Giới thiệu trung tâm

Hotline
02193.868.114

   

Thứ 5, Ngày 13/08/2020
Đăng kí |

Giới thiệu trung tâm


Share to google_plusone Share to TwitterBộ máy tổ chức:
Trung tâm thành lập theo Quyết định số: 497/QĐ - UB ngày 15 tháng 11 năm 1992, Đến ngày 24/6/2014 Trung tâm đổi tên thành Trung tâm Dịch vụ việc làm theo Quyết định số: 1238/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 của UBND tỉnh Hà giang.

1. Vị trí

a. Trung tâm Dịch Vụ việc làm tỉnh Hà Giang là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần kinh phí trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Trung tâm chịu sự quản lý nhà nước của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang về tổ chức, biên chế và công tác.

b. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản giao dịch tại kho bạc nhà nước.

2. Chức năng

Tổ chức thực hiện các dịch vụ có liên quan đến việc làm, dạy nghề của người lao động và người sử dụng lao động. thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật.

3. Nhiệm vụ

3.1. Hoạt động tư vấn, bao gồm:

a) Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

b) Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;

c) Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động, về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; sử dụng lao động và phát triển việc làm;

d) tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, sử dụng lao động.

3.2. Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động;

b) Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

c) Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

d) Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

3.3. Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.

3.4. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

3.5. Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phường này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

3.6. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.

3.7. Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

3.8. Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

3.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội theo quy định của pháp luật.

4. Quyền hạn

4.1. Ký kết hợp đồng để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

4.2. Khai thác thông tin về lao động, việc làm và dạy nghề.

4.3. Phát hành ấn phẩm và đăng tải bản tin về thông tin thị trường lao động theo quy định của pháp luật.

4.4. Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về tình trạng việc làm của người lao động do trung tâm giới thiệu hoặc cung ứng lao động.

4.5. Thu phí theo quy định của pháp luật về phí.

4.6. Tự chủ về tài chính theo quy định của pháp luật.

4.7. Quản lý bộ máy, số lượng người làm việc, lao động hợp đồng, tài chính, tài sản của trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của tỉnh.

5. Cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc

5.1. Cơ cấu tổ chức:

a) Ban giám đốc gồm có: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

b) Các phòng thuộc Trung tâm: 04 phòng:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Tư vấn - Giới thiệu việc làm;

- Phòng Thông tin thị trường lao động;

- Phòng Bảo hiểm thất nghiệp

5.2. Số lượng người làm việc

Số lượng người làm việc của Trung tâm do Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trên cơ sở Đề án vị trí việc làm của Trung tâm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


Hầu hết cán bộ, nhân viên nghiệp vụ của Trung tâm có kinh nghiệm; Vì vậy các yêu cầu về tư vấn của người lao động, người sử dụng lao động xung quanh lĩnh vực lao động - việc làm - nghề nghiệp theo Bộ Luật lao động,... được đáp ứng một cách khá đầy đủ và thiết thực.

Mọi hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang đặt dưới sự quản lý trực tiếp của Sở lao động thương binh và xã hội, công tác Đảng và chuyên môn dưới sự chỉ đạo của Sở Lao động thương binh và xã hội, Trung tâm có tư cách pháp nhân, tài khoản và con dấu riêng để đảm bảo tự chủ hoạt động độc lập khi thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

 

Hỗ trợ

Đường dây hỗ trợ đăng ký qua mạng, dịch vụ thông tin:

HOTLINE TƯ VẤN
02193.868.114

Nhà tuyển dụng hàng đầu

Ứng viên tiêu biểu

Nguyễn Văn Phiếu

Nguyễn Văn Phiếu

Nguyễn Văn Phiếu
Nguyễn Ngọc Tân

Nguyễn Ngọc Tân

Nguyễn Ngọc Tân
Trần Anh Thức

Trần Anh Thức

Trần Anh Thức
Phạm Mười Duy

Phạm Mười Duy

Phạm Mười Duy
Nguyễn Thị Hồng Đào

Nguyễn Thị Hồng Đào

Nguyễn Thị Hồng Đào
Hoàng Văn Tiêu

Hoàng Văn Tiêu

Hoàng Văn Tiêu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HÀ GIANG