Trang tư vấn việc làm, thị trường lao động, XKLĐ, đào tạo nghề, BHTN

Hotline
0978.035.005 02193.864.387

   

Thứ 4, Ngày 26/06/2024
Đăng kí |
Thèn Xuân Nam
Giới tính: Nam
|
Ngày sinh: 1995
In hồ sơ
Lượt xem: 440
| Mã : NTV0003765
| Ngày làm mới :28/08/2023

Thèn Xuân Nam
Giới tính: Nam
|
Ngày sinh: 1995
Lượt xem: 440
| Mã : NTV0003765
| Ngày làm mới :28/08/2023

Cấp bậc hiện tại: Không xác định
Kinh nghiệm: k
Trình độ cao nhất: 10/12
Ngoại ngữ: k
Giới tính: Nam
Hôn nhân: có gia đình
Cấp bậc mong muốn: Công nhân
Địa điểm mong muốn: Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương
Ngành nghề mong muốn: Điện tử, Lắp ráp
Mong muốn mức lương tối thiểu: 8 đến 17 triệu đồng
Hình thức làm việc: Công nhân

Mục tiêu nghề nghiệp:
Công nhân

Thông tin mô tả


Bằng cấp - Chứng chỉ:
k

Ngoại ngữ:
k

Kinh nghiệm làm việc:
k

Kỹ năng và sở trường:
Chăm chỉ, chịu khó

In hồ sơ

vieclamhagiang.vn

Hồ sơ phù hợp

Vương Thị Xuyến
Vương Thị Xuyến
Cập nhật: 6/24/2024 8:16:56 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Vừ Mí Tỏ.
Vừ Mí Tỏ.
Cập nhật: 6/21/2024 9:33:02 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Mua Mí Nỏ
Mua Mí Nỏ
Cập nhật: 6/12/2024 8:05:42 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Sùng Mí Ná.
Sùng Mí Ná.
Cập nhật: 6/4/2024 8:31:50 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Dinh Mí Say..
Dinh Mí Say..
Cập nhật: 5/29/2024 8:46:57 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Bàn Văn Nghiêu
Bàn Văn Nghiêu
Cập nhật: 5/27/2024 8:50:28 AM
Kinh nghiệm:
Địa điểm: Hà Giang
Thào Mí Và..
Thào Mí Và.
Cập nhật: 5/20/2024 9:03:50 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Lù Lý Tân
Lù Lý Tân
Cập nhật: 5/17/2024 4:07:30 PM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Sùng Chểnh Lềnh
Sùng Chểnh Lềnh
Cập nhật: 5/7/2024 8:29:16 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Lù Kiều Chanh
Lù Kiều Chanh
Cập nhật: 5/7/2024 8:25:02 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Vàng Mí Tủa..
Vàng Mí Tủa..
Cập nhật: 5/2/2024 9:29:07 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Vàng Hờ Mỷ
Vàng Hờ Mỷ
Cập nhật: 4/24/2024 8:04:06 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
May
Ngô Mạnh Dần
Cập nhật: 6/18/2011 11:53:39 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Hoàng Thị Chư
Cập nhật: 11/9/2011 3:19:31 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Hoàng Thị Tươi
Cập nhật: 11/9/2011 3:41:42 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Đặng Thị An
Cập nhật: 11/9/2011 3:51:57 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Lý Thị Đinh
Cập nhật: 11/9/2011 3:53:12 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Vương Thị Viên
Cập nhật: 11/9/2011 3:54:08 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Hoàng Thị Tiên
Cập nhật: 11/9/2011 3:55:09 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Trương Thị Ngọc
Cập nhật: 11/9/2011 3:56:19 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Mai Thị Thuỳ
Cập nhật: 11/10/2011 9:08:53 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Ma Văn Xuân
Cập nhật: 11/10/2011 2:56:04 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Nguyễn Thị Viết
Cập nhật: 11/10/2011 2:57:55 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Ma Văn Dũng
Cập nhật: 11/10/2011 2:58:53 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Hoàng Tiêu Biể
Cập nhật: 4/1/2014 9:58:13 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng