Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt khoảng 67%

Hotline
0978.035.005 02193.864.387

   

Thứ 6, Ngày 24/03/2023
Đăng kí |

Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt khoảng 67%


Share to google_plusone Share to Twitter


Tính chung cả năm 2022, tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ước tính là 2,21% ; tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt khoảng 67%.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Năm 2022, thị trường lao động phục hồi tương đối nhanh với mức tăng khá cả trong lực lượng lao động và việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực, chất lượng việc làm được cải thiện.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động, Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030, Chương trình phục hồi và phát triển thị trường lao động, trong đó tập trung cho các hoạt động hỗ trợ, thu hút người lao động quay trở lại nơi làm việc, cho vay giải quyết việc làm.

Tăng cường hợp tác với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và các tổ chức quốc tế khác về lĩnh vực lao động, việc làm. Tổ chức Hội nghị về phát triển thị trường lao động vào ngày 20/8/2022 với chủ đề: “Hội nghị phát triển thị trường lao động, linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập”.

Thực hiện các giải pháp để phục hồi thị trường lao động như tập trung đảm bảo an sinh xã hội cơ bản cho người lao động; cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo kỹ năng cho người lao động để đáp ứng chuyển đổi số; phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, tăng cường kết nối cung – cầu lao động để sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực;

Chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ, nắm tình hình lao động, nhất là trong các khu công nghiệp, khu chế xuất để kịp thời có phương án hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động; tổ chức các sàn giao dịch việc làm, các phiên giao dịch việc làm, hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ xảy ra ở một số ngành, địa phương sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

Thị trường lao động phục hồi tích cực, cơ bản các khu công nghiệp, khu chế xuất, các vùng kinh tế trọng điểm đã duy trì được lực lượng lao động ổn định.

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Tổng cục Thống kê, tính chung năm 2022, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 51,7 triệu người, tăng 1,1 triệu người so với năm trước; tỷ lệ tham gia lực lượng lao động năm 2022 ước đạt 68,5%, tăng 0,7 điểm phần trăm so với năm trước.

Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm năm 2022 là 50,6 triệu người, tăng 1,5 triệu người so với năm 2021, bao gồm 13,9 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 2,5% so với năm trước; khu vực công nghiệp và xây dựng là 17 triệu người, tăng 4,5%; khu vực dịch vụ là 19,7 triệu người, tăng 6,1%.

Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương ước tính là 7,5 triệu đồng/tháng, tăng 992 nghìn đồng so với năm trước.

Công tác giải quyết việc làm gắn với nâng cao thu nhập cho người lao động luôn được chính quyền các địa phương quan tâm thực hiện, lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và đã mang lại hiệu quả tích cực. Tăng cường hoạt động hỗ trợ vay vốn tạo việc làm từ quỹ quốc gia về việc làm[1].

Tuy nhiên, từ đầu quý IV đến nay, một số ngành, lĩnh vực xuất hiện những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, duy trì việc làm cho người lao động, nhất là doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may, da giày, chế biến gỗ... đã gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, bị cắt giảm đơn hàng, dẫn đến phải cắt giảm việc làm gây ảnh hưởng tới đời sống của người lao động.

Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có 528 doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng (chiếm khoảng 0,06% tổng số doanh nghiệp), phải cắt giảm việc làm; tổng số lao động bị ảnh hưởng việc làm trong các doanh nghiệp là 637.491 người (khoảng 4% tổng số lao động trong doanh nghiệp).

Trước những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, cắt giảm việc làm của người lao động, các doanh nghiệp đã nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, cố gắng hạn chế thấp nhất việc sa thải lao động; có phương án sắp xếp, bố trí lại lao động, giãn việc, giảm giờ làm hoặc thực hiện phương án sử dụng lao động và giải quyết chế độ đối với người lao động theo quy định;

Các cơ quan lao động địa phương đã chủ động thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động, chủ động nắm bắt tình hình, nhất là trên các địa bàn trọng điểm để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực thi các chính sách của doanh nghiệp đối với người lao động;

Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp phải cắt giảm việc làm xây dựng phương án sử dụng lao động và kiểm tra, giám sát việc giải quyết chế độ chính sách cho người lao động đúng quy định; chỉ đạo hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm tăng cường cung cấp thông tin, giới thiệu việc làm cho người lao động, nhất là đối với những người mất việc làm; phối hợp với tổ chức công đoàn hỗ trợ các bên đối thoại, chia sẻ khó khăn; kịp thời giải quyết các tranh chấp lao động, đình công phát sinh, không để xảy ra tình trạng mất an ninh, trật tự.

Để kịp thời ổn định tình hình, Bộ LĐ-TB&XH đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 1170/CĐ-TTg ngày 16/12/2022 về các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động;

Phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành lập đoàn công tác đi kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW và Công điện số 1170/CĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ tại 06 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh);

Chỉ đạo các địa phương rà soát, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực theo các ngành, lĩnh vực. Qua khảo sát, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp khác vẫn cao, doanh nghiệp ở nhiều ngành nghề vẫn đang đẩy mạnh hoạt động tuyển dụng, đây là cơ hội việc làm cho người lao động ở những tháng cuối năm.

Tính chung cả năm, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,32%, trong đó khu vực thành thị là 2,79%, khu vực nông thôn là 2,03%; tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ước tính là 2,21%, trong đó tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị là 1,7%, tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn là 2,51%, khu vực nông thôn là 2,03%; tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt khoảng 67%.

Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài phục hồi tích cực sau khi tình hình bệnh dịch Covid-19 được kiểm soát, các nước dần khôi phục lại việc tiếp nhận lao động nước ngoài.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã kịp thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn kịp thời nắm bắt các chính sách, quy định mới về tiếp nhận lao động, thủ tục xét nghiệm, cách ly đối với người lao động mới sang làm việc; hướng dẫn doanh nghiệp trong các khâu tuyển chọn, đào tạo, tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, phù hợp với diễn biến dịch bệnh và các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của nước sở tại.

Thúc đẩy đàm phán với các nước tiếp nhận lao động để ký kết Thỏa thuận, biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lao động. Tăng cường công tác tạo nguồn, đào tạo và triển khai đồng bộ các chính sách, hoạt động hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động ở nước ngoài và thúc đẩy hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động hết hạn hợp đồng về nước, nhằm phát huy tay nghề, kinh nghiệm của người lao động phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động.

Trong năm 2022, cả nước đã đưa 142.779 lao động đi làm việc ở nước ngoài (trong đó có 48.835 lao động nữ)[7], vượt mục tiêu đề ra.

Nguyễn Thanh
Nguồn: baodansinh.vn

Ý kiến bạn đọc

code
Các bài đã đăng

Trình tự, thủ tục giải quyết hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Trình tự, thủ tục giải quyết hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

09:29 | 13/03/2023

Trình tự, thủ tục giải quyết hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp hiện nay được quy định như thế nào?

Học nghề sẽ là “phao cứu sinh” cho lao động thất nghiệp

Học nghề sẽ là “phao cứu sinh” cho lao động thất nghiệp

04:39 | 03/03/2023

“Người lao động không nên vì lợi ích trước mắt mà quá quan tâm đến việc hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong bối cảnh tình hình kinh tế, cơ cấu cung - cầu lao động có nhiều biến động như hiện nay thì việc lựa chọn học những ngành nghề phù hợp với nhu cầu của thị trường sẽ là chiếc "phao cứu sinh" cho người lao động.”- TS Nguyễn Thị Lan Hương- Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội nói.

Cơ hội nào cho lao động chưa có nghề?

Cơ hội nào cho lao động chưa có nghề?

04:31 | 03/03/2023

Lao động trẻ tốt nghiệp THPT chưa qua đào tạo nghề sẽ gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm việc làm và dễ mất việc khi năng lực không được trau dồi

Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

02:30 | 13/02/2023

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 10/2/2023 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.- Phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đa dạng về loại hình, phân bố hợp lý về cơ cấu ngành, nghề, cơ cấu trình độ, cơ cấu vùng, miền; chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, phân tầng chất lượng; đủ năng lực đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề, nhất là nhân lực có kỹ năng nghề cao cho phát triển đất nước trong từng giai đoạn.

Đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề?

Đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề?

08:15 | 10/02/2023

Trường hợp doanh nghiệp đã đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp từ 12 tháng trở lên và có một số người lao động mới tham gia, đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng, thì những người lao động này vẫn được đào tạo kỹ năng nghề

Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển chọn điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức trong ngành điều dưỡng đa khóa 4 (năm 2022-2023)
Thực hiện Thỏa thuận hợp tác Dự án “Ba bên cùng có lợi - Tuyển chọn học viên Việt Nam trở thành điều dưỡng viên tương lai tại CHLB Đức” giữa Cục Quản lý lao động ngoài nước (DOLAB) - Bộ Lao động...
Thông báo tuyển sinh 2021
Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam là trường Công lập. Trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển, với hệ thống cơ sở vật chất không ngừng được đổi mới, hoàn thiện qua các năm, chất lượn...
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định thông báo tuyển sinh hệ chính quy năm 2021
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (mã: SKN) là trường Đại học công lập Trung ương, trụ sở đóng tại Thành phố Nam Định, có lịch sử 55 năm xây dựng và phát triển, đào tạo trình độ thạc sĩ, đại...
Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh Hà Giang tuyển sinh năm 2020
Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh Hà Giang tuyển sinh năm 2020 như sau:
Tài trợ chi phí ăn, ở cho học viên du học nghề sang Đức
Đó là thông tin vừa được Viện Kinh tế và Công nghệ Đông Á (IET) công bố nhằm tạo điều kiện cho các học viên đăng ký học tiếng Đức và học nghề để du học nghề sang Đức trong năm 2019.

Thông tin về các khóa đào tạo nghề và kỹ năng

Điều kiện để được hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề
Một trong các điều kiện để được hỗ trợ kinh phí đào tạo kỹ năng nghề từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp là khi đóng đủ BHXH từ đủ 12 tháng trở lên
THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ NĂM 2021
Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển sinh hệ Cao đẳng Khoá 13 năm học 2021-2022 với chỉ tiêu và các nghề đào tạo như sau:
Học nghề miễn phí và có lương tại CHLB Đức
Trường CĐ Viễn Đông, Công ty Cổ phần Lao động Việt Đức và Tập đoàn Y khoa Dortmund thuộc bang Nordrhein-Westfalen (CHLB Đức) vừa ký kết hợp tác chương trình đào tạo nghề của Đức.
Lớp đào tạo nghề gắn với mô hình sản xuất tại xã Giáp Trung, Bắc Mê
Trên cơ sở khảo sát nhu cầu đào tạo nghề của xã Giáp Trung, năm 2019 Trung tâm GDNN-GDTX Bắc Mê đã phối hợp với UBND xã, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên xã Giáp Trung tổ chức mở lớp dạy nghề nông ngh...
Thúc đẩy hợp tác phát triển kỹ năng nghề
Ngày 21/5, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Cơ quan phát triển nguồn nhân lực – HRD Hàn Quốc đã phối hợp tổ chức Hội nghị trao đổi và hợp tác phát triển kỹ năng nghề Hội nghị nhằm tiếp tục đẩy mạnh...

Hỗ trợ

Đường dây hỗ trợ đăng ký qua mạng, dịch vụ thông tin:

HOTLINE TƯ VẤN
0978.035.005 02193.864.387

Nhà tuyển dụng hàng đầu

Ứng viên tiêu biểu

Chảo Quốc Đông

Chảo Quốc Đông

Chảo Quốc Đông
Tẩn Cù Chảm

Tẩn Cù Chảm

Tẩn Cù Chảm
Lù Thị Lương

Lù Thị Lương

Lù Thị Lương
Triệu Chàn Ton

Triệu Chàn Ton

Triệu Chàn Ton
Giàng Mí Sình

Giàng Mí Sình

Giàng Mí Sình
Mua Mí 	Dình

Mua Mí Dình

Mua Mí Dình

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HÀ GIANG