Giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động

Hotline
0978.035.005 02193.864.387

   

Thứ 7, Ngày 20/07/2024
Đăng kí |

Giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động


Share to google_plusone Share to Twitter


Thực hiện Quyết định số 2239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh ta đã và đang triển khai nhiều giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp. Phóng viên Báo Sơn La đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, về nội dung này. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 

Giảng viên Trường cao đẳng Sơn La tham gia Hội giảng giáo dục nghề nghiệp tỉnh năm 2024.
Ảnh: Nguyễn Thư

Phóng viên: Xin ông cho biết mục tiêu khái quát của Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Thủ tướng Chính phủ và việc cụ thể hóa trên địa bàn tỉnh ta?

Ông Nguyễn Tuấn Anh: Mục tiêu trước hết là phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đa dạng về loại hình, phân bố hợp lý về cơ cấu ngành, nghề, cơ cấu trình độ, cơ cấu vùng, miền. Đồng thời, chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, phân tầng chất lượng, đủ năng lực đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề, nhất là nhân lực có kỹ năng nghề cao cho phát triển đất nước. Trong đó, mục tiêu đến năm 2025, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đủ năng lực đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề của nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Giảm ít nhất 20% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập so với năm 2020, trong đó giảm khoảng 40% số trường trung cấp công lập; nâng tỷ lệ cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lên khoảng 45%. Hoàn thành sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn cấp huyện.

Trên cơ sở điều kiện thực tế, tỉnh ta đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. Đẩy nhanh chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở vật chất thiết bị và đổi mới chương trình, phương thức đào tạo. Phát triển đội ngũ nhà giáo, nghệ nhân, chuyên gia, người dạy nghề và cán bộ quản lý trong giáo dục nghề nghiệp. Gắn kết chặt chẽ giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động. Nghiên cứu ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ, hướng nghiệp, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Tăng cường huy động và nâng cao hiệu quả đầu tư tài chính cho giáo dục nghề nghiệp. Truyền thông nâng cao hình ảnh, thương hiệu và giá trị xã hội của giáo dục nghề nghiệp. Nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế về giáo dục nghề nghiệp.

Phóng viên: Là cơ quan chuyên môn, ngành đã có những tham mưu gì với tỉnh để triển khai thực hiện  hiệu quả Quyết định số 2239/QĐ-TTg, thưa ông?

Ông Nguyễn Tuấn Anh: Ngành đã tham mưu xây dựng, thực hiện lồng ghép trong các kế hoạch: “Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; “Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045”; triển khai thực hiện chương trình “Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh” đến năm 2025; “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027”...

Bên cạnh đó, ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh, thực hiện Quyết định số 864/QĐ-LĐTBXH ngày 5/7/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Sơn La, Trường trung cấp Luật Tây Bắc vào Trường cao đẳng Sơn La. Với mục đích xây dựng Trường cao đẳng Sơn La đến năm 2025 trở thành trường cao đẳng chất lượng cao, đủ năng lực đào tạo một số ngành, nghề đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào. 

Học viên Trường cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La thực hành sửa chữa ô tô.        
Ảnh: Thu Thảo

Phóng viên: Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2239/QĐ-TTg, theo ông, trong thời gian tới cần thực hiện những nhiệm vụ cơ bản nào?

Ông Nguyễn Tuấn Anh: Sau khi sáp nhập các trường nêu trên, tỉnh có 3 trường cao đẳng tham gia đào tạo nghề thuộc các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe; nông, lâm nghiệp; nội vụ; công tác xã hội; văn hóa; du lịch; nghệ thuật; xây dựng; cơ khí; ôtô; điện dân dụng... Đến hết năm 2023, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 61%; tỷ lệ lao động đào tạo được cấp văn bằng, chứng chỉ là 26%. Tuy nhiên, số lượng, chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường lao động. Vì vậy, trong thời gian tới cần tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp, tạo sự chuyển biến về việc học nghề, kỹ năng nghề trong tiếp cận việc làm. Đồng thời, thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, nhất là chính sách hỗ trợ đào tạo nghề thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia. Chú trọng đào tạo nghề cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, lao động nông thôn, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, lao động bị mất việc làm...

Thực hiện đào tạo lý thuyết tại trường, đào tạo thực hành tại doanh nghiệp; đảm bảo người lao động sau khi đào tạo đáp ứng được nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp và thị trường lao động. Phối hợp với doanh nghiệp xây dựng chương trình đào tạo theo hướng hình thành các kỹ năng cần thiết cho lực lượng lao động trong tương lai. Phát triển đa dạng các hình thức đào tạo nghề nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh đào tạo theo địa chỉ, theo nhu cầu của doanh nghiệp, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề. Tăng cường chuyển đổi số và đào tạo trực tuyến, bảo đảm thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 522/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm học sinh vừa học nghề vừa học văn hóa tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông.

Hồng Luận (Thực hiện)
Nguồn: nld.com.vn 

Ý kiến bạn đọc

code
Các bài đã đăng

Rút ngắn khoảng cách lao động chưa qua đào tạo nghề

Rút ngắn khoảng cách lao động chưa qua đào tạo nghề

03:52 | 18/07/2024

Phát triển kỹ năng nghề cho người lao động nhằm mục đích nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trong đó, chuẩn hóa trình độ kỹ năng nghề và phát triển kỹ năng của người lao động, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực trình độ cao; giúp người sử dụng lao động tuyển, sử dụng nguồn lao động chất lượng, hiệu quả... Tuy nhiên, tại Việt Nam trên 70% lực lượng lao động có trình độ kỹ năng nghề ở các bậc khác nhau nhưng chưa được công nhận.

Không để lãng phí nguồn nhân lực trẻ đã qua đào tạo

Không để lãng phí nguồn nhân lực trẻ đã qua đào tạo

08:46 | 17/07/2024

Liên quan đến việc nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) gắn với giải quyết việc làm, Bộ LĐ-TB&XH nhấn mạnh, không để lãng phí nguồn lao động trẻ, nhất là lao động đã được đào tạo, góp phần ổn định, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Livestream bán hàng được bổ sung vào danh mục đào tạo nghề

Livestream bán hàng được bổ sung vào danh mục đào tạo nghề

08:47 | 10/07/2024

Theo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, trong danh mục 77 nghề đào tạo có cả nghề mới, như livestream bán hàng hay giúp việc gia đình.

Cần thêm chính sách phù hợp với từng đối tượng trong đào tạo, giải quyết việc làm

Cần thêm chính sách phù hợp với từng đối tượng trong đào tạo, giải quyết việc làm

08:45 | 10/07/2024

Sáng 19-6, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về ‟Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố”.

Hiệu quả phối hợp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho hội viên, phụ nữ

Hiệu quả phối hợp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho hội viên, phụ nữ

07:53 | 09/07/2024

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh phối hợp ngành lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền hội viên, phụ nữ tham gia học nghề phi nông nghiệp. Đồng thời tư vấn, giới thiệu việc làm góp phần giúp hội viên, phụ nữ tìm việc làm và có thêm thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống.

Thông báo tuyển sinh

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung Ương Ung Tâm hợp tác xã và phát triển tuyển sinh du học Đài Loan vừa học vừa làm năm 2024
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung Ương Ung Tâm hợp tác xã và phát triển tuyển sinh du học Đài Loan vừa học vừa làm năm 2024. Cụ thể như sau:
THÔNG BÁO TUYỂN SINH Trường Cao đẳng Bắc Kạn thông báo tuyển sinh đào tạo năm 2024
Trường Cao đẳng Bắc Kạn thông báo tuyển sinh, cụ thể như sau
Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2024
Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2024. Cụ thể như sau:
Trường Cao đẳng nghề Hải Dương tuyển sinh học nghề năm 2024
Trường Cao đẳng nghề Hải Dương tuyển sinh học nghề năm 2024. Cụ thể như sau:
Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam thông tin về tuyển sinh học nghề
Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam tuyển sinh học nghề. Cụ thể như sau:

Thông tin về các khóa đào tạo nghề và kỹ năng

Công ty TNHH thương mại và giáo dục Thăng Long tuyển sinh, đào tạo nghề sơ cấp và đào tạo nghề thường xuyên năm 2024
Công ty TNHH thương mại và giáo dục Thăng Long tuyển sinh, đào tạo nghề sơ cấp và đào tạo nghề thường xuyên năm 2024. Cụ thể như sau:
"Kỹ năng nghề nghiệp" sẽ là tiêu chí tuyển dụng hơn là bằng cấp
Lượng tuyển sinh đại học tại Mỹ đã giảm trong năm thứ 8 liên tiếp và đó chỉ là một trong số ít những dấu hiệu cho thấy thị trường lao động đang cần những người có kỹ năng chứ không phải là bằng cấp.
10 Kỹ năng nghề nghiệp cần thiết giúp bạn “tán đổ” nhà tuyển dụng và thành công trong tương lai
Bên cạnh kiến thức bạn tích lũy từ quá trình học tập, làm việc thì kỹ năng nghề nghiệp là một trong những yếu tố cơ bản làm nền tảng cho mọi sự thành công trong tương lai, sự nghiệp của bạn. Nếu bạ...
Sơ cấp nghề là gì? Lợi ích của việc học sơ cấp nghề bạn cần biết
Việc theo học hệ đào tạo sơ cấp nghề hiện nay được diễn ra khá là phổ biến hầu hết người học là các bạn trẻ, vậy thì để biết hệ đào tạo này có những ưu điểm gì mà lại thu hút được nhiều học viên th...

Hỗ trợ

Đường dây hỗ trợ đăng ký qua mạng, dịch vụ thông tin:

HOTLINE TƯ VẤN
0978.035.005 02193.864.387

Nhà tuyển dụng hàng đầu

Ứng viên tiêu biểu

Chảo Quốc Đông

Chảo Quốc Đông

Chảo Quốc Đông
Tẩn Cù Chảm

Tẩn Cù Chảm

Tẩn Cù Chảm
Lù Thị Lương

Lù Thị Lương

Lù Thị Lương
Triệu Chàn Ton

Triệu Chàn Ton

Triệu Chàn Ton
Giàng Mí Sình

Giàng Mí Sình

Giàng Mí Sình
Mua Mí 	Dình

Mua Mí Dình

Mua Mí Dình

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HÀ GIANG

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

gucci replica louis vuitton wallet replica replica louis vuitton replica Jordan 4 louis vuitton messenger bag replica replica louis vuitton pochette metis bag chanel backpack replica cartier love bracelet replica 1:1 louis vuitton messenger bag replica fake louis vuitton wallet zaino louis vuitton falso zaino louis vuitton falso zaino louis vuitton falso louis vuitton turkei online fake chanel wallet replica celine gucci backpack replica Portafoglio louis vuitton imitazioni goyard replica Louis Vuitton Replica replica lv australia louis vuitton shoes replica louis vuitton duffle bag replica louis vuitton sling bag replica zaino louis vuitton falso fake Louis Vuitton shoes replica goyard Replica chanel imitazioni louis vuitton cartier love bracelet replica louis vuitton imitate kaufen fake bvlgari ring gucci imitazioni cartier love imitazione louis vuitton duffle bag replica imitation sac hermes fake louis vuitton wallet hermes pas cher louis vuitton backpack replica gucci shoes replica replica louboutin replica gucci sunglasses louis vuitton bumbag replica gucci backpack replica replica lv australia replica goyard cartier love bracelet replica 1:1 Bvlgari B.ZERO1 replica louis vuitton messenger bag replica replique sac ysl