Trang tư vấn việc làm, thị trường lao động, XKLĐ, đào tạo nghề, BHTN

Hotline
02193.868.114

   

Thứ 5, Ngày 13/12/2018
Đăng kí |

Ứng viên mới nhất

Hà Giang - 04/12/2018 | Hoàng Ngọc Trình
Hoàng Văn Trình
Hà Giang - 22/11/2018 | Xìn Thị Xuyên
Xìn Thị Xuyên
Hà Giang - 22/11/2018 | Sin Thị Sáng
Sìn Thị Sáng
Hà Giang - 22/11/2018 | Linh Thị Duyên
Linh Thị Duyên
Hà Giang - 22/11/2018 | Lặng Thị Hoa
Lặng Thị Hòa
Hà Giang - 22/11/2018 | Nguyễn Duy Hạnh
Nguyễn Duy Hạnh
Hà Giang - 22/11/2018 | Lý Văn Khương
Lý Văn Khương
Hà Giang - 22/11/2018 | Nguyên Thị Thảo
Nguyễn Thị Hồng
Hà Giang - 15/11/2018 | Nguyên Thị Thu Thảo
Nguyễn Thị Thu Thảo
Hà Giang - 15/11/2018 | Nguyễn Đăng Tuấn
Nguyễn Đăng Tuấn

Việc làm mới nhất

Hà Giang - 13/12/2018 | Công ty Cổ phần Sông Đà 4
Tuyển dụng Cán bộ tổ chức - hành chính
Hà Giang - 13/12/2018 | Công ty Cổ phần Sông Đà 4
Tuyển dụng, Kỹ sư trắc địa, Cao đẳng trắc địa
Hà Giang - 13/12/2018 | Công ty Cổ phần Sông Đà 4
Tuyển dụng kỹ sư, Cao đặng điện, xây dung
Hà Giang - 13/12/2018 | VTVcab chi nhánh Hà Giang
Tuyển dụng kỹ thuật viên
Hà Giang - 13/12/2018 | VTVcab chi nhánh Hà Giang
Tuyển dụng nhân viên giao dịch
Hà Giang - 13/12/2018 | VTVcab chi nhánh Hà Giang
Tuyển dụng nhân viên kế toán
Hà Giang - 04/12/2018 | Viễn Thông A Chi Nhánh tỉnh Hà Giang
Tuyển dụng Bảo vệ siêu thị
Hà Giang - 23/11/2018 | Công ty Cổ phần dịch vụ và thương mại ô tô phương thuận phát
Tuyển dụng Kỹ thuật viên học việc sơn
Hà Giang - 23/11/2018 | Công ty Cổ phần dịch vụ và thương mại ô tô phương thuận phát
Tuyển dụng kỹ thuật viên sơn
Hà Giang - 23/11/2018 | Công ty Cổ phần dịch vụ và thương mại ô tô phương thuận phát
Tuyển dụng Tổ trưởng, tổ phó, tổ sơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HÀ GIANG