Trang tư vấn việc làm, thị trường lao động, XKLĐ, đào tạo nghề, BHTN

Hotline
0978.035.005 02193.864.387

   

Thứ 7, Ngày 20/07/2024
Đăng kí |
Ma Văn Xuân
Giới tính: Nam
|
Ngày sinh:
In hồ sơ
Lượt xem: 5401
| Mã : 49
| Ngày làm mới :10/11/2011

Ma Văn Xuân
Giới tính: Nam
|
Ngày sinh:
Lượt xem: 5401
| Mã : 49
| Ngày làm mới :10/11/2011

Cấp bậc hiện tại:
Kinh nghiệm: 0 tháng
Trình độ cao nhất: 9/12
Ngoại ngữ: Khác
Giới tính: Nam
Hôn nhân: Độc thân
Cấp bậc mong muốn: Không xác định
Địa điểm mong muốn: Hà Nội
Ngành nghề mong muốn: May
Mong muốn mức lương tối thiểu: 0
Hình thức làm việc: Làm theo ca

Mục tiêu nghề nghiệp:

Thông tin mô tả


Bằng cấp - Chứng chỉ:

Ngoại ngữ:

Kinh nghiệm làm việc:

Kỹ năng và sở trường:

In hồ sơ

vieclamhagiang.vn

Hồ sơ phù hợp

Sình Thị Mỷ.
Sình Thị Mỷ.
Cập nhật: 7/10/2024 8:42:11 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Vương Thị Xuyến
Vương Thị Xuyến
Cập nhật: 6/24/2024 8:16:56 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Mua Mí Nỏ
Mua Mí Nỏ
Cập nhật: 6/12/2024 8:05:42 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Thào Mí Và..
Thào Mí Và.
Cập nhật: 5/20/2024 9:03:50 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Lù Kiều Chanh
Lù Kiều Chanh
Cập nhật: 5/7/2024 8:25:02 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Nguyễn Xuân Tiến
Nguyễn Xuân Tiến
Cập nhật: 4/22/2024 9:51:16 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Cháng Thị Tâm
Cháng Thị Tâm
Cập nhật: 4/22/2024 9:47:24 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Giàng Thị Máy.
Giàng Thị Máy.
Cập nhật: 4/17/2024 9:35:04 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Giàng Thị Máy
Giàng Thị Máy
Cập nhật: 4/11/2024 8:05:16 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Hoàng Thị Thu
Hoàng Thị Thu
Cập nhật: 4/8/2024 9:23:16 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Vương Thị Hương
Vương Thị Hương
Cập nhật: 3/7/2024 9:50:20 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Sin Thị Loan
Sin Thị Loan
Cập nhật: 11/10/2023 8:31:44 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
May
Ngô Mạnh Dần
Cập nhật: 6/18/2011 11:53:39 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Hoàng Thị Chư
Cập nhật: 11/9/2011 3:19:31 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Hoàng Thị Tươi
Cập nhật: 11/9/2011 3:41:42 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Đặng Thị An
Cập nhật: 11/9/2011 3:51:57 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Lý Thị Đinh
Cập nhật: 11/9/2011 3:53:12 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Vương Thị Viên
Cập nhật: 11/9/2011 3:54:08 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Hoàng Thị Tiên
Cập nhật: 11/9/2011 3:55:09 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Trương Thị Ngọc
Cập nhật: 11/9/2011 3:56:19 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Mai Thị Thuỳ
Cập nhật: 11/10/2011 9:08:53 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Ma Văn Xuân
Cập nhật: 11/10/2011 2:56:04 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Nguyễn Thị Viết
Cập nhật: 11/10/2011 2:57:55 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Ma Văn Dũng
Cập nhật: 11/10/2011 2:58:53 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Hoàng Tiêu Biể
Cập nhật: 4/1/2014 9:58:13 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
hoàng ngọc quang
Cập nhật: 4/29/2014 9:53:52 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Hoàng văn lý
Cập nhật: 4/29/2014 9:58:18 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
nguyễn bảo luân
Cập nhật: 4/29/2014 10:01:47 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
nguyễn mạnh hà
Cập nhật: 7/3/2014 9:20:16 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Lê Hải Hoàn
Cập nhật: 7/10/2014 9:56:49 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Lại Thanh Phúc
Cập nhật: 7/10/2014 9:57:32 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
nguyễn duy tâm
Cập nhật: 7/18/2014 9:24:35 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
nguyễn văn kỳ
Cập nhật: 7/18/2014 9:25:59 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Giàng Thị Xiên
Cập nhật: 7/21/2014 2:09:52 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
nguyễn Thị Hiệu
Cập nhật: 7/21/2014 2:13:10 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Hoàng Thị Nhị
Cập nhật: 7/22/2014 3:00:40 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
hoàng văn tập
Cập nhật: 4/29/2014 10:00:01 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
Ma Thi nhiêm
Cập nhật: 8/7/2014 9:16:48 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
ban thi thin
Cập nhật: 8/12/2014 9:41:14 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
nguyễn thị hồng vân
Cập nhật: 8/26/2014 8:57:29 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
nguyễn thị tuyền
Cập nhật: 8/26/2014 8:59:41 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
trần tuấn vũ
Cập nhật: 8/26/2014 9:44:27 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
Đỗ Thị Thơm
Cập nhật: 8/26/2014 9:47:34 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
Hoàng Thị Yến
Cập nhật: 8/26/2014 9:49:42 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
Vũ Văn Du
Cập nhật: 8/26/2014 10:01:30 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
Mai Thị Liêm
Cập nhật: 8/27/2014 9:11:53 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
hoangthidan
Cập nhật: 8/27/2014 9:16:47 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
hoangxuanbach
Cập nhật: 8/27/2014 2:31:21 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Xuất khẩu lao động
ban thi tam
Cập nhật: 8/12/2014 9:38:25 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Xuất khẩu lao động
Nguyễn Văn A
Cập nhật: 9/17/2015 9:38:45 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Vương Thị Thu Hiền
Cập nhật: 2/25/2015 4:05:06 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Mai Thị Liễu
Cập nhật: 3/3/2015 3:46:18 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Vi Thị Liên
Cập nhật: 3/11/2015 10:45:29 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Phạm Thị Thìn
Cập nhật: 3/13/2015 8:24:58 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Trần Thị Hợp
Cập nhật: 3/25/2015 3:06:27 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Hoàng Thị Lan
Cập nhật: 4/1/2015 9:20:29 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Trương Thị Đào
Cập nhật: 4/2/2015 3:45:54 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Nguyễn Thị Hường
Cập nhật: 4/6/2015 9:54:48 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Nguyễn Thị Hương Quế
Cập nhật: 4/6/2015 10:32:27 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Hoàng Thị Ngân
Cập nhật: 4/17/2015 9:07:59 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Nguyễn Thị Ánh Linh
Cập nhật: 4/17/2015 9:21:03 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Phạm Thị Vân
Cập nhật: 4/22/2015 8:09:11 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thơi
Cập nhật: 2/27/2015 8:53:24 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Văn Linh
Cập nhật: 4/10/2015 8:12:33 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Đặng Phú Minh
Cập nhật: 5/6/2015 1:54:31 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Triệu Mùi Cói
Cập nhật: 5/12/2017 8:24:01 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Trang
Cập nhật: 10/5/2017 2:22:36 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Hoàng Văn Nin
Cập nhật: 10/17/2017 3:03:29 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Phùng Thừa Tú
Cập nhật: 10/18/2017 7:59:32 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Hoàng Mạnh Hà
Cập nhật: 10/18/2017 8:06:26 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Phạm Hà Trang
Cập nhật: 10/18/2017 8:10:59 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Giàng Seo Sự
Cập nhật: 10/30/2017 9:56:00 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Vũ Văn Bằng
Cập nhật: 10/31/2017 10:19:20 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Lạc Thanh Hiền
Cập nhật: 3/13/2018 10:36:38 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
hue
Cập nhật: 5/25/2011 4:48:00 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
hue
Cập nhật: 5/25/2011 5:16:39 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
mrs xuân
Cập nhật: 5/31/2011 10:44:21 PM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
Phạm Minh Hiếu
Cập nhật: 9/30/2011 9:25:51 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
Bế Thành Công
Cập nhật: 11/9/2011 3:50:54 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
Hoàng Thị Nguyệt
Cập nhật: 4/17/2012 3:20:03 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
TTGTVL
Cập nhật: 7/16/2013 9:47:25 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
Phạm Minh Hiếu
Cập nhật: 9/6/2013 8:45:00 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
Quang Dào
Cập nhật: 9/6/2013 8:47:49 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
Nguyễn Thị Thu
Cập nhật: 3/17/2014 10:54:42 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
Hoàng Văn Bình
Cập nhật: 9/3/2014 3:20:30 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
Vũ Văn Thương
Cập nhật: 3/30/2015 4:02:47 PM
Kinh nghiệm: 12 tháng
Địa điểm:
Quản lý điều hành
Lương Trần Hoạt
Cập nhật: 1/7/2015 11:16:22 AM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Giao thông cầu đường
Lương Văn Đại
Cập nhật: 4/20/2015 1:37:50 PM
Kinh nghiệm: 12 tháng
Địa điểm:
Giao thông cầu đường
Lê Hoàng Long
Cập nhật: 5/4/2015 3:53:25 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giao thông cầu đường
phamngoctoi
Cập nhật: 8/4/2016 8:14:23 AM
Kinh nghiệm: 1 tháng
Địa điểm:
Giao thông cầu đường
Vi thành luân
Cập nhật: 4/24/2018 12:38:08 PM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Giao thông cầu đường
Trương Minh Hải
Cập nhật: 8/6/2018 11:13:02 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Khai thác mỏ
Phạm Thị Mai
Cập nhật: 7/18/2012 8:39:43 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Khai thác mỏ
chưa có
Cập nhật: 7/9/2015 3:52:11 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kỹ thuật ứng dụng
Nguyễn Thị Vân Anh
Cập nhật: 1/21/2015 8:42:36 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kỹ thuật ứng dụng
Đỗ Văn Đức
Cập nhật: 4/6/2015 9:41:47 AM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Kỹ thuật ứng dụng
Lương Thị Thương
Cập nhật: 6/19/2017 10:46:57 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kỹ thuật ứng dụng
Đặng Văn Ton
Cập nhật: 7/13/2017 10:36:44 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Hành chính/ Thư ký
Phùng Thị Mai
Cập nhật: 9/14/2012 9:55:01 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Hành chính/ Thư ký
Hoàng Thị Hải Yến
Cập nhật: 5/26/2017 8:20:36 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Hành chính/ Thư ký
Hoàng Thị Loan
Cập nhật: 6/28/2017 2:03:00 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Hành chính/ Thư ký
Trương Thị Nhuần
Cập nhật: 8/2/2017 9:21:52 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Hành chính/ Thư ký
Trình Thúy Ngân
Cập nhật: 10/5/2017 9:51:02 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Hành chính/ Thư ký
Ma Văn Lê
Cập nhật: 3/13/2018 2:53:11 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Hành chính/ Thư ký
Mai Hiếu
Cập nhật: 7/19/2018 2:44:49 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Sin Trung Hiếu
Sin Trung Hiếu
Cập nhật: 7/17/2020 8:10:00 AM
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Địa điểm: Hà Giang
Kế toán/Tài chính
Triệu Thị Vinh
Cập nhật: 9/30/2011 9:20:09 AM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Phạm Thị Thu Trang
Cập nhật: 9/30/2011 9:21:44 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Lý Thị Huệ
Cập nhật: 9/30/2011 9:28:58 AM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Hoàng Thị Hoài
Cập nhật: 11/9/2011 3:21:25 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Đặng Thị Lan
Cập nhật: 7/18/2012 8:37:13 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Ngô Văn Thành
Cập nhật: 2/27/2013 8:55:30 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Mai Xuân Tứ
Cập nhật: 4/23/2013 9:08:24 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Xuân Thị Duyên
Cập nhật: 9/6/2013 8:42:41 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Nguyễn Thị Kim Thoa
Cập nhật: 9/6/2013 8:46:35 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
tạ xuân thái
Cập nhật: 9/6/2013 8:48:57 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Dang Xuian Nguyen
Cập nhật: 2/19/2014 8:52:39 AM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Cao Việt Thắng
Cập nhật: 4/7/2014 1:59:48 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Báo chí
Đặng Kim Và
Cập nhật: 5/16/2017 9:49:43 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Báo chí
Lã Ánh Tuyết
Cập nhật: 5/22/2017 2:18:34 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Báo chí
Lý Văn Phương
Cập nhật: 5/22/2017 3:27:25 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Báo chí
Đặng Kim Và
Cập nhật: 8/9/2017 8:09:00 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Báo chí
Nguyễn Anh Tuấn
Cập nhật: 8/9/2017 8:09:59 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Báo chí
Lý Văn Niềm
Cập nhật: 1/9/2018 10:45:33 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Dang kim va
Cập nhật: 7/27/2017 3:15:18 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
0913299775 ( A Trường ), 0987621888 ( Chị Vân), 0963952555 ( A Nhất )
Cập nhật: 5/21/2017 2:29:30 PM
Kinh nghiệm: 12 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
hoàng ngọc mân
Cập nhật: 1/16/2018 4:42:06 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Cao Thị Chất
Cập nhật: 5/10/2017 2:35:59 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Nguyễn Thị Trang
Cập nhật: 5/10/2017 2:38:29 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Giàng Mí Lúa
Cập nhật: 5/26/2017 8:13:22 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Cháng Thị Phóng
Cập nhật: 5/26/2017 8:15:12 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Hoàng Trung Toàn
Cập nhật: 5/26/2017 8:16:32 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Cao Thị Chất
Cập nhật: 5/26/2017 8:17:56 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Lèng Văn Bằng
Cập nhật: 5/26/2017 8:22:16 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Hoàng Thị Xuyến
Cập nhật: 6/19/2017 10:31:12 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Nguyễn Văn Sao
Cập nhật: 6/19/2017 10:33:07 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
fdfdgreg
Cập nhật: 7/3/2011 1:08:38 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Sùng Văn Phong
Cập nhật: 9/30/2011 9:27:32 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Nông Thị Hợi
Cập nhật: 11/9/2011 3:23:14 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Vũ Quang Hà
Cập nhật: 11/9/2011 3:24:40 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Hoàng Văn Chính
Cập nhật: 11/9/2011 3:26:05 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Trần Văn Toàn
Cập nhật: 11/9/2011 3:27:27 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Giàng Thị Vinh
Cập nhật: 11/9/2011 3:43:06 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Đỗ Hoàng Anh
Cập nhật: 11/10/2011 9:11:09 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Mai Thị Linh
Cập nhật: 11/10/2011 9:12:36 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Mai Thị Hường
Cập nhật: 11/10/2011 9:14:13 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Chúng Thị Lý
Cập nhật: 11/10/2011 2:54:31 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Ma Thị Tới
Cập nhật: 11/10/2011 3:00:18 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Bảo hiểm
hoang tuam quang
Cập nhật: 6/1/2013 5:55:58 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Vận chuyển/ Vật tư
Vương Văn Tiến
Cập nhật: 7/18/2012 8:54:47 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Vận chuyển/ Vật tư
Tô Thanh Bốn
Cập nhật: 2/26/2013 3:40:57 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Vận chuyển/ Vật tư
Nguyễn Minh Hiển
Cập nhật: 2/27/2013 8:57:37 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Vận chuyển/ Vật tư
Thào Dơ Hòa
Cập nhật: 4/22/2015 8:35:40 AM
Kinh nghiệm: 12 tháng
Địa điểm:
Vận chuyển/ Vật tư
Vi Mạnh Hải
Cập nhật: 10/20/2015 10:37:27 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Vận chuyển/ Vật tư
Ngô Hữu Tuân
Cập nhật: 10/27/2015 8:04:43 AM
Kinh nghiệm: 60 tháng
Địa điểm:
Vận chuyển/ Vật tư
Nguyễn Ngọc Sơn
Cập nhật: 10/27/2015 8:05:30 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Vận chuyển/ Vật tư
Nguyễn Văn Quang
Cập nhật: 10/24/2017 9:36:08 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Viễn thông
Nguyễn Ngọc Lâm
Cập nhật: 4/26/2011 5:17:16 PM
Kinh nghiệm: 120 tháng
Địa điểm:
Tiếp thị
hoanghaihang
Cập nhật: 4/5/2013 4:43:12 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Hạng Mí Chơ
Hạng Mí Chơ
Cập nhật: 4/1/2021 8:18:27 AM
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Địa điểm: Hà Giang
Sùng Mí Hờ
Sùng Mí Hờ
Cập nhật: 4/1/2021 8:23:06 AM
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Địa điểm: Hà Giang
Giàng Mí Nhù
Giàng Mí Nhù
Cập nhật: 4/1/2021 8:28:36 AM
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Địa điểm: Hà Giang
Giàng Cha Pó
Giàng Chá Pó
Cập nhật: 4/6/2021 8:13:52 AM
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Địa điểm: Hà Giang
Giàng Mí Na
Giàng Mí Na
Cập nhật: 4/6/2021 8:17:46 AM
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Địa điểm: Hà Giang
Mua Mí Sính
Mua Mí Sính
Cập nhật: 4/6/2021 8:20:57 AM
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Địa điểm: Hà Giang
Sùng Mí Pó
Sùng Mí Pó
Cập nhật: 4/12/2021 8:44:02 AM
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Địa điểm: Hà Giang
Hầu Thị Ly
Hầu Thị Ly
Cập nhật: 4/12/2021 8:47:56 AM
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Địa điểm: Hà Giang
Vàng Mí Cáy
Vàng Mí Cáy
Cập nhật: 4/12/2021 8:53:35 AM
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Địa điểm: Hà Giang
Giàng Mí Hồ
Giàng Mí Hồ
Cập nhật: 4/13/2021 9:28:34 AM
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Địa điểm: Hà Giang
Sùng Mí Nhù
Sùng Mí Nhù
Cập nhật: 4/27/2021 8:02:23 AM
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Địa điểm: Hà Giang
Sùng Mí Co
Sùng Mí Co
Cập nhật: 4/27/2021 8:07:12 AM
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Địa điểm: Hà Giang
Cơ khí chế tạo
Nguyễn Văn Hoàng
Cập nhật: 4/17/2012 3:18:31 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Cơ khí chế tạo
Vi Trung Mân
Cập nhật: 2/27/2013 9:03:39 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Cơ khí chế tạo
ss
Cập nhật: 3/16/2013 10:00:24 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Cơ khí chế tạo
Nguyễn Văn Khánh
Cập nhật: 4/2/2013 9:16:57 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Cơ khí chế tạo
Nguyễn Văn Phương
Cập nhật: 3/3/2015 8:30:49 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Cơ khí chế tạo
Nguyễn Văn Hùng
Cập nhật: 5/26/2017 8:23:54 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Cơ khí chế tạo
Lục Văn Điệp
Cập nhật: 10/27/2017 8:13:20 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Cơ khí chế tạo
Đỗ Xuân Quỹ
Cập nhật: 11/9/2017 9:26:51 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Cơ khí chế tạo
Nguyễn Thị Dị
Cập nhật: 6/29/2018 8:17:08 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Cơ khí động lực
Đặng Văn Tảo
Cập nhật: 3/13/2015 8:50:25 AM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Cơ khí động lực
La Thanh Ba
Cập nhật: 11/9/2017 9:21:09 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Xây dựng
Nguyễn Văn Đại
Cập nhật: 1/7/2015 2:39:46 PM
Kinh nghiệm: 12 tháng
Địa điểm:
Xây dựng
hoangtrungdoi
Cập nhật: 4/21/2015 9:49:19 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Xây dựng
Lù Văn Chương
Cập nhật: 8/25/2017 9:37:05 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Xây dựng
Đỗ Văn Trung
Cập nhật: 11/9/2017 9:06:56 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Xây dựng
Hoàng Văn Phúc
Cập nhật: 12/20/2017 10:16:17 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Xây dựng
Hồ Thanh Triều
Cập nhật: 2/23/2018 8:51:26 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Xây dựng
Lù Văn Đông
Cập nhật: 3/20/2018 8:57:54 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Xây dựng
Nguyễn Văn Báo
Cập nhật: 7/4/2018 2:12:41 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Xây dựng
Lê Trung Dũng
Cập nhật: 7/19/2018 2:46:04 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Xây dựng
Lê Hồng Quang
Cập nhật: 7/25/2018 8:20:46 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Ngoại ngữ
vicky nguyen
Cập nhật: 1/6/2011 9:25:47 PM
Kinh nghiệm: 3 tháng
Địa điểm:
Ngoại ngữ
Hoang Van quan
Cập nhật: 12/3/2011 12:08:28 AM
Kinh nghiệm: 12 tháng
Địa điểm:
Ngoại ngữ
Mr Huy
Cập nhật: 2/23/2012 8:27:09 PM
Kinh nghiệm: 2 tháng
Địa điểm:
Ngoại ngữ
Mr Huy
Cập nhật: 2/23/2012 8:27:20 PM
Kinh nghiệm: 2 tháng
Địa điểm:
Ngoại ngữ
Nguyen Thi Lan
Cập nhật: 3/10/2012 11:20:39 AM
Kinh nghiệm: 2 tháng
Địa điểm:
Ngoại ngữ
Hoàng Thị Thủy
Cập nhật: 8/29/2017 8:24:30 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thực phẩm
Vương Văn Hồ
Cập nhật: 3/20/2018 9:02:58 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kỹ thuật điện
Đỗ Bích Phương
Cập nhật: 4/10/2017 3:04:00 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kỹ thuật điện
Lò Dùn Minh
Cập nhật: 9/29/2017 10:01:21 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kỹ thuật điện
Vì Thành Lương
Cập nhật: 10/24/2017 9:37:37 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kỹ thuật điện
Đào Văn Thành
Cập nhật: 12/20/2017 9:13:12 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kỹ thuật điện
Hoàng Gia Hiếu
Cập nhật: 12/20/2017 9:23:07 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kỹ thuật điện
Lê Trung Dũng
Cập nhật: 6/29/2018 8:14:35 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kỹ thuật điện
Nguyen Van Thiet
Cập nhật: 8/20/2018 8:12:29 AM
Kinh nghiệm: 1 tháng
Địa điểm:
Nuôi trồng thủy sản
Nguyễn Trần Khương Duy
Cập nhật: 3/13/2018 2:32:37 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Sửa chửa ô tô xe máy
luong duc tan
Cập nhật: 7/14/2011 12:53:39 AM
Kinh nghiệm: 96 tháng
Địa điểm:
Cơ khí
Hoàng Văn Tùng
Cập nhật: 3/6/2017 10:38:31 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Cơ khí
Mường Văn Anh
Cập nhật: 4/10/2018 2:29:39 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Du lịch
Nông mạnh hùng
Cập nhật: 5/7/2016 5:33:07 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Du lịch
Nguyễn Văn Sự
Cập nhật: 6/7/2018 9:24:54 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Du lịch
Bùi Thị Thanh Ngoan
Cập nhật: 7/4/2018 2:09:11 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Dầu khí - hóa dầu
Hoàng Hồng Thủy
Cập nhật: 8/24/2017 8:12:50 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Dịch vụ - bán hàng
cá nhân
Cập nhật: 3/11/2016 10:44:49 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện - điện tử
Hoàng Thị Duyễn
Cập nhật: 11/10/2011 4:00:57 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện - điện tử
Hoàng Thị Tám
Cập nhật: 9/21/2012 9:56:57 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện - điện tử
Hoàng Văn Trực
Cập nhật: 9/21/2012 10:13:26 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện - điện tử
Phàn Kim Tiến
Cập nhật: 9/24/2012 2:08:03 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện - điện tử
Lộc Quốc Oai
Cập nhật: 10/4/2012 2:55:10 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện - điện tử
Hoàng Thị Dinh
Cập nhật: 10/8/2012 9:52:21 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện - điện tử
Hoàng Văn Chung
Cập nhật: 10/8/2012 9:58:34 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện - điện tử
Hoàng Thị Nương
Cập nhật: 10/8/2012 10:00:43 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện - điện tử
Phạm Thị Nga
Cập nhật: 10/8/2012 10:01:45 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện - điện tử
Lý Thị Đua
Cập nhật: 10/8/2012 10:03:37 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện - điện tử
Hoàng Thị Ngân
Cập nhật: 10/8/2012 10:07:09 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện - điện tử
Nguyễn Hồng Quân
Cập nhật: 2/27/2013 8:46:30 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Địa chất - địa hình
Viên Thị Thiềm
Cập nhật: 4/6/2015 9:50:18 AM
Kinh nghiệm: 36 tháng
Địa điểm:
Địa chất - địa hình
Lã Văn Cường
Cập nhật: 7/13/2017 10:33:56 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Địa chất - địa hình
Nông Thị Tiền
Cập nhật: 10/18/2017 8:15:20 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Địa chất - địa hình
Vương Trung Kiên
Cập nhật: 5/4/2018 8:40:37 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Địa chất - địa hình
Triệu Xuân Thịnh
Cập nhật: 5/29/2018 8:16:56 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Địa chất - địa hình
Đinh Văn Phong
Cập nhật: 5/29/2018 8:32:39 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - đào tạo
Hoàng Thị Mừng
Cập nhật: 3/8/2012 2:20:19 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - đào tạo
hoàng hành lũy
Cập nhật: 5/4/2012 1:07:16 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - đào tạo
Hoàng Thị Hảo
Cập nhật: 1/7/2015 2:54:23 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - đào tạo
Hoàng Diệu Thùy
Cập nhật: 1/7/2015 2:56:09 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - đào tạo
Đặng Thùy Dương
Cập nhật: 2/25/2015 1:47:33 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - đào tạo
Ma Văn Ba
Cập nhật: 5/4/2017 9:32:30 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - đào tạo
Nguyễn Thị Lan
Cập nhật: 10/5/2017 2:29:48 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - đào tạo
Đặng Văn Tẳng
Cập nhật: 11/30/2017 8:34:20 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
In ấn - xuất bản
Hoàn Quốc Tế
Cập nhật: 1/22/2015 8:53:59 AM
Kinh nghiệm: 84 tháng
Địa điểm:
Khoa học - môi trường
Nông Văn Vũ
Cập nhật: 10/27/2017 8:17:09 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Khoa học - xã hội
Chu Thị Tô
Cập nhật: 2/25/2015 2:36:33 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kinh tế - các ngành ...
Dam
Cập nhật: 1/31/2013 11:07:00 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kinh tế - các ngành ...
Quang
Cập nhật: 11/19/2014 8:11:05 AM
Kinh nghiệm: 10 tháng
Địa điểm:
Kinh tế - các ngành ...
Đặng Văn Tiến
Cập nhật: 3/10/2015 10:02:24 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kinh tế - các ngành ...
Nguyễn Văn Dào
Cập nhật: 5/5/2015 3:19:57 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kinh tế - các ngành ...
Phan Phú Quang
Cập nhật: 4/10/2018 9:07:08 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kỹ thuật ứng dụng
Nguyễn Mạnh Thư
Cập nhật: 4/7/2015 9:27:53 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lái xe
Nguyễn Ngọc Vũ
Cập nhật: 9/30/2011 9:23:55 AM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Lái xe
Lương Đức Tân
Cập nhật: 2/20/2012 1:55:32 PM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Lái xe
Hoàng Văn Huy
Cập nhật: 2/20/2012 1:57:38 PM
Kinh nghiệm: 12 tháng
Địa điểm:
Lái xe
Đỗ Văn Thành
Cập nhật: 1/27/2015 3:09:05 PM
Kinh nghiệm: 12 tháng
Địa điểm:
Lái xe
Linh Văn Phan
Cập nhật: 1/27/2015 3:15:20 PM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Lái xe
Hoàng Gia Lệnh
Cập nhật: 2/26/2015 2:19:13 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lái xe
Lù Văn Thắng
Cập nhật: 3/19/2015 10:50:49 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lái xe
Nguyễn Phượng
Cập nhật: 7/3/2015 12:20:34 PM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Lái xe
Lái Xe
Cập nhật: 6/8/2015 4:45:39 PM
Kinh nghiệm: 48 tháng
Địa điểm:
Lái xe
nguyen thi nhuong
Cập nhật: 7/7/2015 3:24:39 PM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Lái xe
Linhphan
Cập nhật: 5/25/2016 10:32:08 AM
Kinh nghiệm: 3 tháng
Địa điểm:
Lái xe
Nguyen cuong
Cập nhật: 2/3/2017 9:27:26 AM
Kinh nghiệm: 12 tháng
Địa điểm:
Lâm nghiệp
tue
Cập nhật: 4/10/2012 9:00:49 AM
Kinh nghiệm: 12 tháng
Địa điểm:
Lâm nghiệp
Đường Lan Huyên
Cập nhật: 10/20/2015 3:47:08 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lâm nghiệp
Phạm Thị Ngọc Linh
Cập nhật: 7/5/2017 2:40:21 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lâm nghiệp
Phạm Thị Ngọc Linh
Cập nhật: 8/1/2017 9:18:05 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lâm nghiệp
Nguyễn Mạnh Hùng
Cập nhật: 10/5/2017 2:27:51 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lâm nghiệp
Trương Tiến Giáp
Cập nhật: 11/9/2017 8:49:10 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lâm nghiệp
Đinh Thị Hiền
Cập nhật: 11/15/2017 8:47:22 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lâm nghiệp
Vũ Đình Duy
Cập nhật: 1/9/2018 10:52:04 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lâm nghiệp
Lù Đức Tú
Cập nhật: 2/23/2018 8:55:05 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lâm nghiệp
Nguyễn Nhật Dương
Cập nhật: 3/13/2018 10:38:04 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lâm nghiệp
Đặng Phú Quân
Cập nhật: 5/29/2018 8:20:35 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lâm nghiệp
Hà Thị Phương Thảo
Cập nhật: 7/4/2018 2:03:30 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Thú y
Vàng Mí Giàng
Cập nhật: 2/27/2013 8:59:48 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Thú y
Lương Quang Tố
Cập nhật: 7/27/2017 3:10:45 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Thú y
Nguyễn Lương Bằng
Cập nhật: 11/15/2017 8:49:24 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Thú y
Bàn Tà Nái
Cập nhật: 11/17/2017 10:18:13 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Thú y
Tương Thị Hoa
Cập nhật: 11/22/2017 9:08:05 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Vận tải
Phạm Hồng Thái
Cập nhật: 1/7/2015 11:13:32 AM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Vận tải
Đức Phòng
Cập nhật: 11/23/2015 1:36:56 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Y tế - Dược
Giàng Văn Gin
Cập nhật: 3/8/2012 2:28:52 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Y tế - Dược
Chao diu seng
Cập nhật: 9/18/2012 10:23:57 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Y tế - Dược
ha
Cập nhật: 3/25/2014 8:39:21 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Y tế - Dược
Dao Thi Hue
Cập nhật: 7/15/2014 10:36:00 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Y tế - Dược
Dương Văn Quyền
Cập nhật: 2/27/2015 9:04:45 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Y tế - Dược
Đào Thị Huệ
Cập nhật: 3/3/2015 8:26:22 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Y tế - Dược
Hoàng Thị Vân
Cập nhật: 3/13/2015 8:20:13 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Y tế - Dược
Hoàng Minh Hùng
Cập nhật: 5/6/2015 2:15:17 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Y tế - Dược
Hoàng thị Hằng
Cập nhật: 5/12/2015 1:39:07 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Y tế - Dược
Bùi Phương Liên
Cập nhật: 5/12/2015 1:53:45 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Y tế - Dược
Bùi Tuấn Anh
Cập nhật: 1/15/2016 9:09:49 AM
Kinh nghiệm: 12 tháng
Địa điểm:
Y tế - Dược
Nguyễn Thị Tân
Cập nhật: 5/17/2017 8:29:13 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Y tế - sức khỏe
Trần Thị Huệ
Cập nhật: 11/9/2017 8:55:32 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Y tế - sức khỏe
Thào Thị Liên
Cập nhật: 11/9/2017 9:23:51 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Y tế - sức khỏe
Vương Thị Minh Thúy
Cập nhật: 1/9/2018 11:03:24 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Y tế - sức khỏe
Tráng Thị Vàng
Cập nhật: 3/13/2018 9:37:35 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Y tế - sức khỏe
Nèn Thị Huyền
Cập nhật: 4/11/2018 8:04:57 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nông nghiệp
Va Mi Lung
Cập nhật: 4/10/2014 9:59:03 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nông nghiệp
Lê Anh Linh
Cập nhật: 3/4/2015 9:02:08 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nông nghiệp
Đường Lan Huyền
Cập nhật: 10/5/2017 9:41:00 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nông nghiệp
Trần Đình Hiền
Cập nhật: 3/13/2018 10:40:58 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nông nghiệp
Nguyễn Thị Nguyệt
Cập nhật: 7/4/2018 2:02:13 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Luật
giám đốc
Cập nhật: 5/6/2016 6:41:51 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Luật
Hoàng Văn Kha
Cập nhật: 6/19/2017 10:48:48 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Luật
Mã Văn Thành
Cập nhật: 7/13/2017 10:26:54 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Luật
Nguyễn Văn Hạnh
Cập nhật: 8/24/2017 8:10:46 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Luật
Vi Thị Hiền
Cập nhật: 9/11/2017 2:40:14 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Luật
Hoàng Văn Út
Cập nhật: 9/15/2017 7:53:14 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Luật
Trần Văn Tuấn
Cập nhật: 10/18/2017 8:00:51 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Luật
Giàng Mí Sùng
Cập nhật: 10/18/2017 8:04:03 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Luật
Lê Thị Vân Anh
Cập nhật: 10/18/2017 8:24:49 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Luật
Trần Thị Quỳnh
Cập nhật: 11/30/2017 8:30:55 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Luật
Lê Thị Vân Anh
Cập nhật: 3/20/2018 8:46:31 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Luật
Nguyễn Tiến Hào
Cập nhật: 3/20/2018 8:54:41 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quan hệ - đối ngoại
Nguyễn Văn Thành
Cập nhật: 11/30/2017 8:39:54 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản lý - nhân sự
Vương Thị Chiêm
Cập nhật: 3/13/2018 2:44:37 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán - tin học
Quốc Thị Chính
Cập nhật: 5/12/2017 8:19:23 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán - tin học
Nguyễn Thị Lụa
Cập nhật: 5/16/2017 8:58:39 AM
Kinh nghiệm: 1 tháng
Địa điểm:
Kế toán - tin học
Nông Thị Hạnh
Cập nhật: 5/16/2017 9:13:05 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán - tin học
Ngô Thị Hợp
Cập nhật: 5/16/2017 9:39:57 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán - tin học
Nguyễn Văn Nghĩa
Cập nhật: 5/22/2017 2:23:08 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán - tin học
Nguyễn Lê Vân
Cập nhật: 5/22/2017 2:26:30 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán - tin học
Nguyễn Thượng Thạch
Cập nhật: 5/22/2017 2:28:36 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện công nghiệp
Thào Văn Hải
Cập nhật: 9/30/2011 9:14:37 AM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Điện công nghiệp
NGUYỄN VĂN QUYỀN
Cập nhật: 10/9/2012 8:48:47 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện công nghiệp
Dèn Văn Tấn
Cập nhật: 8/7/2014 9:51:44 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện công nghiệp
Đặng Văn Minh
Cập nhật: 5/6/2015 8:47:13 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện công nghiệp
letuananh
Cập nhật: 12/17/2015 7:45:35 PM
Kinh nghiệm: 40 tháng
Địa điểm:
Điện công nghiệp
nguyễn văn tuyền
Cập nhật: 10/21/2016 9:19:30 PM
Kinh nghiệm: 36 tháng
Địa điểm:
Điện công nghiệp
Trần Văn Thủy
Cập nhật: 5/17/2017 8:20:26 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện công nghiệp
Đầm Văn Trường
Cập nhật: 11/30/2017 8:25:53 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện công nghiệp
Nguyễn Duy Sơn
Cập nhật: 3/13/2018 9:41:13 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện công nghiệp
Lý Anh Tú
Cập nhật: 3/20/2018 8:59:36 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Hoàng Văn Chánh
Cập nhật: 10/8/2012 9:59:40 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
HOÀNG THỊ HÁI
Cập nhật: 10/9/2012 8:43:38 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Nguyễn Văn Dưng
Cập nhật: 10/11/2012 7:25:10 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
NGUYỄN VĂN KHOÁI
Cập nhật: 10/11/2012 7:28:03 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
NGUYỄN VĂN PHÚ
Cập nhật: 10/11/2012 7:29:29 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
NGUYỄN TRUNG NGUYÊN
Cập nhật: 10/11/2012 7:30:35 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
HOÀNG VĂN BÌNH
Cập nhật: 10/11/2012 7:32:17 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
HOÀNG VĂN LUYẾN
Cập nhật: 10/11/2012 7:42:41 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
NÔNG VĂN SỨNG
Cập nhật: 10/11/2012 7:43:49 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
HOÀNG THỊ ĐẸP
Cập nhật: 10/11/2012 7:44:45 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
HOÀNG THỊ THẠCH
Cập nhật: 10/11/2012 7:45:34 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Vương Văn Hoạt
Cập nhật: 2/27/2013 8:58:50 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Bảo vệ - vệ sĩ
Nguyễn Đức Nghĩa
Cập nhật: 9/14/2012 10:00:18 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Bảo vệ - vệ sĩ
Nguyễn Thị Oanh
Cập nhật: 10/5/2012 2:27:00 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Bảo vệ - vệ sĩ
Nguyễn Văn Tuyến
Cập nhật: 10/8/2012 10:10:21 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Ngành nghề khác
Chu Văn Lâm
Cập nhật: 2/27/2013 8:51:20 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Ngành nghề khác
vi thi đơn
Cập nhật: 7/30/2014 8:53:40 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Ngành nghề khác
nguomf cam chương
Cập nhật: 7/30/2014 8:59:23 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Ngành nghề khác
luongthithom
Cập nhật: 7/30/2014 9:03:12 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Ngành nghề khác
nguyễn thị tiếp
Cập nhật: 7/30/2014 9:06:08 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Ngành nghề khác
duong thi thuc
Cập nhật: 8/5/2014 3:32:31 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Ngành nghề khác
duong thuy
Cập nhật: 8/5/2014 3:36:15 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Ngành nghề khác
phan tghị diên
Cập nhật: 8/5/2014 3:38:39 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Ngành nghề khác
nguyen thi lieu
Cập nhật: 8/5/2014 3:43:43 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Ngành nghề khác
nguyen thi tiên
Cập nhật: 8/5/2014 3:47:02 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Ngành nghề khác
hoang kim hue
Cập nhật: 8/5/2014 3:50:45 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Ngành nghề khác
nguyen thi xua
Cập nhật: 8/5/2014 3:53:22 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Cơ khí
Hoàng Văn Hân
Cập nhật: 4/2/2013 9:17:40 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Cơ khí
Hoàng Văn Quỳnh
Cập nhật: 5/7/2015 8:10:49 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:

vieclamhagiang.vn

Ứng viên theo ngành nghề

Xem thêm
Rút gọn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HÀ GIANG

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

gucci replica louis vuitton wallet replica replica louis vuitton replica Jordan 4 louis vuitton messenger bag replica replica louis vuitton pochette metis bag chanel backpack replica cartier love bracelet replica 1:1 louis vuitton messenger bag replica fake louis vuitton wallet zaino louis vuitton falso zaino louis vuitton falso zaino louis vuitton falso louis vuitton turkei online fake chanel wallet replica celine gucci backpack replica Portafoglio louis vuitton imitazioni goyard replica Louis Vuitton Replica replica lv australia louis vuitton shoes replica louis vuitton duffle bag replica louis vuitton sling bag replica zaino louis vuitton falso fake Louis Vuitton shoes replica goyard Replica chanel imitazioni louis vuitton cartier love bracelet replica louis vuitton imitate kaufen fake bvlgari ring gucci imitazioni cartier love imitazione louis vuitton duffle bag replica imitation sac hermes fake louis vuitton wallet hermes pas cher louis vuitton backpack replica gucci shoes replica replica louboutin replica gucci sunglasses louis vuitton bumbag replica gucci backpack replica replica lv australia replica goyard cartier love bracelet replica 1:1 Bvlgari B.ZERO1 replica louis vuitton messenger bag replica replique sac ysl