Thủ tục về nước chương tình EPS

Hotline
02193.868.114

   

Thứ 4, Ngày 19/06/2019
Đăng kí |

Thủ tục về nước chương tình EPS


Share to google_plusone Share to Twitter


 HƯỚNG DẪN NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM THỦ TỤC ĐỂ VỀ NƯỚC 
KHI HẾT THỜI HẠN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Các bước thực hiện:

Ø Chấm dứt hợp đồng lao động.

Ø Khai báo kế hoạch về nước với Trung tâm việc làm (Job Center).

Ø Nộp phiếu khai báo thông tin về Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam theo chương trình EPS tại Hàn Quốc.

Ø Đăng ký nhận các khoản tiền bảo hiểm tại công ty Samsung.

Ø Nhận khoản tiền chênh lệch trợ cấp thôi việc tại công ty.

Ø Nhận tiền bảo hiểm chi phí hồi hương.

Ø Nhận tiền bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh.

 
①. Chấm dứt hợp đồng lao động.

• Thông báo với công ty về việc chấm dứt hợp đồng lao động để về nước.
• Hai bên thống nhất thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
 
②. Khai báo kế hoạch về nước với Trung tâm việc làm.
• Người lao động xác định ngày dự định về nước (từ 7 ngày đến 1 tháng trước khi hết hạn hợp đồng lao động) và đặt vé máy bay.
• Công ty nơi người lao động làm việc fax Giấy khai báo chấm dứt hợp đồng (외국인근로자 고용변동 등 신고서) lên Trung tâm Việc làm (고용센터).
• Người lao động trực tiếp đến Trung tâm Việc làm hoặc fax về Trung tâm Việc làm “Đơn khai báo dự định về nước” (출국예정신고서) và bản photo vé máy bay.
• Trung tâm Việc làm cấp cho người lao động “Giấy xác nhận kế hoạch về nước” (출국예정사실 확인서) (nhận trực tiếp hoặc được fax về công ty).
 
③. Nộp “Phiếu khai báo thông tin” về Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam theo chương trình EPS.
• Gửi “Phiếu khai báo thông tin” và “Giấy xác nhận kế hoạch về nước” (출국예정사실 확인서) về Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam theo chương trình EPS
Số fax: 02-393-6888, số điện thoại: 02-393-6868 / 02-6959-2466.
(Phiếu khai báo thông tin có thể tải từ website  www.colab.gov.vn, mục Download)
 
④. Đăng ký nhận tiền bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh.
• Người lao động fax các giấy tờ sau đây đến Công ty bảo hiểm Samsung hoặc đến chi nhánh của Công ty bảo hiểm để đăng ký:
 Đơn đăng ký nhận bảo hiểm (có thể tải về từ website : www.colab.gov.vn, mục Download); 
 “Giấy xác nhận kế hoạch về nước” (Trung tâm Việc làm cấp); 
 Bản photo Chứng minh thư người nước ngoài; 
 Bản photo hộ chiếu; 
 Bản photo sổ tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc.
Số fax: 0505-161-1421; số ĐT 02-2119-2400 - bấm phím 3 để kết nối bằng tiếng Việt (Công ty bảo hiểm Samsung).
 
⑤. Nhận khoản tiền chênh lệch trợ cấp thôi việc tại công ty (nếu có)
• Sau khi khai báo việc chấm dứt hợp đồng lao động lên Trung tâm Việc làm, công ty bảo hiểm Samsung sẽ gửi cho công ty nơi người lao động làm việc Giấy thông báo khoản tiền bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh (수령예상보험금 등 안내문) để công ty làm căn cứ tính “khoản tiền chênh lệch trợ cấp thôi việc” (nếu có)
• Chi trả cho người lao động trước khi về nước.
• Người lao động có thể gọi điện đến công ty bảo hiểm Samsung để xác nhận số tiền bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh được công ty Samsung chi trả.
 
⑥. Nhận tiền Bảo hiểm chi phí hồi hương.
• Sau khi đăng ký nhận tiền bảo hiểm hồi hương, công ty bảo hiểm Samsung sẽ chi trả tiền bảo hiểm chi phí hồi hương vào tài khoản cá nhân của người lao động.
• Người lao động có thể gọi điện thoại đến công ty bảo hiểm Samsung để xác nhận việc chi trả khoản tiền bảo hiểm chi phí hồi hương.
 
⑦. Nhận tiền Bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh sau khi xuất cảnh.
• Theo luật tuyển dụng lao động nước ngoài, khoản tiền Bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh được chi trả cho người lao động sau khi xuất cảnh khỏi Hàn Quốc. Người lao động có thể nhận khoản tiền này tại Việt Nam hoặc tại sân bay Hàn Quốc (Incheon, Gimhae, Gimpo) sau khi hoàn thành thủ tục xuất cảnh.
 

Sân bay

Ngân hàng

Địa điểm

nộp chứng từ bảo hiểm

Địa điểm

nhận tiền bảo hiểm

Incheon

Shinhan

Tầng 3, quầy B, G

– Khu vực xuất cảnh

Tầng 3, Gate 11, 43

- Khu vực bán hàng miễn thuế

KEB

Tầng 3, quầy D, L

– Khu vực xuất cảnh

Tầng 3, Gate 29

- Khu vực bán hàng miễn thuế

Woori

Tầng 3, quầy F, J

– Khu vực xuất cảnh

Tầng 3, Gate 25

- Khu vực bán hàng miễn thuế

Gimpo

Woori

Tầng 2, Gate 2

– Khu vực Quốc tế

Tầng 3, Gate 36

- Khu vực bán hàng miễn thuế

Gimhae

KEB

Tầng 1, Gate 1

– Khu vực Quốc tế

Tầng 2 - Khu vực bán hàng miễn thuế

 Một số lưu ý với người lao động:
• Trả lại Thẻ người nước ngoài cho Cơ quan xuất nhập cảnh Hàn Quốc tại sân bay khi làm thủ tục xuất cảnh (nếu không sẽ không đủ điều kiện tham dự kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt)
• Trước khi về nước, nên chủ động thông báo sớm kế hoạch về nước của mình với công ty để có thời gian nhận các khoản tiền lương và khoản tiền chênh lệch trợ cấp thôi việc.
• Thanh toán đầy đủ các khoản phí dịch vụ đã sử dụng tại Hàn Quốc: tiền cước viễn thông, Internet, tiền điện, gas, nước và các khoản tiền phải nộp khác (nếu có).
• Khi có vướng mắc liên quan đến nợ lương, nợ tiền trợ cấp thôi việc, người lao động có thể liên hệ với Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam theo chương trình EPS để được tư vấn, hỗ trợ.
 


Tiền trợ cấp thôi việc

Tiền trợ cấp thôi việc (퇴직금):là khoản tiền mà người lao động làm việc tại công ty từ 01 năm trở lên được chi trả, tương ứng với khoảng thời gian làm việc tại công ty.

Trợ cấp thôi việc = [30 x (Tiền lương bình quân ngày)] x [tổng số ngày làm việc/365]

Tiền lương bình quân ngày = [Tổng thu nhập của 3 tháng gần nhất] / [Tổng số ngày của 3 tháng đó (dao động từ 89 ~ 92 ngày)]

Tổng thu nhập bao gồm: tiền lương, làm thêm giờ, thưởng...     

Tiền trợ cấp thôi việc (퇴직금) chia làm 2 phần “Bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh” (출국만기보험) và “khoản tiền chênh lệch” (차액) (nếu có).    

Ø Bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh = (Mức lương cơ bản 01 tháng theo quy định của Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc) x (Tổng số ngày làm việc) / 365.

Khoản tiền bảo hiểm này do Công ty bảo hiểm Samsung chi trả sau khi xuất cảnh.     

Ø Khoản tiền chênh lệch (nếu có, khi thu nhập cao hơn mức lương cơ bản) là khoản chênh lệch giữa “Tiền trợ cấp thôi việc” và “Bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh”

Khoản tiền chênh lệch này do chủ sử dụng lao động chi trả sau khi kết thúc hợp đồng lao động tại công ty.

Quy định đặc thù với ngành xây dựng.

Do đặc thù của ngành xây dựng, người lao động thường phải thay đổi nhiều nơi làm việc, trong đó có những nơi làm việc chưa đủ 12 tháng. Trong trường hợp làm việc chưa đủ 12 tháng tại một nơi làm việc, tổng số ngày làm tại các nơi làm việc mà từ 252 ngày trở lên thì người lao động vẫn nhận được khoản tiền trợ cấp thôi việc (theo tiêu chuẩn mỗi tháng có 21 ngày làm việc, mỗi ngày làm việc từ 4 tiếng trở lên).

Khoản tiền trợ cấp thôi việc trong trường hợp này do Hiệp hội tương trợ lao động xây dựng (건설근로자공제회) chi trả.

Tiền trợ cấp thôi việc (ngành XD, làm việc dưới 12 tháng)= [(Tổng số ngày làm việc] x 4,200 won] + [lãi suất theo tháng]

Ý kiến bạn đọc

code
Các bài đã đăng

Thanh Hóa: Đi xuất khẩu lao động trái phép, mất trắng 200 triệu đồng

Thanh Hóa: Đi xuất khẩu lao động trái phép, mất trắng 200 triệu đồng

10:07 | 24/05/2019

Thanh Hóa có 2 huyện bị cấm xuất khẩu lao động (XKLĐ) sang Hàn Quốc vì nhiều lao động hết hạn không về nước. Dù vậy, nhiều người lao động ở 2 huyện trên vẫn tìm cách đi "chui" sang Hàn Quốc. Việc làm thì chưa có nhưng hậu quả là mất tới hàng trăm triệu đồng.

Nhiều công ty Nhật Bản không có ý định tuyển lao động nước ngoài

Nhiều công ty Nhật Bản không có ý định tuyển lao động nước ngoài

10:02 | 24/05/2019

Theo một cuộc khảo sát, 41% công ty Nhật Bản cho hay họ hoàn toàn không cân nhắc việc thuê lao động nước ngoài, 34% ý kiến cho rằng không có kế hoạch thuê nhiều lao động nước ngoài.

Nhật Bản có thể tiếp nhận thực tập sinh làm việc ở lĩnh vực khách sạn

Nhật Bản có thể tiếp nhận thực tập sinh làm việc ở lĩnh vực khách sạn

09:54 | 20/05/2019

Nhật Bản đang thu thập ý kiến của người dân về kế hoạch cho phép các lao động nước ngoài đến nước này theo chương trình thực tập sinh kỹ thuật làm việc trực tiếp tại các khách sạn.

NLĐ có thể vay 100 triệu đồng để đi xuất khẩu lao động

NLĐ có thể vay 100 triệu đồng để đi xuất khẩu lao động

08:59 | 07/05/2019

Dự thảo đề xuất sửa đổi theo hướng nâng mức vay phải có tài sản bảo đảm tiền vay từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng.

Nhật Bản

Nhiều cơ hội việc làm khi lao động EPS và thực tập sinh IM Japan về nước
Hiện nay, Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) đang phối hợp với các Trung tâm dịch vụ việc làm tại các địa phương tổ chức Hội chợ việc làm dành riêng cho lao động tham gia chuơng trình EPS ...
Nhiều cơ hội cho ứng viên điều dưỡng làm việc tại Nhật Bản
Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa thông báo Chương trình Quốc gia đưa điều dưỡng Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản theo Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản VJEPA khóa 7 nă...
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ SANG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN (KHÓA 7 NĂM 2018)
Trên cơ sở văn kiện xác nhận về cơ chế tiếp nhận điều dưỡng viên và hộ lý đủ tiêu chuẩn của Việt Nam sang Nhật Bản ký giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản, T...
Thông báo tuyển chọn ứng viên đăng ký tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản - Đợt 3/2018
Thực hiện Thỏa thuận giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản (IM Japan) về Chương trình đào tạo thực tập kỹ thuật cho thực tập sinh Việt Nam tại Nhậ...
Nhật Bản "săn" nhân lực ngành điều dưỡng
Nguồn nhân lực điều dưỡng làm việc tại Nhật hiện đang thiếu trầm trọng với nhu cầu 130.000 người, dự báo đến 2020 là 200.000 người và con số này sẽ là 300.000 người vào 2030.

Hàn Quốc

Thông tin về chính sách xử lý lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc
Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa thông tin về chính sách truy quét và ân xá đối với người lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước trong thời gian từ 1-...
Sang Hàn Quốc hái ớt, cà chua lương 33 triệu đồng/tháng
Đây là đợt thí điểm đầu tiên các đôi vợ chồng cùng xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc tại các nông trại với mức thu nhập 33 triệu đồng/người/tháng.
Cặp đôi chồng Hàn, vợ Việt lừa xuất khẩu lao động hàng trăm người
Tin tưởng vào công ty của vợ chồng Kim Young Hwan và Hoàng Thị Cúc có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động, tu nghiệp ở Hàn Quốc, nhiều bị hại tin tưởng, giao tiền mà không biết bị lừa. Cơ quan...
49 quận/huyện bị tạm dừng đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc
Dân trí Ngày 4/5, Bộ LĐ-TB&XH đã thông báo tạm dừng tuyển lao động theo chương trình EPS tại 49 quận/huyện trong năm 2018. Danh sách này thấp hơn con số 58 quận/huyện bị yêu cầu tương tự trong năm ...
Sắp thi tiếng Hàn cho lao động ngành ngư nghiệp, sản xuất chế tạo
Dân trí Trong tháng 6 và 8/2018, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc cùng với Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam sẽ tổ chức Kỳ thi tiếng Hàn năm 2018 cho các lao động Việt Nam có nguyện vọng làm việc trong ngành ng...

Thị trường khác

Tuyển 350 hồ sơ tham gia chương trình lao động kỳ nghỉ tại Austrralia
Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) thông báo sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ Australia trong năm 2018-2019.
Thị trường lao động Đài Loan dẫn đầu về thu hút lao động Việt
Dân trí Với 24.827 lao động được tiếp nhận qua 5 tháng đầu năm 2018, Đài Loan là thị trường hàng đầu sử dụng lao động Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng lao động. Dự báo trong 6 tháng đầu năm, các ...
Mèo Vạc bàn giao người lao động đi làm việc huyện Phú Ninh (Trung Quốc)
Thực hiện biên bản hội đàm về quản lý lao động qua biên giới đã được huyện Mèo Vạc và huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam – Trung Quốc ký kết vào ngày 14/11/2016. Ngày 6/3, huyện Mèo Vạc tổ chức bàn giao ...
Tuyển 400 điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức
Dân trí Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) đang tuyển 400 điều dưỡng viên khoá 4 sang CHLB Đức học tập và làm việc. Thời gian nhận hồ sơ từ 10-22/12. Đây là chương trình phi lợi nhuận được...
Malaysia bắt hàng trăm lao động nước ngoài bất hợp pháp
Hàng trăm lao động nước ngoài bất hợp pháp đã bị bắt giữ trong cuộc truy quét do Cục Nhập cư Malaysia tiến hành vào chiều 14/11 tại Kuala Lumpur.

Hỗ trợ

Đường dây hỗ trợ đăng ký qua mạng, dịch vụ thông tin:

HOTLINE TƯ VẤN
02193.868.114

Nhà tuyển dụng hàng đầu

Ứng viên tiêu biểu

Lý Văn Khương

Lý Văn Khương

Xin làm lao động phổ thông
Nguyễn Ngọc Duy

Nguyễn Ngọc Duy

Xin việc làm lái xe bằng C
Nguyen Van Thiet

Nguyen Van Thiet

Kỹ thuật điện
Pó Anh Đông

Pó Anh Đông

Lao động phổ thông
Hoàng Văn Soan

Hoàng Văn Soan

Lao động phổ thông
Trương Minh Hải

Trương Minh Hải

Giao thông cầu đường

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HÀ GIANG