Trang tư vấn việc làm, thị trường lao động, XKLĐ, đào tạo nghề, BHTN

Hotline
02193.868.114

   

Thứ 3, Ngày 13/11/2018
Đăng kí |

Ứng viên mới nhất

Hà Giang - 07/11/2018 | Hoàng Trung Quỳnh
Hoàng Trung Quỳnh
Hà Giang - 06/11/2018 | Nông Văn Ngoãn
Nông Văn Ngoãn
Hà Giang - 06/11/2018 | Lý Văn Hạc
Lý Văn Hạc
Hà Giang - 06/11/2018 | Ngô Văn Cảnh
Ngô Văn Cảnh
Hà Giang - 06/11/2018 | Lù Rèn Bắc
Lù Rèn Bắc
Hà Giang - 06/11/2018 | Lương Văn Tú
Lương Văn Tú
Hà Giang - 01/11/2018 | Lê Trung Dũng
Lê Trung Dũng
Hà Giang - 01/11/2018 | Lý Thị Ly Na
Lý Thị Ly Na
Hà Giang - 30/10/2018 | Hoàng Văn Nghiêm
Hoàng Văn Nghiêm
Hà Giang - 30/10/2018 | Trần Thị Hương Trà
Trần Thị Hương Trà

Việc làm mới nhất

Hà Giang - 12/11/2018 | TAXI TRƯỜNG XUÂN
Tuyển dụng nhân trực tổng đài
Hà Giang - 12/11/2018 | Siêu Thị An Khang
Tuyển dụng nhân viên
Hà Giang - 12/11/2018 | Công ty TNHH Hào Hưng Hà Giang
Tuyển dụng nhân viên kế toán viên
Hà Giang - 12/11/2018 | Công ty TNHH Hào Hưng Hà Giang
Tuyển dụng nhân viên kế toán tổng hợp
Hà Giang - 09/11/2018 | Nhà phân phối Quỳnh Hòa
Tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng
Hà Giang - 09/11/2018 | Nhà phân phối Quỳnh Hòa
Tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng
Hà Giang - 09/11/2018 | Nhà phân phối Quỳnh Hòa
Tuyển dụng nhân viên giao hàng
Hà Giang - 09/11/2018 | Nhà phân phối Quỳnh Hòa
Tuyển dụng nhân viên bán hàng
Hà Giang - 09/11/2018 | Nhà phân phối Quỳnh Hòa
Tuyển dụng nhân viên kế toán
Hà Giang - 09/11/2018 | Nhà phân phối Quỳnh Hòa
Tuyển dụng quản lý nhân sự

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HÀ GIANG