Hotline
02193.868.114

   

Thứ 2, Ngày 20/05/2019
Đăng kí |

vieclamhagiang.vn

Kết quả

Vương Thị Nhung
Vương Thị Nhung
Kinh nghiệm: chưa có
Mù Mí Lềnh
Mù Mí Lềnh
Kinh nghiệm: chưa có
Lệnh Hùng Ánh
Lệnh Hùng Anh
Kinh nghiệm: chưa có
Viên Thị Sợi
Viên Thị Sợi
Kinh nghiệm: chưa có
Phạm Trung Thành
Phạm Trung Thành
Kinh nghiệm: chưa có
Sèn Văn Châm
Sèn Văn Châm
Kinh nghiệm: chưa có
Đặng Thanh Nhiệt
Đặng Thanh Nhiệt
Kinh nghiệm: chưa có
Nguyễn Thu Loan
Nguyễn Thu Loan
Kinh nghiệm: chưa có
Đỗ Thị Hồng Ánh
Đỗ Thị Hồng Ánh
Kinh nghiệm: chưa có
Vũ Văn Thiện
Vũ Văn Thiện
Kinh nghiệm: chưa có
Lý Văn Đôi
Ly Văn Đôi
Kinh nghiệm: chưa có
Hoàng Văn Liễu
Hoang Van Tuấn
Kinh nghiệm: chưa có
Hủng Thị Quang
Hủng Thị Quang
Kinh nghiệm: chưa có
Nguyễn Phương Thảo
Nguyễn Phương Thảo
Kinh nghiệm: chưa có
Hà Thị Huyền
Hà Thị Huyền
Kinh nghiệm: chưa có
Chảo Thị Liên
Chảo Thị Liên
Kinh nghiệm: chưa có
Lục Thị Thảo
Lục Thị Thảo
Kinh nghiệm: chưa có
Giàng Mí Pó
Giàng Mí Pó
Kinh nghiệm: chưa có
Quàng Văn Chính
Quang Văn Chính
Kinh nghiệm: chưa có
Trần Thị Nhung
Trần Thị Nhung
Kinh nghiệm: chưa có
Hà Thị Mai Toán
Hà Thị Mai Toán
Kinh nghiệm: chưa có
Ngô Thị Thương
Ngô Thị Thương
Kinh nghiệm: chưa có
Triệu Tà Lai
Triệu Tà Lai
Kinh nghiệm: chưa có
Vàng Văn Thuộc
Vàng Văn Thuộc
Kinh nghiệm: chưa có

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HÀ GIANG