Trang tư vấn việc làm, thị trường lao động, XKLĐ, đào tạo nghề, BHTN

Hotline
0978.035.005 02193.864.387

   

Thứ 6, Ngày 03/02/2023
Đăng kí |
Chảo Quốc Đông
Giới tính: Nữ
|
Ngày sinh: 1990
In hồ sơ
Lượt xem: 1237
| Mã : NTV0003351
| Ngày làm mới :20/07/2021

Chảo Quốc Đông
Giới tính: Nữ
|
Ngày sinh: 1990
Lượt xem: 1237
| Mã : NTV0003351
| Ngày làm mới :20/07/2021

Cấp bậc hiện tại: Nhân viên
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Trình độ cao nhất: 5/12
Ngoại ngữ: Không
Giới tính: Nữ
Hôn nhân: Đá có gia đình
Cấp bậc mong muốn: Nhân viên
Địa điểm mong muốn: Hải Phòng, Hải Dương
Ngành nghề mong muốn: May, Lao động phổ thông, Lắp ráp
Mong muốn mức lương tối thiểu: theo thỏa thuận
Hình thức làm việc: Nhân viên

Mục tiêu nghề nghiệp:
Nhân viên

Thông tin mô tả


Bằng cấp - Chứng chỉ:

Ngoại ngữ:

Kinh nghiệm làm việc:
Có kinh nghiệm

Kỹ năng và sở trường:
Chịu khó

In hồ sơ

vieclamhagiang.vn

Hồ sơ phù hợp

Giàng A Hạ
Giàng A Hạ
Cập nhật: 5/6/2022 7:39:28 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Cứ Thị Già
Cứ Thị Già
Cập nhật: 5/6/2022 7:35:44 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Vừ Thị Chá
Vừ Thị Chá
Cập nhật: 4/26/2022 8:23:04 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Mua Mí Sính
Mua Mí Sính
Cập nhật: 4/25/2022 8:11:16 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Lò Mí Lử
Lò Mí Lử
Cập nhật: 4/19/2022 1:52:08 PM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Vàng Seo Cù
Vàng Seo Cù
Cập nhật: 4/14/2022 8:10:56 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Sùng Thị Láng
Sùng Thị Láng
Cập nhật: 4/14/2022 8:05:20 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Sùng Vần Hoà
Sùng Vần Hoà
Cập nhật: 4/12/2022 8:01:59 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Sùng Xuân Sính
Sùng Xuân Sính
Cập nhật: 4/12/2022 7:53:10 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Vàng Thị Lan
Vàng Thị Lan
Cập nhật: 3/15/2022 8:09:28 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Vàng Sính Thắng
Vàng Sính Thắng
Cập nhật: 3/14/2022 8:17:14 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Vàng Thị Hoa
Vàng Thị Hoa
Cập nhật: 3/14/2022 8:13:44 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
May
Nguyễn Thị Xuân
Cập nhật: 10/1/2012 10:33:54 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Hoàng Thị Biền
Cập nhật: 10/1/2012 10:34:35 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Hoàng Thị Hoa
Cập nhật: 10/1/2012 10:35:21 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Hứa Thị Hoa
Cập nhật: 10/1/2012 10:36:02 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Nông thị Giang
Cập nhật: 10/1/2012 10:36:39 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Nguyễn Thị Thiệp
Cập nhật: 10/1/2012 10:37:20 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Hoàng Thị Dự
Cập nhật: 10/3/2012 2:49:45 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Vương Thị Lan
Cập nhật: 10/3/2012 2:50:42 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Hoàng Thị Long
Cập nhật: 10/4/2012 2:50:10 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Hoàng Thị Thảo
Cập nhật: 10/4/2012 2:51:02 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Hoàng Thị Thu
Cập nhật: 10/4/2012 2:51:55 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Hoàng Thị Nhung
Cập nhật: 10/4/2012 2:52:35 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
1234567
Cập nhật: 10/3/2014 8:43:15 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Hoàng Văn Tiến
Cập nhật: 11/9/2014 9:15:54 AM
Kinh nghiệm: 36 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Mai Xuân Quý
Cập nhật: 1/28/2015 3:51:22 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Ngô Thị Xuân Hương
Cập nhật: 5/12/2015 8:56:26 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
nguyễn văn lên
Cập nhật: 8/18/2015 3:33:30 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
dao quang khai
Cập nhật: 12/4/2015 11:59:05 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Mr Thiết
Cập nhật: 12/30/2015 10:49:20 AM
Kinh nghiệm: 1 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Vũ Thị Hiền
Cập nhật: 1/5/2017 8:14:40 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Mạc Thúy Phượng
Cập nhật: 2/15/2017 10:28:04 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Đỗ Văn Dinh
Cập nhật: 4/4/2017 10:46:07 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Nguyen Van Thiet
Cập nhật: 6/18/2017 8:11:32 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Nguyễn Văn Thiết
Cập nhật: 6/19/2017 2:07:43 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
1234567
Cập nhật: 9/18/2014 9:15:51 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
1234567
Cập nhật: 9/25/2014 9:34:26 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
1234567
Cập nhật: 9/25/2014 9:36:37 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
1234567
Cập nhật: 9/25/2014 9:39:28 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
1234567
Cập nhật: 9/25/2014 10:21:58 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
1234567
Cập nhật: 9/25/2014 10:23:45 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
1234567
Cập nhật: 9/25/2014 10:26:45 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
1234567
Cập nhật: 9/25/2014 10:28:39 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
1234567
Cập nhật: 9/25/2014 10:30:24 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
1234567
Cập nhật: 9/25/2014 10:32:30 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
1234567
Cập nhật: 9/25/2014 10:34:35 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
1234567
Cập nhật: 9/25/2014 10:36:54 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Nguyễn Thị Hoài Thương
Cập nhật: 6/29/2018 8:23:22 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Trần Thị Thúy
Cập nhật: 6/29/2018 8:24:38 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Tẩn Phú Khuấn
Cập nhật: 6/29/2018 8:25:55 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Nguyễn Thị Hậu
Cập nhật: 5/11/2015 3:44:29 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Phạm Thị Nga
Cập nhật: 5/11/2015 3:45:29 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Sầm Thanh Dung
Cập nhật: 5/11/2015 3:52:37 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Bế Thị ninh
Cập nhật: 5/12/2015 8:55:16 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Vũ Thị Thúy Dung
Cập nhật: 5/12/2015 9:15:35 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Nguyễn Thị Giang
Cập nhật: 5/12/2015 1:37:18 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Trần thị Mai Hương
Cập nhật: 5/12/2015 1:41:09 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Nguyễn thị út
Cập nhật: 5/12/2015 1:44:40 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Hoàng Thị Thúy Thời
Cập nhật: 5/12/2015 1:45:27 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Lê Thùy Dung
Cập nhật: 5/12/2015 1:46:54 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Lục Thị Chi
Cập nhật: 5/12/2015 1:47:31 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Hoàng thị Giang
Cập nhật: 5/12/2015 1:51:02 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Triệu Mùi Mẩy
Cập nhật: 10/18/2017 8:31:06 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Nguyễn Xuân Bắc
Cập nhật: 10/26/2017 2:21:48 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Đặng Thị Chuyền
Cập nhật: 11/1/2017 9:23:09 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Lê Hồng Quảng
Cập nhật: 11/9/2017 8:43:35 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Nguyễn Thế Lực
Cập nhật: 11/9/2017 8:45:10 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Lường Chí Hùng
Cập nhật: 11/9/2017 8:47:11 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Lưu Văn Hùng
Cập nhật: 11/9/2017 8:53:00 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Lý Trọng Nghĩa
Cập nhật: 11/9/2017 8:54:16 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Phạm Thị Ngọc Linh
Cập nhật: 11/9/2017 9:08:08 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Nguyễn Thế Lực
Cập nhật: 11/9/2017 9:11:09 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Đỗ Thị Tuyến
Cập nhật: 1/9/2018 10:54:41 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Lê Văn Tẩu
Cập nhật: 1/25/2018 1:51:35 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Hoàng Văn Cường
Cập nhật: 3/8/2012 2:16:29 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Nguyễn Đức Mạnh
Cập nhật: 3/8/2012 2:42:19 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Hoàng Văn Hiến
Cập nhật: 3/8/2012 2:43:44 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Phạm Đình Duy
Cập nhật: 3/8/2012 2:51:18 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Nông Trung Quyết
Cập nhật: 3/8/2012 2:53:44 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Phí Đình Luân
Cập nhật: 3/8/2012 2:55:13 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Lùng Văn Chung
Cập nhật: 3/8/2012 2:59:35 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Trung Văn Luyện
Cập nhật: 3/8/2012 3:00:50 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Trần Văn Sửu
Cập nhật: 3/8/2012 3:03:06 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Đặng Văn Đậu
Cập nhật: 3/8/2012 3:33:01 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Đỗ Duy Trường
Cập nhật: 3/8/2012 3:34:05 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Nguyễ Hữu Mạnh
Cập nhật: 3/8/2012 3:35:25 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lái xe
Vũ Văn Luyến
Cập nhật: 4/11/2018 8:09:28 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lái xe
Tạ Văn Tùng
Cập nhật: 5/4/2018 8:30:37 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lái xe
Trần Trung Nguyên
Cập nhật: 5/4/2018 8:37:45 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lái xe
Lý Văn Phong
Cập nhật: 5/29/2018 8:15:11 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lái xe
Phạm Thế Duyệt
Cập nhật: 5/29/2018 8:49:55 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lái xe
Nguyễn Trung Hiếu
Cập nhật: 5/29/2018 8:54:47 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lái xe
Nguyễn Quang Nghiệp
Cập nhật: 6/7/2018 9:19:47 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lái xe
Đặng Bá Sinh
Cập nhật: 6/28/2018 9:31:47 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lái xe
Nguyễn Văn Hưng
Cập nhật: 6/28/2018 10:06:58 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lái xe
Tôn Tân Khoa
Cập nhật: 6/29/2018 8:37:04 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lái xe
Vàng Văn Cường
Cập nhật: 7/9/2018 8:46:10 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lái xe
Nguyễn Tiến Dũng
Cập nhật: 7/19/2018 2:53:44 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:

vieclamhagiang.vn

Ứng viên theo ngành nghề

Xem thêm
Rút gọn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HÀ GIANG