Trang tư vấn việc làm, thị trường lao động, XKLĐ, đào tạo nghề, BHTN

Hotline
02193.868.114

   

Thứ 4, Ngày 23/01/2019
Đăng kí |

Ứng viên mới nhất

Hà Giang - 16/01/2019 | Hà Thủy Huyền
Hà Thủy Huyền
Hà Giang - 16/01/2019 | Lê Trung Dũng
Lê Trung Dũng
Hà Giang - 16/01/2019 | Nguyễn Thị Hoài Hương
Nguyễn Thị Hoài Hương
Hà Giang - 16/01/2019 | Hà Thị Nghiệm
Hà Thị Nghiệm
Hà Giang - 16/01/2019 | Nguyễn Ngọc Hà
Nguyễn Thị Ngọc Hà
Hà Giang - 10/01/2019 | Lục Thị Liễu
Lục Thi Liễu
Hà Giang - 10/01/2019 | Bàn Thị Phương
Bàn Thị Phương
Hà Giang - 10/01/2019 | Mai Phương Thúy
Mai Thúy Phương
Hà Giang - 10/01/2019 | Trần Văn Quốc
Trần Văn Quốc
Hà Giang - 10/01/2019 | Hoàng Văn Sơn
Hoàng Văn Sơn

Việc làm mới nhất

Hà Giang - 21/01/2019 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐẠI BẢO
Tuyển dụng Kỹ thuật viên kỹ sư khoan thăm dò
Hà Giang - 21/01/2019 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐẠI BẢO
Tuyển dụng nhân viên bảo vệ
Hà Giang - 21/01/2019 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐẠI BẢO
Tuyển dụng nhân viên hành chính
Hà Giang - 21/01/2019 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐẠI BẢO
Tuyển dụng nhân viên kế toán
Hà Giang - 21/01/2019 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐẠI BẢO
Tuyển dụng nhân viên Lễ tân
Hà Giang - 21/01/2019 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐẠI BẢO
Tuyển dụng Giám đốc chi nhánh
Hà Giang - 18/01/2019 | Công ty TNHH cửa cuốn HTCDOOR
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh:
Bắc Ninh - 15/01/2019 | công ty TNHH Bujeon Việt Nam THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG
Tuyển dụng lao động phổ thông
Hải Phòng - 15/01/2019 | Công ty TNHH Giầy Đỉnh Vàng THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
Tuyển dụng lao động phổ thông
Quảng Ninh - 15/01/2019 | Tập đoàn khoa học kỹ thuật Texhong THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Tuyển dụng lao động phổ thông

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HÀ GIANG