Trang tư vấn việc làm, thị trường lao động, XKLĐ, đào tạo nghề, BHTN

Hotline
0978.035.005 02193.864.387

   

Thứ 5, Ngày 23/05/2024
Đăng kí |
Chảo Quốc Đông
Giới tính: Nữ
|
Ngày sinh: 1990
In hồ sơ
Lượt xem: 3824
| Mã : NTV0003351
| Ngày làm mới :20/07/2021

Chảo Quốc Đông
Giới tính: Nữ
|
Ngày sinh: 1990
Lượt xem: 3824
| Mã : NTV0003351
| Ngày làm mới :20/07/2021

Cấp bậc hiện tại: Nhân viên
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Trình độ cao nhất: 5/12
Ngoại ngữ: Không
Giới tính: Nữ
Hôn nhân: Đá có gia đình
Cấp bậc mong muốn: Nhân viên
Địa điểm mong muốn: Hải Phòng, Hải Dương
Ngành nghề mong muốn: May, Lao động phổ thông, Lắp ráp
Mong muốn mức lương tối thiểu: theo thỏa thuận
Hình thức làm việc: Nhân viên

Mục tiêu nghề nghiệp:
Nhân viên

Thông tin mô tả


Bằng cấp - Chứng chỉ:

Ngoại ngữ:

Kinh nghiệm làm việc:
Có kinh nghiệm

Kỹ năng và sở trường:
Chịu khó

In hồ sơ

vieclamhagiang.vn

Hồ sơ phù hợp

Thào Mí Và..
Thào Mí Và.
Cập nhật: 5/20/2024 9:03:50 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Lù Lý Tân
Lù Lý Tân
Cập nhật: 5/17/2024 4:07:30 PM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Sùng Chểnh Lềnh
Sùng Chểnh Lềnh
Cập nhật: 5/7/2024 8:29:16 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Lù Kiều Chanh
Lù Kiều Chanh
Cập nhật: 5/7/2024 8:25:02 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Vàng Mí Tủa..
Vàng Mí Tủa..
Cập nhật: 5/2/2024 9:29:07 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Vàng Hờ Mỷ
Vàng Hờ Mỷ
Cập nhật: 4/24/2024 8:04:06 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Thào Mí Chơ..
Thào Mí Chơ..
Cập nhật: 4/24/2024 8:00:32 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Nguyễn Xuân Tiến
Nguyễn Xuân Tiến
Cập nhật: 4/22/2024 9:51:16 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Cháng Thị Tâm
Cháng Thị Tâm
Cập nhật: 4/22/2024 9:47:24 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Giàng Thị Máy.
Giàng Thị Máy.
Cập nhật: 4/17/2024 9:35:04 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Sùng Mí Say.
Sùng Mí Say.
Cập nhật: 4/11/2024 8:09:52 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Giàng Thị Máy
Giàng Thị Máy
Cập nhật: 4/11/2024 8:05:16 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
May
Ngô Mạnh Dần
Cập nhật: 6/18/2011 11:53:39 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Hoàng Thị Chư
Cập nhật: 11/9/2011 3:19:31 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Hoàng Thị Tươi
Cập nhật: 11/9/2011 3:41:42 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Đặng Thị An
Cập nhật: 11/9/2011 3:51:57 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Lý Thị Đinh
Cập nhật: 11/9/2011 3:53:12 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Vương Thị Viên
Cập nhật: 11/9/2011 3:54:08 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Hoàng Thị Tiên
Cập nhật: 11/9/2011 3:55:09 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Trương Thị Ngọc
Cập nhật: 11/9/2011 3:56:19 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Mai Thị Thuỳ
Cập nhật: 11/10/2011 9:08:53 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Ma Văn Xuân
Cập nhật: 11/10/2011 2:56:04 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Nguyễn Thị Viết
Cập nhật: 11/10/2011 2:57:55 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Ma Văn Dũng
Cập nhật: 11/10/2011 2:58:53 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Hoàng Tiêu Biể
Cập nhật: 4/1/2014 9:58:13 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
hoàng ngọc quang
Cập nhật: 4/29/2014 9:53:52 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Hoàng văn lý
Cập nhật: 4/29/2014 9:58:18 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
nguyễn bảo luân
Cập nhật: 4/29/2014 10:01:47 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
nguyễn mạnh hà
Cập nhật: 7/3/2014 9:20:16 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Lê Hải Hoàn
Cập nhật: 7/10/2014 9:56:49 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Lại Thanh Phúc
Cập nhật: 7/10/2014 9:57:32 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
nguyễn duy tâm
Cập nhật: 7/18/2014 9:24:35 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
nguyễn văn kỳ
Cập nhật: 7/18/2014 9:25:59 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Giàng Thị Xiên
Cập nhật: 7/21/2014 2:09:52 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
nguyễn Thị Hiệu
Cập nhật: 7/21/2014 2:13:10 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Hoàng Thị Nhị
Cập nhật: 7/22/2014 3:00:40 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
hoàng văn tập
Cập nhật: 4/29/2014 10:00:01 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
Ma Thi nhiêm
Cập nhật: 8/7/2014 9:16:48 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
ban thi thin
Cập nhật: 8/12/2014 9:41:14 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
nguyễn thị hồng vân
Cập nhật: 8/26/2014 8:57:29 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
nguyễn thị tuyền
Cập nhật: 8/26/2014 8:59:41 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
trần tuấn vũ
Cập nhật: 8/26/2014 9:44:27 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
Đỗ Thị Thơm
Cập nhật: 8/26/2014 9:47:34 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
Hoàng Thị Yến
Cập nhật: 8/26/2014 9:49:42 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
Vũ Văn Du
Cập nhật: 8/26/2014 10:01:30 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
Mai Thị Liêm
Cập nhật: 8/27/2014 9:11:53 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
hoangthidan
Cập nhật: 8/27/2014 9:16:47 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
hoangxuanbach
Cập nhật: 8/27/2014 2:31:21 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Xuất khẩu lao động
ban thi tam
Cập nhật: 8/12/2014 9:38:25 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Xuất khẩu lao động
Nguyễn Văn A
Cập nhật: 9/17/2015 9:38:45 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Vương Thị Thu Hiền
Cập nhật: 2/25/2015 4:05:06 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Mai Thị Liễu
Cập nhật: 3/3/2015 3:46:18 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Vi Thị Liên
Cập nhật: 3/11/2015 10:45:29 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Phạm Thị Thìn
Cập nhật: 3/13/2015 8:24:58 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Trần Thị Hợp
Cập nhật: 3/25/2015 3:06:27 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Hoàng Thị Lan
Cập nhật: 4/1/2015 9:20:29 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Trương Thị Đào
Cập nhật: 4/2/2015 3:45:54 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Nguyễn Thị Hường
Cập nhật: 4/6/2015 9:54:48 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Nguyễn Thị Hương Quế
Cập nhật: 4/6/2015 10:32:27 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Hoàng Thị Ngân
Cập nhật: 4/17/2015 9:07:59 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Nguyễn Thị Ánh Linh
Cập nhật: 4/17/2015 9:21:03 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm: