Hotline
02193.868.114

   

Thứ 7, Ngày 20/07/2019
Đăng kí |

vieclamhagiang.vn

Kết quả

Sằm Văn Tuấn
Sằm Văn Tuấn
Kinh nghiệm: chưa có
Chu Thương Tuyết
Chu Thương Tuyết
Kinh nghiệm: chưa có
Trần Ánh Tuyết
Trần Ánh Tuyết
Kinh nghiệm: chưa có
Trần Thị Huệ
Trần Thị Huệ
Kinh nghiệm: chưa có
Hoàng Văn Liễu
Hoàng Văn Liễu
Kinh nghiệm: chưa có
Nguyễn Thu Loan
Nguyễn Thu Loan
Kinh nghiệm: chưa có
Hoàng Văn Liễu
Hoang Van Tuấn
Kinh nghiệm: chưa có
Vàng Văn Thuộc
Vàng Văn Thuộc
Kinh nghiệm: chưa có
Triệu Mùi Cói
Triệu Mùi Cói
Kinh nghiệm: chưa có
Nguyễn Thị Hoài Thương
Nguyễn Thị Hoài Thương
Kinh nghiệm: 1 nam
Xìn Thị Xuyên
Xìn Thị Xuyên
Kinh nghiệm: chưa có
Phúc Thị Thương
Phúc Thị Thương
Kinh nghiệm: chưa có
Phạm Phương My
Phạm Phương My
Kinh nghiệm: chưa có
Hoàng Thu Huyền
Hoàng Thu Huyền
Kinh nghiệm: chưa có
Giáo dục - Đào tạo
Tẩn Phú Khuấn
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Trần Thị Thúy
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Nguyễn Thị Hoài Thương
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Lương Triệu Chiến
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Lý Thị Nơi
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Hoàng Kim Trong
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Hoàng Thị Lê
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Hoàng Hồng Nhung
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Hà Thương Huyền
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Ma Thị Dựng
Kinh nghiệm: 0 tháng

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HÀ GIANG