Văn bản

Hotline
02193.868.114

   

Thứ 5, Ngày 13/08/2020
Đăng kí |

Văn bản pháp quy

Quay lại

Tìm kiếm theo

Loại văn bản

Đơn vị

Nhập ngày tháng năm thủ công vào ô textbox để tìm kiếm, định dạng DD/MM/YYYY

Ngày ban hành


Đến ngày


Quý khách vui lòng chạm bảng và vuốt sang phải để hiển thị thông tin còn lại.
STT
Số hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Tải xuống
1
30/05/2019
Về việc hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019
2
30/05/2019
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi bổ sung và bị bãi bỏ của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang
3
17/04/2019
Thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2016-2020" năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
4
17/04/2019
Về việc thông báo địa điểm tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2019 theo Chương trình EPS
5
17/04/2019
Thông tin hướng dẫn tổ chức đăng ký thi tiếng Hàn năm 2019 theo Chương trình EPS
6
29/03/2019
Về việc công khai hòm thư công vụ
7
29/03/2019
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của Ngành Lao động - TBXH áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
8
26/03/2019
Hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HÀ GIANG