Trang tư vấn việc làm, thị trường lao động, XKLĐ, đào tạo nghề, BHTN

Hotline
0978.035.005 02193.864.387

   

Chủ nhật, Ngày 25/02/2024
Đăng kí |
Đỗ Thị Thơm
Giới tính: Nữ
|
Ngày sinh:
In hồ sơ
Lượt xem: 4983
| Mã : 1020
| Ngày làm mới :26/08/2014

Đỗ Thị Thơm
Giới tính: Nữ
|
Ngày sinh:
Lượt xem: 4983
| Mã : 1020
| Ngày làm mới :26/08/2014

Cấp bậc hiện tại:
Kinh nghiệm: 0 tháng
Trình độ cao nhất: 12/12
Ngoại ngữ: Khác
Giới tính: Nữ
Hôn nhân: Độc thân
Cấp bậc mong muốn: Không xác định
Địa điểm mong muốn: Hà Nội
Ngành nghề mong muốn: Lắp ráp
Mong muốn mức lương tối thiểu: 0
Hình thức làm việc: Làm theo ca

Mục tiêu nghề nghiệp:

Thông tin mô tả


Bằng cấp - Chứng chỉ:

Ngoại ngữ:

Kinh nghiệm làm việc:

Kỹ năng và sở trường:

In hồ sơ

vieclamhagiang.vn

Hồ sơ phù hợp

Vừ Mí Tủa.
Vừ Mí Tủa.
Cập nhật: 2/22/2024 2:40:31 PM
Kinh nghiệm: không
Địa điểm: Hà Giang
Sùng Mí Hùng..
Sùng Mí Hùng..
Cập nhật: 2/15/2024 10:17:22 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Sùng Mí Chính.
Sùng Mí Chính.
Cập nhật: 1/8/2024 8:55:14 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Lục Xuân Nam
Lục Xuân Nam
Cập nhật: 12/4/2023 8:40:58 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Vàng Mí Sáng.
Vàng Mí Sáng.
Cập nhật: 11/21/2023 9:47:14 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Mua Mí Súng.
Mua Mí Súng.
Cập nhật: 11/16/2023 3:53:17 PM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Vàng Mí Phứ.
Vàng Mí Phứ.
Cập nhật: 11/16/2023 3:50:14 PM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Mai Trọng Lịch
Mai Trọng Lịch
Cập nhật: 11/10/2023 8:28:16 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Khâu Vũ Nam
Khâu Vũ Nam
Cập nhật: 11/3/2023 1:53:32 PM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Tẩn Văn Thắng
Tẩn Văn Thắng
Cập nhật: 11/3/2023 1:47:55 PM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Nguyễn Văn Sự
Nguyễn Văn Sự
Cập nhật: 10/26/2023 2:43:23 PM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Khâu Vũ Hải
Khâu Vũ Hải
Cập nhật: 10/26/2023 2:39:07 PM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
May
Ngô Mạnh Dần
Cập nhật: 6/18/2011 11:53:39 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Hoàng Thị Chư
Cập nhật: 11/9/2011 3:19:31 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Hoàng Thị Tươi
Cập nhật: 11/9/2011 3:41:42 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Đặng Thị An
Cập nhật: 11/9/2011 3:51:57 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Lý Thị Đinh
Cập nhật: 11/9/2011 3:53:12 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Vương Thị Viên
Cập nhật: 11/9/2011 3:54:08 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Hoàng Thị Tiên
Cập nhật: 11/9/2011 3:55:09 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Trương Thị Ngọc
Cập nhật: 11/9/2011 3:56:19 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Mai Thị Thuỳ
Cập nhật: 11/10/2011 9:08:53 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Ma Văn Xuân
Cập nhật: 11/10/2011 2:56:04 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Nguyễn Thị Viết
Cập nhật: 11/10/2011 2:57:55 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Ma Văn Dũng
Cập nhật: 11/10/2011 2:58:53 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Hoàng Tiêu Biể
Cập nhật: 4/1/2014 9:58:13 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
hoàng ngọc quang
Cập nhật: 4/29/2014 9:53:52 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Hoàng văn lý
Cập nhật: 4/29/2014 9:58:18 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
nguyễn bảo luân
Cập nhật: 4/29/2014 10:01:47 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
nguyễn mạnh hà
Cập nhật: 7/3/2014 9:20:16 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Lê Hải Hoàn
Cập nhật: 7/10/2014 9:56:49 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Lại Thanh Phúc
Cập nhật: 7/10/2014 9:57:32 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
nguyễn duy tâm
Cập nhật: 7/18/2014 9:24:35 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
nguyễn văn kỳ
Cập nhật: 7/18/2014 9:25:59 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Giàng Thị Xiên
Cập nhật: 7/21/2014 2:09:52 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
nguyễn Thị Hiệu
Cập nhật: 7/21/2014 2:13:10 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Hoàng Thị Nhị
Cập nhật: 7/22/2014 3:00:40 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
hoàng văn tập
Cập nhật: 4/29/2014 10:00:01 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
Ma Thi nhiêm
Cập nhật: 8/7/2014 9:16:48 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
ban thi thin
Cập nhật: 8/12/2014 9:41:14 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
nguyễn thị hồng vân
Cập nhật: 8/26/2014 8:57:29 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
nguyễn thị tuyền
Cập nhật: 8/26/2014 8:59:41 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
trần tuấn vũ
Cập nhật: 8/26/2014 9:44:27 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
Đỗ Thị Thơm
Cập nhật: 8/26/2014 9:47:34 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
Hoàng Thị Yến
Cập nhật: 8/26/2014 9:49:42 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
Vũ Văn Du
Cập nhật: 8/26/2014 10:01:30 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
Mai Thị Liêm
Cập nhật: 8/27/2014 9:11:53 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
hoangthidan
Cập nhật: 8/27/2014 9:16:47 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
hoangxuanbach
Cập nhật: 8/27/2014 2:31:21 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Xuất khẩu lao động
ban thi tam
Cập nhật: 8/12/2014 9:38:25 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Xuất khẩu lao động
Nguyễn Văn A
Cập nhật: 9/17/2015 9:38:45 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Vương Thị Thu Hiền
Cập nhật: 2/25/2015 4:05:06 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Mai Thị Liễu
Cập nhật: 3/3/2015 3:46:18 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Vi Thị Liên
Cập nhật: 3/11/2015 10:45:29 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Phạm Thị Thìn
Cập nhật: 3/13/2015 8:24:58 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Trần Thị Hợp
Cập nhật: 3/25/2015 3:06:27 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Hoàng Thị Lan
Cập nhật: 4/1/2015 9:20:29 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Trương Thị Đào
Cập nhật: 4/2/2015 3:45:54 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Nguyễn Thị Hường
Cập nhật: 4/6/2015 9:54:48 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Nguyễn Thị Hương Quế
Cập nhật: 4/6/2015 10:32:27 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Hoàng Thị Ngân
Cập nhật: 4/17/2015 9:07:59 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Nguyễn Thị Ánh Linh
Cập nhật: 4/17/2015 9:21:03 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Phạm Thị Vân
Cập nhật: 4/22/2015 8:09:11 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thơi
Cập nhật: 2/27/2015 8:53:24 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Văn Linh
Cập nhật: 4/10/2015 8:12:33 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Đặng Phú Minh
Cập nhật: 5/6/2015 1:54:31 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Triệu Mùi Cói
Cập nhật: 5/12/2017 8:24:01 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Trang
Cập nhật: 10/5/2017 2:22:36 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Hoàng Văn Nin
Cập nhật: 10/17/2017 3:03:29 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Phùng Thừa Tú
Cập nhật: 10/18/2017 7:59:32 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Hoàng Mạnh Hà
Cập nhật: 10/18/2017 8:06:26 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Phạm Hà Trang
Cập nhật: 10/18/2017 8:10:59 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Giàng Seo Sự
Cập nhật: 10/30/2017 9:56:00 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Vũ Văn Bằng
Cập nhật: 10/31/2017 10:19:20 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Lạc Thanh Hiền
Cập nhật: 3/13/2018 10:36:38 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
hue
Cập nhật: 5/25/2011 4:48:00 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
hue
Cập nhật: 5/25/2011 5:16:39 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
mrs xuân
Cập nhật: 5/31/2011 10:44:21 PM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
Phạm Minh Hiếu
Cập nhật: 9/30/2011 9:25:51 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
Bế Thành Công
Cập nhật: 11/9/2011 3:50:54 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
Hoàng Thị Nguyệt
Cập nhật: 4/17/2012 3:20:03 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
TTGTVL
Cập nhật: 7/16/2013 9:47:25 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
Phạm Minh Hiếu
Cập nhật: 9/6/2013 8:45:00 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
Quang Dào
Cập nhật: 9/6/2013 8:47:49 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
Nguyễn Thị Thu
Cập nhật: 3/17/2014 10:54:42 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
Hoàng Văn Bình
Cập nhật: 9/3/2014 3:20:30 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
Vũ Văn Thương
Cập nhật: 3/30/2015 4:02:47 PM
Kinh nghiệm: 12 tháng
Địa điểm:
Quản lý điều hành
Lương Trần Hoạt
Cập nhật: 1/7/2015 11:16:22 AM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Giao thông cầu đường
Lương Văn Đại
Cập nhật: 4/20/2015 1:37:50 PM
Kinh nghiệm: 12 tháng
Địa điểm:
Giao thông cầu đường
Lê Hoàng Long
Cập nhật: 5/4/2015 3:53:25 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giao thông cầu đường
phamngoctoi
Cập nhật: 8/4/2016 8:14:23 AM
Kinh nghiệm: 1 tháng
Địa điểm:
Giao thông cầu đường
Vi thành luân
Cập nhật: 4/24/2018 12:38:08 PM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Giao thông cầu đường
Trương Minh Hải
Cập nhật: 8/6/2018 11:13:02 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Khai thác mỏ
Phạm Thị Mai
Cập nhật: 7/18/2012 8:39:43 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Khai thác mỏ
chưa có
Cập nhật: 7/9/2015 3:52:11 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kỹ thuật ứng dụng
Nguyễn Thị Vân Anh
Cập nhật: 1/21/2015 8:42:36 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kỹ thuật ứng dụng
Đỗ Văn Đức
Cập nhật: 4/6/2015 9:41:47 AM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Kỹ thuật ứng dụng
Lương Thị Thương
Cập nhật: 6/19/2017 10:46:57 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kỹ thuật ứng dụng
Đặng Văn Ton
Cập nhật: 7/13/2017 10:36:44 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Hành chính/ Thư ký
Phùng Thị Mai
Cập nhật: 9/14/2012 9:55:01 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Hành chính/ Thư ký
Hoàng Thị Hải Yến
Cập nhật: 5/26/2017 8:20:36 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Hành chính/ Thư ký
Hoàng Thị Loan
Cập nhật: 6/28/2017 2:03:00 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Hành chính/ Thư ký
Trương Thị Nhuần
Cập nhật: 8/2/2017 9:21:52 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Hành chính/ Thư ký
Trình Thúy Ngân
Cập nhật: 10/5/2017 9:51:02 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Hành chính/ Thư ký
Ma Văn Lê
Cập nhật: 3/13/2018 2:53:11 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Hành chính/ Thư ký
Mai Hiếu
Cập nhật: 7/19/2018 2:44:49 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Sin Trung Hiếu
Sin Trung Hiếu
Cập nhật: 7/17/2020 8:10:00 AM
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Địa điểm: Hà Giang
Kế toán/Tài chính
Triệu Thị Vinh
Cập nhật: 9/30/2011 9:20:09 AM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Phạm Thị Thu Trang
Cập nhật: 9/30/2011 9:21:44 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Lý Thị Huệ
Cập nhật: 9/30/2011 9:28:58 AM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Hoàng Thị Hoài
Cập nhật: 11/9/2011 3:21:25 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Đặng Thị Lan
Cập nhật: 7/18/2012 8:37:13 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Ngô Văn Thành
Cập nhật: 2/27/2013 8:55:30 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Mai Xuân Tứ
Cập nhật: 4/23/2013 9:08:24 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Xuân Thị Duyên
Cập nhật: 9/6/2013 8:42:41 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Nguyễn Thị Kim Thoa
Cập nhật: 9/6/2013 8:46:35 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
tạ xuân thái
Cập nhật: 9/6/2013 8:48:57 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Dang Xuian Nguyen
Cập nhật: 2/19/2014 8:52:39 AM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Cao Việt Thắng
Cập nhật: 4/7/2014 1:59:48 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Báo chí
Đặng Kim Và
Cập nhật: 5/16/2017 9:49:43 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Báo chí
Lã Ánh Tuyết
Cập nhật: 5/22/2017 2:18:34 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Báo chí
Lý Văn Phương
Cập nhật: 5/22/2017 3:27:25 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Báo chí
Đặng Kim Và
Cập nhật: 8/9/2017 8:09:00 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Báo chí
Nguyễn Anh Tuấn
Cập nhật: 8/9/2017 8:09:59 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Báo chí
Lý Văn Niềm
Cập nhật: 1/9/2018 10:45:33 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Dang kim va
Cập nhật: 7/27/2017 3:15:18 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
0913299775 ( A Trường ), 0987621888 ( Chị Vân), 0963952555 ( A Nhất )
Cập nhật: 5/21/2017 2:29:30 PM
Kinh nghiệm: 12 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
hoàng ngọc mân
Cập nhật: 1/16/2018 4:42:06 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Cao Thị Chất
Cập nhật: 5/10/2017 2:35:59 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Nguyễn Thị Trang
Cập nhật: 5/10/2017 2:38:29 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm: