Incorrect syntax near ')'. Phòng Tổng hợp - Hành chính

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Hotline
02193.868.114

   

Chủ nhật, Ngày 16/12/2018
Đăng kí |

Phòng Tổng hợp - Hành chính


Share to google_plusone Share to TwitterChức năng, nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Giám đốc về việc sắp xếp cán bộ và tổ chức nhân sự;

- Tham mưu cho Giám đốc ban hành các quy định nội bộ, kiểm tra đánh giá việc thực hiện các quy định đó đối với các phòng thuộc Trung tâm;

- Quản lý cơ sở vật chất của Trung tâm; lập dự toán, lên kế hoạch mua sắm bổ sung; sửa chữa, nâng cấp, thanh lý trang thiết bị nhằm đáp ứng các yêu cầu hoạt động của Trung tâm;

- Thực hiện chế độ tài chính - kế toán theo luật định chung của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm;

- Thực hiện công tác hành chính - quản trị, đáp ứng tốt các yêu cầu hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm; 

             Điện thoại: 02193.875.234
             

Hỗ trợ

Đường dây hỗ trợ đăng ký qua mạng, dịch vụ thông tin:

HOTLINE TƯ VẤN
02193.868.114

Nhà tuyển dụng hàng đầu

Ứng viên tiêu biểu

Lý Văn Khương

Lý Văn Khương

Xin làm lao động phổ thông
Nguyễn Ngọc Duy

Nguyễn Ngọc Duy

Xin việc làm lái xe bằng C
Nguyen Van Thiet

Nguyen Van Thiet

Kỹ thuật điện
Pó Anh Đông

Pó Anh Đông

Lao động phổ thông
Hoàng Văn Soan

Hoàng Văn Soan

Lao động phổ thông
Trương Minh Hải

Trương Minh Hải

Giao thông cầu đường

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HÀ GIANG