Trang tư vấn việc làm, thị trường lao động, XKLĐ, đào tạo nghề, BHTN

Hotline
0978.035.005 02193.864.387

   

Thứ 2, Ngày 04/12/2023
Đăng kí |
Mua Mí Súng.
Giới tính: Nam
|
Ngày sinh: 1998
In hồ sơ
Lượt xem: 126
| Mã : NTV0003793
| Ngày làm mới :16/11/2023

Mua Mí Súng.
Giới tính: Nam
|
Ngày sinh: 1998
Lượt xem: 126
| Mã : NTV0003793
| Ngày làm mới :16/11/2023

Cấp bậc hiện tại: Không xác định
Kinh nghiệm: k
Trình độ cao nhất: 9/12
Ngoại ngữ: k
Giới tính: Nam
Hôn nhân: có gia đình
Cấp bậc mong muốn: Lao động thủ công
Địa điểm mong muốn: Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Dương
Ngành nghề mong muốn: Ngành nghề khác, Điện tử, Lắp ráp
Mong muốn mức lương tối thiểu: 8 đến 17 triệu đồng
Hình thức làm việc: Chăm chỉ làm việc, phấn đấu làm công nhân giỏi

Mục tiêu nghề nghiệp:
Chăm chỉ làm việc, phấn đấu làm công nhân giỏi

Thông tin mô tả


Bằng cấp - Chứng chỉ:
k

Ngoại ngữ:
k

Kinh nghiệm làm việc:
k

Kỹ năng và sở trường:
k

In hồ sơ

vieclamhagiang.vn

Hồ sơ phù hợp

Vàng Mí Sáng.
Vàng Mí Sáng.
Cập nhật: 11/21/2023 9:47:14 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Mua Mí Súng.
Mua Mí Súng.
Cập nhật: 11/16/2023 3:53:17 PM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Vàng Mí Phứ.
Vàng Mí Phứ.
Cập nhật: 11/16/2023 3:50:14 PM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Mua Mí Lử.
Mua Mí Lử.
Cập nhật: 11/13/2023 10:28:30 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Sin Thị Loan
Sin Thị Loan
Cập nhật: 11/10/2023 8:31:44 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Mai Trọng Lịch
Mai Trọng Lịch
Cập nhật: 11/10/2023 8:28:16 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Khâu Vũ Nam
Khâu Vũ Nam
Cập nhật: 11/3/2023 1:53:32 PM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Tẩn Văn Thắng
Tẩn Văn Thắng
Cập nhật: 11/3/2023 1:47:55 PM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Nguyễn Văn Sự
Nguyễn Văn Sự
Cập nhật: 10/26/2023 2:43:23 PM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Khâu Vũ Hải
Khâu Vũ Hải
Cập nhật: 10/26/2023 2:39:07 PM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Hoàng Văn Bình
Hoàng Văn Bình
Cập nhật: 10/20/2023 2:59:16 PM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Cập nhật: 10/16/2023 8:58:35 AM
Kinh nghiệm:
Địa điểm: Hà Giang
May
Ngô Mạnh Dần
Cập nhật: 6/18/2011 11:53:39 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Hoàng Thị Chư
Cập nhật: 11/9/2011 3:19:31 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Hoàng Thị Tươi
Cập nhật: 11/9/2011 3:41:42 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Đặng Thị An
Cập nhật: 11/9/2011 3:51:57 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Lý Thị Đinh
Cập nhật: 11/9/2011 3:53:12 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Vương Thị Viên
Cập nhật: 11/9/2011 3:54:08 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Hoàng Thị Tiên
Cập nhật: 11/9/2011 3:55:09 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Trương Thị Ngọc
Cập nhật: 11/9/2011 3:56:19 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Mai Thị Thuỳ
Cập nhật: 11/10/2011 9:08:53 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Ma Văn Xuân
Cập nhật: 11/10/2011 2:56:04 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Nguyễn Thị Viết
Cập nhật: 11/10/2011 2:57:55 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Ma Văn Dũng
Cập nhật: 11/10/2011 2:58:53 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Hoàng Tiêu Biể
Cập nhật: 4/1/2014 9:58:13 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
hoàng ngọc quang
Cập nhật: 4/29/2014 9:53:52 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Hoàng văn lý
Cập nhật: 4/29/2014 9:58:18 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
nguyễn bảo luân
Cập nhật: 4/29/2014 10:01:47 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
nguyễn mạnh hà
Cập nhật: 7/3/2014 9:20:16 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Lê Hải Hoàn
Cập nhật: 7/10/2014 9:56:49 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Lại Thanh Phúc
Cập nhật: 7/10/2014 9:57:32 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
nguyễn duy tâm
Cập nhật: 7/18/2014 9:24:35 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
nguyễn văn kỳ
Cập nhật: 7/18/2014 9:25:59 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Giàng Thị Xiên
Cập nhật: 7/21/2014 2:09:52 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
nguyễn Thị Hiệu
Cập nhật: 7/21/2014 2:13:10 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Hoàng Thị Nhị
Cập nhật: 7/22/2014 3:00:40 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
hoàng văn tập
Cập nhật: 4/29/2014 10:00:01 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
Ma Thi nhiêm
Cập nhật: 8/7/2014 9:16:48 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
ban thi thin
Cập nhật: 8/12/2014 9:41:14 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
nguyễn thị hồng vân
Cập nhật: 8/26/2014 8:57:29 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
nguyễn thị tuyền
Cập nhật: 8/26/2014 8:59:41 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
trần tuấn vũ
Cập nhật: 8/26/2014 9:44:27 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
Đỗ Thị Thơm
Cập nhật: 8/26/2014 9:47:34 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
Hoàng Thị Yến
Cập nhật: 8/26/2014 9:49:42 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
Vũ Văn Du
Cập nhật: 8/26/2014 10:01:30 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
Mai Thị Liêm
Cập nhật: 8/27/2014 9:11:53 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
hoangthidan
Cập nhật: 8/27/2014 9:16:47 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
hoangxuanbach
Cập nhật: 8/27/2014 2:31:21 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Xuất khẩu lao động
ban thi tam
Cập nhật: 8/12/2014 9:38:25 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Xuất khẩu lao động
Nguyễn Văn A
Cập nhật: 9/17/2015 9:38:45 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Vương Thị Thu Hiền
Cập nhật: 2/25/2015 4:05:06 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Mai Thị Liễu
Cập nhật: 3/3/2015 3:46:18 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Vi Thị Liên
Cập nhật: 3/11/2015 10:45:29 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Phạm Thị Thìn
Cập nhật: 3/13/2015 8:24:58 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Trần Thị Hợp
Cập nhật: 3/25/2015 3:06:27 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Hoàng Thị Lan
Cập nhật: 4/1/2015 9:20:29 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Trương Thị Đào
Cập nhật: 4/2/2015 3:45:54 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Nguyễn Thị Hường
Cập nhật: 4/6/2015 9:54:48 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Nguyễn Thị Hương Quế
Cập nhật: 4/6/2015 10:32:27 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Hoàng Thị Ngân
Cập nhật: 4/17/2015 9:07:59 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Nguyễn Thị Ánh Linh
Cập nhật: 4/17/2015 9:21:03 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Phạm Thị Vân
Cập nhật: 4/22/2015 8:09:11 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thơi
Cập nhật: 2/27/2015 8:53:24 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Văn Linh
Cập nhật: 4/10/2015 8:12:33 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Đặng Phú Minh
Cập nhật: 5/6/2015 1:54:31 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Triệu Mùi Cói
Cập nhật: 5/12/2017 8:24:01 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Trang
Cập nhật: 10/5/2017 2:22:36 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Hoàng Văn Nin
Cập nhật: 10/17/2017 3:03:29 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Phùng Thừa Tú
Cập nhật: 10/18/2017 7:59:32 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Hoàng Mạnh Hà
Cập nhật: 10/18/2017 8:06:26 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Phạm Hà Trang
Cập nhật: 10/18/2017 8:10:59 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Giàng Seo Sự
Cập nhật: 10/30/2017 9:56:00 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Vũ Văn Bằng
Cập nhật: 10/31/2017 10:19:20 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Lạc Thanh Hiền
Cập nhật: 3/13/2018 10:36:38 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
hue
Cập nhật: 5/25/2011 4:48:00 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
hue
Cập nhật: 5/25/2011 5:16:39 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
mrs xuân
Cập nhật: 5/31/2011 10:44:21 PM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
Phạm Minh Hiếu
Cập nhật: 9/30/2011 9:25:51 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
Bế Thành Công
Cập nhật: 11/9/2011 3:50:54 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
Hoàng Thị Nguyệt
Cập nhật: 4/17/2012 3:20:03 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
TTGTVL
Cập nhật: 7/16/2013 9:47:25 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
Phạm Minh Hiếu
Cập nhật: 9/6/2013 8:45:00 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
Quang Dào
Cập nhật: 9/6/2013 8:47:49 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
Nguyễn Thị Thu
Cập nhật: 3/17/2014 10:54:42 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
Hoàng Văn Bình
Cập nhật: 9/3/2014 3:20:30 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
Vũ Văn Thương
Cập nhật: 3/30/2015 4:02:47 PM
Kinh nghiệm: 12 tháng
Địa điểm:
Quản lý điều hành
Lương Trần Hoạt
Cập nhật: 1/7/2015 11:16:22 AM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Giao thông cầu đường
Lương Văn Đại
Cập nhật: 4/20/2015 1:37:50 PM
Kinh nghiệm: 12 tháng
Địa điểm:
Giao thông cầu đường
Lê Hoàng Long
Cập nhật: 5/4/2015 3:53:25 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giao thông cầu đường
phamngoctoi
Cập nhật: 8/4/2016 8:14:23 AM
Kinh nghiệm: 1 tháng
Địa điểm:
Giao thông cầu đường
Vi thành luân
Cập nhật: 4/24/2018 12:38:08 PM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Giao thông cầu đường
Trương Minh Hải
Cập nhật: 8/6/2018 11:13:02 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Khai thác mỏ
Phạm Thị Mai
Cập nhật: 7/18/2012 8:39:43 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Khai thác mỏ
chưa có
Cập nhật: 7/9/2015 3:52:11 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kỹ thuật ứng dụng
Nguyễn Thị Vân Anh
Cập nhật: 1/21/2015 8:42:36 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kỹ thuật ứng dụng
Đỗ Văn Đức
Cập nhật: 4/6/2015 9:41:47 AM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Kỹ thuật ứng dụng
Lương Thị Thương
Cập nhật: 6/19/2017 10:46:57 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kỹ thuật ứng dụng
Đặng Văn Ton
Cập nhật: 7/13/2017 10:36:44 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Hành chính/ Thư ký
Phùng Thị Mai
Cập nhật: 9/14/2012 9:55:01 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Hành chính/ Thư ký
Hoàng Thị Hải Yến
Cập nhật: 5/26/2017 8:20:36 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Hành chính/ Thư ký
Hoàng Thị Loan
Cập nhật: 6/28/2017 2:03:00 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Hành chính/ Thư ký
Trương Thị Nhuần
Cập nhật: 8/2/2017 9:21:52 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Hành chính/ Thư ký
Trình Thúy Ngân
Cập nhật: 10/5/2017 9:51:02 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Hành chính/ Thư ký
Ma Văn Lê
Cập nhật: 3/13/2018 2:53:11 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Hành chính/ Thư ký
Mai Hiếu
Cập nhật: 7/19/2018 2:44:49 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Sin Trung Hiếu
Sin Trung Hiếu
Cập nhật: 7/17/2020 8:10:00 AM
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Địa điểm: Hà Giang
Kế toán/Tài chính
Triệu Thị Vinh
Cập nhật: 9/30/2011 9:20:09 AM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Phạm Thị Thu Trang
Cập nhật: 9/30/2011 9:21:44 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Lý Thị Huệ
Cập nhật: 9/30/2011 9:28:58 AM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Hoàng Thị Hoài
Cập nhật: 11/9/2011 3:21:25 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Đặng Thị Lan
Cập nhật: 7/18/2012 8:37:13 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Ngô Văn Thành
Cập nhật: 2/27/2013 8:55:30 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm: