Giữ chức vụ gì, ở cơ quan nào thì được phụ cấp công vụ?

Hotline
02193.868.114

   

Thứ 5, Ngày 14/11/2019
Đăng kí |

Giữ chức vụ gì, ở cơ quan nào thì được phụ cấp công vụ?


Share to google_plusone Share to Twitter


Ông Ngô Vương (Hưng Yên) đề nghị được hướng dẫn về chế độ phụ cấp công vụ với trường hợp giữ 2 chức vụ là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện và Bí thư Đảng ủy xã.
 Theo phản ánh của ông Vương, ông H là Phó Trưởng ban tổ chức Huyện ủy, tháng 4/2017 có quyết định điều động đến nhận công tác tại UBND huyện (thuộc đối tượng luân chuyển theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy). Tới tháng 6/2017, UBND huyện ra quyết định điều động ông H đến công tác tại Hội Chữ thập đỏ huyện.

Từ tháng 7/2017, ông H được bầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện. Tháng 8/2019, Huyện ủy ra quyết định phân công, điều động, chỉ định ông H tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã (nhiệm kỳ 2015-2020) từ tháng 9/2019.

Hiện nay ông H đang giữ 2 chức vụ là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện và Bí thư Đảng ủy xã theo sự phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy. Ông Vương hỏi, việc chi trả phụ cấp công vụ đối với ông H được thực hiện như thế nào?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời ông Ngô Vương như sau:

Theo Điều 2 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp công vụ (tình trạng còn hiệu lực), trong 7 nhóm đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp công vụ, có 2 nhóm đối tượng nêu tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều này, gồm:

- Công chức theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 Luật Cán bộ, công chức và các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; không bao gồm công chức quy định tại Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP;

- Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn quy định tại Khoản 3, Điều 4 Luật Cán bộ, công chức và Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Trường hợp công chức được luân chuyển giữ chức vụ tại tổ chức xã hội

Khoản 2, Điều 6 Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 2/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về trường hợp công chức được cấp có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt tại tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp quy định tại Điều 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP như sau:

Các chức vụ chủ chốt tại tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp quy định tại Điều 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP gồm: Chủ tịch chuyên trách, Phó Chủ tịch chuyên trách, Tổng Thư ký của tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp ở Trung ương, cấp tỉnh.

Công chức được luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt tại tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp vẫn được xác định là công chức.

Theo Mục 9 Phụ lục Danh sách Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước (Ban hành kèm theo Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 1/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ), và Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 8/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ) thì Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là tổ chức xã hội hoạt động nhân đạo.

Tổ chức của Hội gồm: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh); Hội Chữ thập đỏ huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh và tương đương (gọi chung là cấp huyện); Hội Chữ thập đỏ xã, phường, thị trấn và tương đương (gọi chung là cấp xã).

Tháng 6/2017, UBND huyện ra quyết định điều động ông H đến công tác tại Hội Chữ thập đỏ huyện từ tháng 7/2017 để Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ bầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện. Căn cứ Điều 6 Thông tư số 08/2011/TT-BNV, chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ cấp huyện không phải là chức vụ chủ chốt tại tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp quy định tại Điều 12 Nghị định 06/2010/NĐ-CP.

Với chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện, ông H không được xác định là công chức và không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp công vụ theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP.

Trường hợp giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã

Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP (tình trạng còn hiệu lực) quy định,  Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã, là cán bộ cấp xã.

Tháng 8/2019, Huyện ủy ra quyết định phân công, điều động, chỉ định ông H tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã (nhiệm kỳ 2015-2020) từ tháng 9/2019.

Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP kể từ thời điểm giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã (tháng 9/2019), ông H được xác định là cán bộ cấp xã, thuộc đối tượng hưởng phụ cấp công vụ theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP,

Nguồn kinh phí chi trả chế độ phụ cấp công vụ cho ông H được bảo đảm từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác của cơ quan UBND xã. Phương thức chi thực hiện chế độ phụ cấp công vụ được hướng dẫn bởi Khoản 3, Điều 2,Thông tư 74/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính.

 

Luật sư Trần Văn Toàn
Nguồn: baomoi.com

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

Ý kiến bạn đọc

code
Các bài đã đăng

Công chức uống rượu, bia trong giờ làm việc sẽ bị chế tài

Công chức uống rượu, bia trong giờ làm việc sẽ bị chế tài

07:58 | 13/11/2019

Từ ngày 1/1/2020, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia chính thức có hiệu lực. Vì vậy, việc cấm cán bộ, công chức, viên chức uống rượu bia trong giờ làm việc, nghỉ giữa giờ được siết chặt hơn.

Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp Anh bứt khỏi mức thấp nhất

Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp Anh bứt khỏi mức thấp nhất

07:58 | 12/11/2019

Cuộc khảo sát cho thấy cán cân tuyển dụng ròng hàng quý, chỉ số được tính bằng chênh lệch giữa bộ phận doanh nghiệp dự kiến tăng số việc làm và bộ phận doanh nghiệp dự kiến giảm, tăng từ 18+ lên 22+.

Trợ cấp thai sản có tăng theo mức lương cơ sở?

Trợ cấp thai sản có tăng theo mức lương cơ sở?

08:31 | 11/11/2019

Tôi nghỉ thai sản ngày 6/2/2019 đến ngày 6/8/2019. Ngày 1/7/2019 mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng, vậy, tôi có được truy lĩnh tăng mức lương của tháng 7, tháng 8 không?. Người hỏi Trần Thị Thúy Hằng - Tỉnh Long An.

Đánh giá cán bộ đến mức không tìm ra được người để tinh giản biên chế

Đánh giá cán bộ đến mức không tìm ra được người để tinh giản biên chế

07:43 | 08/11/2019

Tại phiên trả lời chất vấn tại nghị trường ngày 7/11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân 2 lần nhận khuyết điểm về một nội dung và cho biết sẽ làm bản tự kiểm điểm gửi Thủ tướng Chính phủ.

Thống nhất trình Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) là ngày nghỉ lễ trong năm

Thống nhất trình Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) là ngày nghỉ lễ trong năm

07:51 | 07/11/2019

“Chính phủ thống nhất trình Quốc hội xem xét bổ sung ngày 28/6 - Ngày Gia đình Việt Nam là ngày nghỉ lễ. Đề nghị bổ sung quy định trần làm thêm giờ tối đa theo tháng là không quá 40 giờ, đồng thời, quy định rõ các trường hợp đặc biệt được làm thêm đến 400 giờ/năm, gồm 4 ngành nghề đặc thù…”.

Tin tức chung

Công chức uống rượu, bia trong giờ làm việc sẽ bị chế tài
Từ ngày 1/1/2020, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia chính thức có hiệu lực. Vì vậy, việc cấm cán bộ, công chức, viên chức uống rượu bia trong giờ làm việc, nghỉ giữa giờ được siết chặt hơn.
Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp Anh bứt khỏi mức thấp nhất
Cuộc khảo sát cho thấy cán cân tuyển dụng ròng hàng quý, chỉ số được tính bằng chênh lệch giữa bộ phận doanh nghiệp dự kiến tăng số việc làm và bộ phận doanh nghiệp dự kiến giảm, tăng từ 18+ lên 22+.
Trợ cấp thai sản có tăng theo mức lương cơ sở?
Tôi nghỉ thai sản ngày 6/2/2019 đến ngày 6/8/2019. Ngày 1/7/2019 mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng, vậy, tôi có được truy lĩnh tăng mức lương của tháng 7, tháng 8 không?. Người hỏi Trần Thị Thúy...
Đánh giá cán bộ đến mức không tìm ra được người để tinh giản biên chế
Tại phiên trả lời chất vấn tại nghị trường ngày 7/11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân 2 lần nhận khuyết điểm về một nội dung và cho biết sẽ làm bản tự kiểm điểm gửi Thủ tướng Chính phủ.
Thống nhất trình Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) là ngày nghỉ lễ trong năm
“Chính phủ thống nhất trình Quốc hội xem xét bổ sung ngày 28/6 - Ngày Gia đình Việt Nam là ngày nghỉ lễ. Đề nghị bổ sung quy định trần làm thêm giờ tối đa theo tháng là không quá 40 giờ, đồng thời,...

Thông báo của Trung tâm

Khách sạn Huy Hoàn Hà Giang tuyển nhân viên
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang phối hợp với Khách sạn Huy Hoàn, có địa chỉ tại phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang thông báo tuyển nhân, cụ thể như sau:
Khách sạn Cao Nguyên tuyển nhân viên
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang phối hợp với Khách sạn Cao Nguyên, có địa chỉ tại tổ 5, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang thông báo tuyển nhân viên, cụ thể như sau:
Khách sạn Đông Hải tuyển nhân viên
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang phối hợp với Khách sạn Đông Hải có địa chỉ tại tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang thông báo tuyển nhân viên, cụ thể như sau:
Khách sạn Đông Hải tuyển nhân viên
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang phối hợp với Khách sạn Đông Hải có địa chỉ tại tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang thông báo tuyển nhân viên, cụ thể như sau:
Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản An Thông tuyển dụng nhân viên
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản An Thông thông báo tuyển nhân viên cụ thể như sau:

Hỗ trợ

Đường dây hỗ trợ đăng ký qua mạng, dịch vụ thông tin:

HOTLINE TƯ VẤN
02193.868.114

Nhà tuyển dụng hàng đầu

Ứng viên tiêu biểu

Lý Văn Khương

Lý Văn Khương

Xin làm lao động phổ thông
Nguyễn Ngọc Duy

Nguyễn Ngọc Duy

Xin việc làm lái xe bằng C
Nguyen Van Thiet

Nguyen Van Thiet

Kỹ thuật điện
Pó Anh Đông

Pó Anh Đông

Lao động phổ thông
Hoàng Văn Soan

Hoàng Văn Soan

Lao động phổ thông
Trương Minh Hải

Trương Minh Hải

Giao thông cầu đường

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HÀ GIANG