Hotline
0978.035.005 02193.864.387

   

Thứ 2, Ngày 04/12/2023
Đăng kí |

vieclamhagiang.vn

Kết quả

Việc tìm người:
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang thông báo
Khu nghỉ dưỡng Panhou Retretat
4 đến 10 tiệu đồng/tháng
30/11/2023
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang thông báo
Công ty CP văn hoá giáo dục HG
4 đến 10 tiệu đồng/tháng
Tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang thông báo
Cơ sở in Bích Dũng
4 đến 10 tiệu đồng/tháng
30/9/2023
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang thông báo
Cửa hàng tạp hoá Gia Dụng
4 đến 10 tiệu đồng/tháng
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang thông báo
Cửa hàng quần áo Bình Minh
4 đến 10 tiệu đồng/tháng
15/9/2023
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang thông báo
Viettel Telecom Trâm Anh
4 đến 10 tiệu đồng/tháng
25/8/2023
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang thông báo
Công ty CPXD Thái Hoàng
4 đến 10 tiệu đồng/tháng
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang thông báo
Quán cắt tóc Ngân Hà
4 đến 10 tiệu đồng/tháng
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang thông báo
Công ty CPCN Hà Giang
4 đến 10 tiệu đồng/tháng
30/6/2023
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang thông báo
Cơ sở tắm thuốc Xuân Thi
Theo thoả thuận
30/4/2023
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang thông báo
Công ty vàng bạc Tuấn Dũng
4 đến 10 tiệu đồng/tháng
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang thông báo
Cơ sở Anh Anh Massega
4 đến 10 tiệu đồng/tháng
30/10/2022
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang thông báo
Nhà thuốc Hải Đăng
Theo thoả thuận
Nhà thuốc Hải Đăng
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang thông báo
Công ty Yakult Hà Giang
4 đến 10 tiệu đồng/tháng
/6/2022
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang thông báo
Công ty Cp xây dựng Thái Hoàng
Theo thoả thuận
20/6/2022
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang thông báo
Bưu điện Hà Giang
4 đến 10 tiệu đồng/tháng
30/4/2022
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang thông báo
Công ty Regina
7 đến 12 tiệu đồng/tháng
các ngày trong tháng 3
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang thông báo
Cửa hàng Cam House
4 đến 10 tiệu đồng/tháng
30/3/2022
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang thông báo
Công ty thương mại Nhất Tín
4 đến 10 tiệu đồng/tháng
Công ty thương mại Nhất Tín
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang thông báo
Công ty TNHH Đại Phong
4 đến 10 tiệu đồng/tháng
20/3/2022
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang thông báo
Thiết bị máy tính Siêu Thanh
4 đến 10 tiệu đồng/tháng
25/3/2022
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang thông báo
Công ty TNHH Đại Phong
4 đến 10 tiệu đồng/tháng
20/3/2022
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang thông báo
Chi nhánh thiết bị Siêu Thanh
4 đến 6 tiệu đồng/tháng
ngày 15/2/2022
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang thông báo
Công ty giải pháp công nghệ
theo thỏa thuận
28/1/2022

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HÀ GIANG