Hotline
02193.868.114

   

Thứ 5, Ngày 28/05/2020
Đăng kí |

vieclamhagiang.vn

Kết quả

Phạm Thị Hương
Phạm Thị Hương
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Hoàng Thị Hương
Hoàng Thị Hương
Kinh nghiệm: chưa có
Viên Lệ Nhật
Viên Lệ Nhật
Kinh nghiệm: chưa có
Nông Nhật Lệ
Nông Nhật Lệ
Kinh nghiệm: chưa có
Lý Hồng Vân
Lý Hồng Vân
Kinh nghiệm: chưa có
Nguyễn Thị Hà
Nguyễn Thị Hà
Kinh nghiệm: chưa có
Hà Thị Tuyết
Hà Thị Tuyết
Kinh nghiệm: chưa có
Nguyên Thị Hoài Thương
Nguyễn Thị Hoài Hương
Kinh nghiệm: chưa có
Phàn Mùi Mủi
Phàn Mui Mủi
Kinh nghiệm: chưa có
Sằm Văn Tuấn
Sằm Văn Tuấn
Kinh nghiệm: chưa có
Chu Thương Tuyết
Chu Thương Tuyết
Kinh nghiệm: chưa có
Trần Ánh Tuyết
Trần Ánh Tuyết
Kinh nghiệm: chưa có
Trần Thị Huệ
Trần Thị Huệ
Kinh nghiệm: chưa có
Hoàng Văn Liễu
Hoàng Văn Liễu
Kinh nghiệm: chưa có
Nguyễn Thu Loan
Nguyễn Thu Loan
Kinh nghiệm: chưa có
Hoàng Văn Liễu
Hoang Van Tuấn
Kinh nghiệm: chưa có
Vàng Văn Thuộc
Vàng Văn Thuộc
Kinh nghiệm: chưa có
Triệu Mùi Cói
Triệu Mùi Cói
Kinh nghiệm: chưa có
Nguyễn Thị Hoài Thương
Nguyễn Thị Hoài Thương
Kinh nghiệm: 1 nam
Xìn Thị Xuyên
Xìn Thị Xuyên
Kinh nghiệm: chưa có
Phúc Thị Thương
Phúc Thị Thương
Kinh nghiệm: chưa có
Phạm Phương My
Phạm Phương My
Kinh nghiệm: chưa có
Hoàng Thu Huyền
Hoàng Thu Huyền
Kinh nghiệm: chưa có
Giáo dục - Đào tạo
Tẩn Phú Khuấn
Kinh nghiệm: 0 tháng

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HÀ GIANG