Trang tư vấn việc làm, thị trường lao động, XKLĐ, đào tạo nghề, BHTN

Hotline
02193.868.114

   

Thứ 7, Ngày 04/07/2020
Đăng kí |
Lý Văn Khương
Giới tính: Nam
|
Ngày sinh: 1987
In hồ sơ
Lượt xem: 973
| Mã : NTV0002290
| Ngày làm mới :16/10/2018

Lý Văn Khương
Giới tính: Nam
|
Ngày sinh: 1987
Lượt xem: 973
| Mã : NTV0002290
| Ngày làm mới :16/10/2018

Cấp bậc hiện tại: Không xác định
Kinh nghiệm: 12 tháng
Trình độ cao nhất: 12/12
Ngoại ngữ: Không có
Giới tính: Nam
Hôn nhân: Chưa
Cấp bậc mong muốn: Nhân viên
Địa điểm mong muốn: Hà Giang
Ngành nghề mong muốn: Điện tử
Mong muốn mức lương tối thiểu: 4 triệu
Hình thức làm việc: Lâu dài

Mục tiêu nghề nghiệp:
Ôn định

Thông tin mô tả


Bằng cấp - Chứng chỉ:
12/12

Ngoại ngữ:
Không

Kinh nghiệm làm việc:
Chưa có

Kỹ năng và sở trường:
Có sức khỏe

In hồ sơ

vieclamhagiang.vn

Hồ sơ phù hợp

May
Sùng Thị Mỷ
Cập nhật: 7/21/2017 8:30:47 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Nguyễn Thị Trang
Cập nhật: 7/21/2017 8:34:18 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Phạm Tiến Mạnh
Cập nhật: 7/24/2017 2:32:04 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Sèn Thị Tin
Cập nhật: 7/28/2017 9:57:18 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Hoàng Thị Vân
Cập nhật: 8/2/2017 9:20:49 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Tẩn Phổng Tiến
Cập nhật: 8/31/2017 8:40:11 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Sùng Thị Xuân
Cập nhật: 10/17/2017 2:58:55 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Hg
Cập nhật: 4/20/2018 6:53:32 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
BÀN THỊ XUÂN
Cập nhật: 5/21/2013 2:13:38 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
MÔNG THỊ VIẾT
Cập nhật: 5/21/2013 2:14:07 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
BÀN THỊ NHẪM
Cập nhật: 5/22/2013 2:45:15 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
ĐẶNG THỊ CHI
Cập nhật: 5/22/2013 2:46:06 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
ĐẶNG THỊ NGUYỆT
Cập nhật: 5/22/2013 2:46:34 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
MÔNG THỊ THƯƠNG
Cập nhật: 5/22/2013 2:47:08 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
LÝ THỊ PHƯỢNG
Cập nhật: 5/22/2013 2:47:33 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
LÙ THỊ HƯƠNG
Cập nhật: 5/22/2013 2:48:01 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
MÃ THỊ THƯƠNG
Cập nhật: 5/22/2013 2:48:27 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
ĐOÀN THỊ LOAN
Cập nhật: 5/22/2013 2:48:56 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
LÊ THỊ OANH
Cập nhật: 5/22/2013 2:49:46 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
TRẦN THỊ YÊU
Cập nhật: 5/22/2013 2:50:13 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:

vieclamhagiang.vn

Ứng viên theo ngành nghề

Xem thêm
Rút gọn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HÀ GIANG