mơ hồ và biến động của hoạt động kinh doanh tại các công ty. Thị trường lao động sẽ mất hơn một quý nữa để bắt đầu trở lại bình thường.

63 doanh nghiệp tuyển dụng hơn 1.800 vị trí việc làm

63 doanh nghiệp tuyển dụng hơn 1.800 vị trí việc làm

07:30 | 19/10/2020

Ngoài tuyển dụng 1.852 chỉ tiêu, vị trí việc làm, tại ngày hội người lao động còn được tư vấn miễn phí về việc làm, học nghề và xuất khẩu lao động; phỏng vấn trực tiếp với các nhà tuyển dụng

Từ 1/1/2021: Nhiều nội dung mới trong hợp đồng lao động có hiệu lực

Từ 1/1/2021: Nhiều nội dung mới trong hợp đồng lao động có hiệu lực

07:56 | 16/10/2020

Theo quy định của Luật Lao động 2019, từ 1/1/2021, người lao động và người sử dụng lao động có thêm nhiều quyền lợi trong thực hiện hợp đồng.

Tăng cường tư vấn, giải quyết việc làm cho người lao động

Tăng cường tư vấn, giải quyết việc làm cho người lao động

08:09 | 14/10/2020

Trong 9 tháng qua, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên nhiều lao động (NLĐ) của tỉnh bị mất việc làm (lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng 59% so với cùng kỳ 2019). Trước thực trạng này, Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) Hà Giang đã tăng cường kết nối với các doanh nghiệp để giải quyết việc làm cho NLĐ, phát triển lao động tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp; các phiên giao dịch giới thiệu việc làm cũng đã được đẩy mạnh triển khai tại các xã, thị trấn, các thôn, bản để gần dân hơn; đồng thời kết hợp nhiều hình thức thông tin tuyên truyền trực tiếp, gián tiếp.

Hội nghị tư vấn

Huyện Quản Bạ tổ chức Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động
Vừa qua, UBND huyện Quản Bạ đã tổ chức Hội nghị Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động trên địa bàn các xã thuộc huyện Bắc Mê
Từ ngày 12/9 đến ngày 14/9/2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang phối hợp với phòng Lao động - TBXH huyện Bắc Mê và Công ty TNHH Bujeon tổ chức Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm cho ngư...
Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần
Từ ngày 20/8 đến ngày 23/8/2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang phối hợp với phòng Lao động - TBXH huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần và Công ty TNHH công nghiệp Brother, Công ty TNHH khoa học k...
Huyện Quản Bạ tổ chức Hội nghị nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác đưa người lao động có thời hạn ở nước ngoài và trong nước năm 2018
Từ ngày 11/7/2018 đến ngày 13/7/2018, UBND huyện Quản Bạ đã tổ chức Hội nghị nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác đưa người lao động có thời hạn ở nước ngoài và trong nước năm 2018 cho trên 70...
Hội nghị tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động tại các xã thuộc huyện Yên Minh
Từ ngày 19/6 đến ngày 21/6/2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang phối hợp với phòng Lao động - TBXH huyện Yên Minh tổ chức Hội nghị tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động cho trên 400 người l...

Tuyển dụng

Công ty Thủy điện Nậm Yến tuyển dụng lao động
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang phối hợp với Công ty Thủy điện Nậm Yến, có địa chỉ tại Km 3, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, thông báo tuyển lao động cụ thể như sau:

Lịch phỏng vấn làm việc

Thông báo lịch phỏng vấn tuyển dụng
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà giang thông báo lịch phỏng vấn tuyển dụng của các doanh nghiệp ngoài tỉnh như sau:

Hỗ trợ

Đường dây hỗ trợ đăng ký qua mạng, dịch vụ thông tin:

HOTLINE TƯ VẤN
02193.868.114

Nhà tuyển dụng hàng đầu

Ứng viên tiêu biểu

Hoàng Thị Lan

Hoàng Thị Lan

Hoàng Thị Lan
Nguyễn Thị Thoa

Nguyễn Thị Thoa

Nguyễn Thị Thoa
Vương Mí Trọ

Vương Mí Trọ

Vương Mí Trọ
Sùng Mí Dính

Sùng Mí Dính

Sùng Mí Dính
Nguyễn Văn Toản

Nguyễn Văn Toản

Nguyễn Văn Toản
Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Văn Hải

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HÀ GIANG