Phòng Tư vấn - Giới thiệu việc làm

Hotline
0978.035.005 02193.864.387

   

Chủ nhật, Ngày 25/02/2024
Đăng kí |

Phòng Tư vấn - Giới thiệu việc làm


Share to google_plusone Share to Twitter


1. Họ tên: Nguyên Xuân Trường.
- Chức vụ: Trưởng phòng.
- Điện thoại: 02193.864.387
- Mail: nxtruong.sldtbxh@hagiang.gov.vn. 
2. Họ tên: Phạm Thị Dung
- Chức vụ: Viên chức.
- Điện thoại: 02193.864.387
- Mail: ptdung.sldtbxh@hagiang.gov.vn. 
3. Họ tên: Đàm Thị Thanh Vân
- Chức vụ: Viên chức.
- Điện thoại: 02193.864.387
- Mail: đttvân.sldtbxh@hagiang.gov.vn. 
4. Họ và tên: Nguyễn Hữu Nghĩa
- Chức vụ: Nhân viên
- Mail: nhnghia.sldtbxh@hagiang.gov.vn. 
- Điện thoại: 
02193.864.387   
5. Họ và tên: Nguyễn Thành Nam
- Chức vụ: Nhân viên
- Mail: ntnam.sldtbxh@hagiang.gov.vn. 
- Điện thoại: 
02193.864.387   
* Chức năng, nhiệm vụ:

 - Hoạt động tư vấn, bao gồm:

 + Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

 + Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;

 + Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động, về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; sử dụng lao động và phát triển việc làm;

 + Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, sử dụng lao động.  

- Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:  

+ Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động;  

+ Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;  

+ Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;  

+ Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
+ Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phường này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.  

 

+ Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.  

+ Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.     

- Phối hợp với các phòng thuộc Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao. 

 

Hỗ trợ

Đường dây hỗ trợ đăng ký qua mạng, dịch vụ thông tin:

HOTLINE TƯ VẤN
0978.035.005 02193.864.387

Nhà tuyển dụng hàng đầu

Ứng viên tiêu biểu

Chảo Quốc Đông

Chảo Quốc Đông

Chảo Quốc Đông
Tẩn Cù Chảm

Tẩn Cù Chảm

Tẩn Cù Chảm
Lù Thị Lương

Lù Thị Lương

Lù Thị Lương
Triệu Chàn Ton

Triệu Chàn Ton

Triệu Chàn Ton
Giàng Mí Sình

Giàng Mí Sình

Giàng Mí Sình
Mua Mí 	Dình

Mua Mí Dình

Mua Mí Dình

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HÀ GIANG