Phòng Thông tin thị trường lao động

Hotline
02193.868.114 - 02193.864.387

   

Thứ 6, Ngày 23/04/2021
Đăng kí |

Phòng Thông tin thị trường lao động


Share to google_plusone Share to Twitter


              1. Họ tên: Hoàng Ngọc Duy
              - Chức vụ: Phó Trưởng phòng.
              - Điện thoại: 02193.868.114.
              - Mail: hduy.sldtbxh@hagiang.gov.vn.
              2. Họ tên: Trần Thị Hà.
              - Chức vụ: Viên chức.
              - Điện thoại:02193.868.114.
              - Mail: ttha1.sldtbxh@hagiang.gov.vn.
              3. Họ tên: Phan Đông Hưng.
              - Chức vụ: Viên chức.
              - Điện thoại:02193.868.114.
              - Mail: pdhung.sldtbxh@hagiang.gov.vn.
             4. Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh.
              - Chức vụ: Viên chức.
              - Điện thoại: 02193.868.114.
              - Mail: pdhung.sldtbxh@hagiang.gov.vn.

* Chức năng, nhiệm vụ:
- Tham mưu, đề xuất với Giám đốc về phương hướng tổ chức dạy nghề gắn với giải quyết việc làm;
- Tư vấn về học nghề cho người lao động;

- Thực hiện công tác chiêu sinh, tổ chức các lớp dạy nghề tại Trung tâm hoặc liên kết với các cơ sở đào tạo khác;

- Thực hiện việc quản lý nội dung chương trình đào tạo, quản lý quá trình dạy và học theo đúng các quy định của Tổng cục dạy nghề, đảm bảo chất lượng đào tạo của Trung tâm;

- Thực hiện việc quản lý học viên trong thời gian lên lớp;

- Quản lý tốt các trang thiết bị dạy nghề được giao;

- Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.
            - Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.
            - Điều tra, khảo sát về cung cầu lao động trên địa bàn tỉnh;
           - Quản lý Website của Trung tâm.
        - Phối hợp với các phòng thuộc Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.
          

Hỗ trợ

Đường dây hỗ trợ đăng ký qua mạng, dịch vụ thông tin:

HOTLINE TƯ VẤN
02193.868.114

Nhà tuyển dụng hàng đầu

Ứng viên tiêu biểu

Giàng Mí Tủa

Giàng Mí Tủa

Giàng Mí Tủa
Sùng Mí Chưa

Sùng Mí Chưa

Sùng Mí Chứ
Giàng Mí Say

Giàng Mí Say

Giàng Mí Say
Giàng Mí Pó

Giàng Mí Pó

Giàng Mí Pó
Giàng Mí Sá

Giàng Mí Sá

Giàng Mí Sa
Ly Mí Lình

Ly Mí Lình

Ly Mí Ly

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HÀ GIANG