Trang tư vấn việc làm, thị trường lao động, XKLĐ, đào tạo nghề, BHTN

Hotline
0978.035.005 02193.864.387

   

Thứ 7, Ngày 20/07/2024
Đăng kí |
Giàng Mí Chứ.
Giới tính: Nam
|
Ngày sinh: 2005
In hồ sơ
Lượt xem: 139
| Mã : NTV0003858
| Ngày làm mới :03/07/2024

Giàng Mí Chứ.
Giới tính: Nam
|
Ngày sinh: 2005
Lượt xem: 139
| Mã : NTV0003858
| Ngày làm mới :03/07/2024

Cấp bậc hiện tại: Không xác định
Kinh nghiệm: k
Trình độ cao nhất: 9/12
Ngoại ngữ: k
Giới tính: Nam
Hôn nhân: có gia đình
Cấp bậc mong muốn: Công nhân
Địa điểm mong muốn: Toàn Quốc
Ngành nghề mong muốn: Điện tử, Lắp ráp
Mong muốn mức lương tối thiểu: 8 đến 15 triệu đồng/tháng
Hình thức làm việc: Chăm chỉ phấn đấu làm việc thật giỏi

Mục tiêu nghề nghiệp:
Phấn đấu có tay nghề giỏi

Thông tin mô tả


Bằng cấp - Chứng chỉ:
k

Ngoại ngữ:
k

Kinh nghiệm làm việc:
k

Kỹ năng và sở trường:
Nhanh nhẹn, nhiệt tình

In hồ sơ

vieclamhagiang.vn

Hồ sơ phù hợp

Lầu Mí Phứ
Lầu Mí Phứ
Cập nhật: 7/18/2024 8:29:54 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Ly Mí Nu
Ly Mí Nu
Cập nhật: 7/18/2024 8:26:41 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Vừ Mí Nô.
Vừ Mí Nô.
Cập nhật: 7/15/2024 9:45:32 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Vàng Mí Nô
Vàng Mí Nô
Cập nhật: 7/15/2024 9:38:37 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Hờ Mí Nô
Hờ Mí Nô
Cập nhật: 7/15/2024 9:34:24 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Hờ Mí Nhìa
Hờ Mí Nhìa
Cập nhật: 7/15/2024 9:28:51 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Sình Thị Mỷ.
Sình Thị Mỷ.
Cập nhật: 7/10/2024 8:42:11 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Sình Mí Của.
Sình Mí Của.
Cập nhật: 7/3/2024 8:21:53 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Giàng Mí Chứ.
Giàng Mí Chứ.
Cập nhật: 7/3/2024 8:18:21 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Sùng Mí Chơ.
Sùng Mí Chơ.
Cập nhật: 7/2/2024 9:43:10 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Vừ Mí Chả
Vừ Mí Chả
Cập nhật: 7/2/2024 9:32:02 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Ly Mí Cáy.
Ly Mí Cáy.
Cập nhật: 7/2/2024 9:28:11 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
May
Ngô Mạnh Dần
Cập nhật: 6/18/2011 11:53:39 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Hoàng Thị Chư
Cập nhật: 11/9/2011 3:19:31 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Hoàng Thị Tươi
Cập nhật: 11/9/2011 3:41:42 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Đặng Thị An
Cập nhật: 11/9/2011 3:51:57 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Lý Thị Đinh
Cập nhật: 11/9/2011 3:53:12 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Vương Thị Viên
Cập nhật: 11/9/2011 3:54:08 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Hoàng Thị Tiên
Cập nhật: 11/9/2011 3:55:09 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Trương Thị Ngọc
Cập nhật: 11/9/2011 3:56:19 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Mai Thị Thuỳ
Cập nhật: 11/10/2011 9:08:53 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Ma Văn Xuân
Cập nhật: 11/10/2011 2:56:04 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Nguyễn Thị Viết
Cập nhật: 11/10/2011 2:57:55 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Ma Văn Dũng
Cập nhật: 11/10/2011 2:58:53 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Hoàng Tiêu Biể
Cập nhật: 4/1/2014 9:58:13 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
hoàng ngọc quang
Cập nhật: 4/29/2014 9:53:52 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Hoàng văn lý
Cập nhật: 4/29/2014 9:58:18 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
nguyễn bảo luân
Cập nhật: 4/29/2014 10:01:47 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
nguyễn mạnh hà
Cập nhật: 7/3/2014 9:20:16 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Lê Hải Hoàn
Cập nhật: 7/10/2014 9:56:49 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Lại Thanh Phúc
Cập nhật: 7/10/2014 9:57:32 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
nguyễn duy tâm
Cập nhật: 7/18/2014 9:24:35 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
nguyễn văn kỳ
Cập nhật: 7/18/2014 9:25:59 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Giàng Thị Xiên
Cập nhật: 7/21/2014 2:09:52 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
nguyễn Thị Hiệu
Cập nhật: 7/21/2014 2:13:10 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Hoàng Thị Nhị
Cập nhật: 7/22/2014 3:00:40 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
hoàng văn tập
Cập nhật: 4/29/2014 10:00:01 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
Ma Thi nhiêm
Cập nhật: 8/7/2014 9:16:48 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
ban thi thin
Cập nhật: 8/12/2014 9:41:14 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
nguyễn thị hồng vân
Cập nhật: 8/26/2014 8:57:29 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
nguyễn thị tuyền
Cập nhật: 8/26/2014 8:59:41 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
trần tuấn vũ
Cập nhật: 8/26/2014 9:44:27 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
Đỗ Thị Thơm
Cập nhật: 8/26/2014 9:47:34 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
Hoàng Thị Yến
Cập nhật: 8/26/2014 9:49:42 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
Vũ Văn Du
Cập nhật: 8/26/2014 10:01:30 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
Mai Thị Liêm
Cập nhật: 8/27/2014 9:11:53 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
hoangthidan
Cập nhật: 8/27/2014 9:16:47 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
hoangxuanbach
Cập nhật: 8/27/2014 2:31:21 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Xuất khẩu lao động
ban thi tam
Cập nhật: 8/12/2014 9:38:25 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Xuất khẩu lao động
Nguyễn Văn A
Cập nhật: 9/17/2015 9:38:45 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Vương Thị Thu Hiền
Cập nhật: 2/25/2015 4:05:06 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Mai Thị Liễu
Cập nhật: 3/3/2015 3:46:18 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Vi Thị Liên
Cập nhật: 3/11/2015 10:45:29 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Phạm Thị Thìn
Cập nhật: 3/13/2015 8:24:58 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Trần Thị Hợp
Cập nhật: 3/25/2015 3:06:27 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Hoàng Thị Lan
Cập nhật: 4/1/2015 9:20:29 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Trương Thị Đào
Cập nhật: 4/2/2015 3:45:54 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Nguyễn Thị Hường
Cập nhật: 4/6/2015 9:54:48 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Nguyễn Thị Hương Quế
Cập nhật: 4/6/2015 10:32:27 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Hoàng Thị Ngân
Cập nhật: 4/17/2015 9:07:59 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Nguyễn Thị Ánh Linh
Cập nhật: 4/17/2015 9:21:03 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Phạm Thị Vân
Cập nhật: 4/22/2015 8:09:11 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thơi
Cập nhật: 2/27/2015 8:53:24 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Văn Linh
Cập nhật: 4/10/2015 8:12:33 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Đặng Phú Minh
Cập nhật: 5/6/2015 1:54:31 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Triệu Mùi Cói
Cập nhật: 5/12/2017 8:24:01 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Trang
Cập nhật: 10/5/2017 2:22:36 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Hoàng Văn Nin
Cập nhật: 10/17/2017 3:03:29 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Phùng Thừa Tú
Cập nhật: 10/18/2017 7:59:32 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Hoàng Mạnh Hà
Cập nhật: 10/18/2017 8:06:26 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Phạm Hà Trang
Cập nhật: 10/18/2017 8:10:59 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Giàng Seo Sự
Cập nhật: 10/30/2017 9:56:00 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Vũ Văn Bằng
Cập nhật: 10/31/2017 10:19:20 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản trị kinh doanh
Lạc Thanh Hiền
Cập nhật: 3/13/2018 10:36:38 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
hue
Cập nhật: 5/25/2011 4:48:00 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
hue
Cập nhật: 5/25/2011 5:16:39 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
mrs xuân
Cập nhật: 5/31/2011 10:44:21 PM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
Phạm Minh Hiếu
Cập nhật: 9/30/2011 9:25:51 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
Bế Thành Công
Cập nhật: 11/9/2011 3:50:54 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
Hoàng Thị Nguyệt
Cập nhật: 4/17/2012 3:20:03 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
TTGTVL
Cập nhật: 7/16/2013 9:47:25 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
Phạm Minh Hiếu
Cập nhật: 9/6/2013 8:45:00 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
Quang Dào
Cập nhật: 9/6/2013 8:47:49 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
Nguyễn Thị Thu
Cập nhật: 3/17/2014 10:54:42 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
Hoàng Văn Bình
Cập nhật: 9/3/2014 3:20:30 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thông tin
Vũ Văn Thương
Cập nhật: 3/30/2015 4:02:47 PM
Kinh nghiệm: 12 tháng
Địa điểm:
Quản lý điều hành
Lương Trần Hoạt
Cập nhật: 1/7/2015 11:16:22 AM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Giao thông cầu đường
Lương Văn Đại
Cập nhật: 4/20/2015 1:37:50 PM
Kinh nghiệm: 12 tháng
Địa điểm:
Giao thông cầu đường
Lê Hoàng Long
Cập nhật: 5/4/2015 3:53:25 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giao thông cầu đường
phamngoctoi
Cập nhật: 8/4/2016 8:14:23 AM
Kinh nghiệm: 1 tháng
Địa điểm:
Giao thông cầu đường
Vi thành luân
Cập nhật: 4/24/2018 12:38:08 PM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Giao thông cầu đường
Trương Minh Hải
Cập nhật: 8/6/2018 11:13:02 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Khai thác mỏ
Phạm Thị Mai
Cập nhật: 7/18/2012 8:39:43 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Khai thác mỏ
chưa có
Cập nhật: 7/9/2015 3:52:11 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kỹ thuật ứng dụng
Nguyễn Thị Vân Anh
Cập nhật: 1/21/2015 8:42:36 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kỹ thuật ứng dụng
Đỗ Văn Đức
Cập nhật: 4/6/2015 9:41:47 AM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Kỹ thuật ứng dụng
Lương Thị Thương
Cập nhật: 6/19/2017 10:46:57 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kỹ thuật ứng dụng
Đặng Văn Ton
Cập nhật: 7/13/2017 10:36:44 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Hành chính/ Thư ký
Phùng Thị Mai
Cập nhật: 9/14/2012 9:55:01 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Hành chính/ Thư ký
Hoàng Thị Hải Yến
Cập nhật: 5/26/2017 8:20:36 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Hành chính/ Thư ký
Hoàng Thị Loan
Cập nhật: 6/28/2017 2:03:00 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Hành chính/ Thư ký
Trương Thị Nhuần
Cập nhật: 8/2/2017 9:21:52 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Hành chính/ Thư ký
Trình Thúy Ngân
Cập nhật: 10/5/2017 9:51:02 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Hành chính/ Thư ký
Ma Văn Lê
Cập nhật: 3/13/2018 2:53:11 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Hành chính/ Thư ký
Mai Hiếu
Cập nhật: 7/19/2018 2:44:49 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Sin Trung Hiếu
Sin Trung Hiếu
Cập nhật: 7/17/2020 8:10:00 AM
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Địa điểm: Hà Giang
Kế toán/Tài chính
Triệu Thị Vinh
Cập nhật: 9/30/2011 9:20:09 AM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Phạm Thị Thu Trang
Cập nhật: 9/30/2011 9:21:44 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Lý Thị Huệ
Cập nhật: 9/30/2011 9:28:58 AM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Hoàng Thị Hoài
Cập nhật: 11/9/2011 3:21:25 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Đặng Thị Lan
Cập nhật: 7/18/2012 8:37:13 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Ngô Văn Thành
Cập nhật: 2/27/2013 8:55:30 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Mai Xuân Tứ
Cập nhật: 4/23/2013 9:08:24 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Xuân Thị Duyên
Cập nhật: 9/6/2013 8:42:41 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Nguyễn Thị Kim Thoa
Cập nhật: 9/6/2013 8:46:35 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
tạ xuân thái
Cập nhật: 9/6/2013 8:48:57 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Dang Xuian Nguyen
Cập nhật: 2/19/2014 8:52:39 AM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Cao Việt Thắng
Cập nhật: 4/7/2014 1:59:48 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Báo chí
Đặng Kim Và
Cập nhật: 5/16/2017 9:49:43 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Báo chí
Lã Ánh Tuyết
Cập nhật: 5/22/2017 2:18:34 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Báo chí
Lý Văn Phương
Cập nhật: 5/22/2017 3:27:25 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Báo chí
Đặng Kim Và
Cập nhật: 8/9/2017 8:09:00 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Báo chí
Nguyễn Anh Tuấn
Cập nhật: 8/9/2017 8:09:59 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Báo chí
Lý Văn Niềm
Cập nhật: 1/9/2018 10:45:33 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Dang kim va
Cập nhật: 7/27/2017 3:15:18 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
0913299775 ( A Trường ), 0987621888 ( Chị Vân), 0963952555 ( A Nhất )
Cập nhật: 5/21/2017 2:29:30 PM
Kinh nghiệm: 12 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
hoàng ngọc mân
Cập nhật: 1/16/2018 4:42:06 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Cao Thị Chất
Cập nhật: 5/10/2017 2:35:59 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Nguyễn Thị Trang
Cập nhật: 5/10/2017 2:38:29 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Giàng Mí Lúa
Cập nhật: 5/26/2017 8:13:22 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Cháng Thị Phóng
Cập nhật: 5/26/2017 8:15:12 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Hoàng Trung Toàn
Cập nhật: 5/26/2017 8:16:32 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Cao Thị Chất
Cập nhật: 5/26/2017 8:17:56 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Lèng Văn Bằng
Cập nhật: 5/26/2017 8:22:16 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Hoàng Thị Xuyến
Cập nhật: 6/19/2017 10:31:12 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Nguyễn Văn Sao
Cập nhật: 6/19/2017 10:33:07 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
fdfdgreg
Cập nhật: 7/3/2011 1:08:38 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Sùng Văn Phong
Cập nhật: 9/30/2011 9:27:32 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Nông Thị Hợi
Cập nhật: 11/9/2011 3:23:14 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Vũ Quang Hà
Cập nhật: 11/9/2011 3:24:40 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Hoàng Văn Chính
Cập nhật: 11/9/2011 3:26:05 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Trần Văn Toàn
Cập nhật: 11/9/2011 3:27:27 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Giàng Thị Vinh
Cập nhật: 11/9/2011 3:43:06 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Đỗ Hoàng Anh
Cập nhật: 11/10/2011 9:11:09 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Mai Thị Linh
Cập nhật: 11/10/2011 9:12:36 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Mai Thị Hường
Cập nhật: 11/10/2011 9:14:13 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Chúng Thị Lý
Cập nhật: 11/10/2011 2:54:31 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Ma Thị Tới
Cập nhật: 11/10/2011 3:00:18 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Bảo hiểm
hoang tuam quang
Cập nhật: 6/1/2013 5:55:58 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Vận chuyển/ Vật tư
Vương Văn Tiến
Cập nhật: 7/18/2012 8:54:47 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Vận chuyển/ Vật tư
Tô Thanh Bốn
Cập nhật: 2/26/2013 3:40:57 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Vận chuyển/ Vật tư
Nguyễn Minh Hiển
Cập nhật: 2/27/2013 8:57:37 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Vận chuyển/ Vật tư
Thào Dơ Hòa
Cập nhật: 4/22/2015 8:35:40 AM
Kinh nghiệm: 12 tháng
Địa điểm:
Vận chuyển/ Vật tư
Vi Mạnh Hải
Cập nhật: 10/20/2015 10:37:27 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Vận chuyển/ Vật tư
Ngô Hữu Tuân
Cập nhật: 10/27/2015 8:04:43 AM
Kinh nghiệm: 60 tháng
Địa điểm:
Vận chuyển/ Vật tư
Nguyễn Ngọc Sơn
Cập nhật: 10/27/2015 8:05:30 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Vận chuyển/ Vật tư
Nguyễn Văn Quang
Cập nhật: 10/24/2017 9:36:08 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Viễn thông
Nguyễn Ngọc Lâm
Cập nhật: 4/26/2011 5:17:16 PM
Kinh nghiệm: 120 tháng
Địa điểm:
Tiếp thị
hoanghaihang
Cập nhật: 4/5/2013 4:43:12 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Hạng Mí Chơ
Hạng Mí Chơ
Cập nhật: 4/1/2021 8:18:27 AM
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Địa điểm: Hà Giang
Sùng Mí Hờ
Sùng Mí Hờ
Cập nhật: 4/1/2021 8:23:06 AM
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Địa điểm: Hà Giang
Giàng Mí Nhù
Giàng Mí Nhù
Cập nhật: 4/1/2021 8:28:36 AM
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Địa điểm: Hà Giang
Giàng Cha Pó
Giàng Chá Pó
Cập nhật: 4/6/2021 8:13:52 AM
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Địa điểm: Hà Giang
Giàng Mí Na
Giàng Mí Na
Cập nhật: 4/6/2021 8:17:46 AM
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Địa điểm: Hà Giang
Mua Mí Sính
Mua Mí Sính
Cập nhật: 4/6/2021 8:20:57 AM
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Địa điểm: Hà Giang
Sùng Mí Pó
Sùng Mí Pó
Cập nhật: 4/12/2021 8:44:02 AM
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Địa điểm: Hà Giang
Hầu Thị Ly
Hầu Thị Ly
Cập nhật: 4/12/2021 8:47:56 AM
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Địa điểm: Hà Giang
Vàng Mí Cáy
Vàng Mí Cáy
Cập nhật: 4/12/2021 8:53:35 AM
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Địa điểm: Hà Giang
Giàng Mí Hồ
Giàng Mí Hồ
Cập nhật: 4/13/2021 9:28:34 AM
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Địa điểm: Hà Giang
Sùng Mí Nhù
Sùng Mí Nhù
Cập nhật: 4/27/2021 8:02:23 AM
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Địa điểm: Hà Giang
Sùng Mí Co
Sùng Mí Co
Cập nhật: 4/27/2021 8:07:12 AM
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Địa điểm: Hà Giang
Cơ khí chế tạo
Nguyễn Văn Hoàng
Cập nhật: 4/17/2012 3:18:31 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Cơ khí chế tạo
Vi Trung Mân
Cập nhật: 2/27/2013 9:03:39 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Cơ khí chế tạo
ss
Cập nhật: 3/16/2013 10:00:24 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Cơ khí chế tạo
Nguyễn Văn Khánh
Cập nhật: 4/2/2013 9:16:57 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Cơ khí chế tạo
Nguyễn Văn Phương
Cập nhật: 3/3/2015 8:30:49 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Cơ khí chế tạo
Nguyễn Văn Hùng
Cập nhật: 5/26/2017 8:23:54 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Cơ khí chế tạo
Lục Văn Điệp
Cập nhật: 10/27/2017 8:13:20 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Cơ khí chế tạo
Đỗ Xuân Quỹ
Cập nhật: 11/9/2017 9:26:51 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Cơ khí chế tạo
Nguyễn Thị Dị
Cập nhật: 6/29/2018 8:17:08 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Cơ khí động lực
Đặng Văn Tảo
Cập nhật: 3/13/2015 8:50:25 AM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Cơ khí động lực
La Thanh Ba
Cập nhật: 11/9/2017 9:21:09 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Xây dựng
Nguyễn Văn Đại
Cập nhật: 1/7/2015 2:39:46 PM
Kinh nghiệm: 12 tháng
Địa điểm:
Xây dựng
hoangtrungdoi
Cập nhật: 4/21/2015 9:49:19 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Xây dựng
Lù Văn Chương
Cập nhật: 8/25/2017 9:37:05 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Xây dựng
Đỗ Văn Trung
Cập nhật: 11/9/2017 9:06:56 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Xây dựng
Hoàng Văn Phúc
Cập nhật: 12/20/2017 10:16:17 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Xây dựng
Hồ Thanh Triều
Cập nhật: 2/23/2018 8:51:26 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Xây dựng
Lù Văn Đông
Cập nhật: 3/20/2018 8:57:54 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Xây dựng
Nguyễn Văn Báo
Cập nhật: 7/4/2018 2:12:41 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Xây dựng
Lê Trung Dũng
Cập nhật: 7/19/2018 2:46:04 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Xây dựng
Lê Hồng Quang
Cập nhật: 7/25/2018 8:20:46 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Ngoại ngữ
vicky nguyen
Cập nhật: 1/6/2011 9:25:47 PM
Kinh nghiệm: 3 tháng
Địa điểm:
Ngoại ngữ
Hoang Van quan
Cập nhật: 12/3/2011 12:08:28 AM
Kinh nghiệm: 12 tháng
Địa điểm:
Ngoại ngữ
Mr Huy
Cập nhật: 2/23/2012 8:27:09 PM
Kinh nghiệm: 2 tháng
Địa điểm:
Ngoại ngữ
Mr Huy
Cập nhật: 2/23/2012 8:27:20 PM
Kinh nghiệm: 2 tháng
Địa điểm:
Ngoại ngữ
Nguyen Thi Lan
Cập nhật: 3/10/2012 11:20:39 AM
Kinh nghiệm: 2 tháng
Địa điểm:
Ngoại ngữ
Hoàng Thị Thủy
Cập nhật: 8/29/2017 8:24:30 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Công nghệ thực phẩm
Vương Văn Hồ
Cập nhật: 3/20/2018 9:02:58 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kỹ thuật điện
Đỗ Bích Phương
Cập nhật: 4/10/2017 3:04:00 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kỹ thuật điện
Lò Dùn Minh
Cập nhật: 9/29/2017 10:01:21 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kỹ thuật điện
Vì Thành Lương
Cập nhật: 10/24/2017 9:37:37 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kỹ thuật điện
Đào Văn Thành
Cập nhật: 12/20/2017 9:13:12 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kỹ thuật điện
Hoàng Gia Hiếu
Cập nhật: 12/20/2017 9:23:07 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kỹ thuật điện
Lê Trung Dũng
Cập nhật: 6/29/2018 8:14:35 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kỹ thuật điện
Nguyen Van Thiet
Cập nhật: 8/20/2018 8:12:29 AM
Kinh nghiệm: 1 tháng
Địa điểm:
Nuôi trồng thủy sản
Nguyễn Trần Khương Duy
Cập nhật: 3/13/2018 2:32:37 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Sửa chửa ô tô xe máy
luong duc tan
Cập nhật: 7/14/2011 12:53:39 AM
Kinh nghiệm: 96 tháng
Địa điểm:
Cơ khí
Hoàng Văn Tùng
Cập nhật: 3/6/2017 10:38:31 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Cơ khí
Mường Văn Anh
Cập nhật: 4/10/2018 2:29:39 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Du lịch
Nông mạnh hùng
Cập nhật: 5/7/2016 5:33:07 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Du lịch
Nguyễn Văn Sự
Cập nhật: 6/7/2018 9:24:54 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Du lịch
Bùi Thị Thanh Ngoan
Cập nhật: 7/4/2018 2:09:11 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Dầu khí - hóa dầu
Hoàng Hồng Thủy
Cập nhật: 8/24/2017 8:12:50 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Dịch vụ - bán hàng
cá nhân
Cập nhật: 3/11/2016 10:44:49 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện - điện tử
Hoàng Thị Duyễn
Cập nhật: 11/10/2011 4:00:57 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện - điện tử
Hoàng Thị Tám
Cập nhật: 9/21/2012 9:56:57 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện - điện tử
Hoàng Văn Trực
Cập nhật: 9/21/2012 10:13:26 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện - điện tử
Phàn Kim Tiến
Cập nhật: 9/24/2012 2:08:03 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện - điện tử
Lộc Quốc Oai
Cập nhật: 10/4/2012 2:55:10 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện - điện tử
Hoàng Thị Dinh
Cập nhật: 10/8/2012 9:52:21 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện - điện tử
Hoàng Văn Chung
Cập nhật: 10/8/2012 9:58:34 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện - điện tử
Hoàng Thị Nương
Cập nhật: 10/8/2012 10:00:43 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện - điện tử
Phạm Thị Nga
Cập nhật: 10/8/2012 10:01:45 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện - điện tử
Lý Thị Đua
Cập nhật: 10/8/2012 10:03:37 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện - điện tử
Hoàng Thị Ngân
Cập nhật: 10/8/2012 10:07:09 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện - điện tử
Nguyễn Hồng Quân
Cập nhật: 2/27/2013 8:46:30 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Địa chất - địa hình
Viên Thị Thiềm
Cập nhật: 4/6/2015 9:50:18 AM
Kinh nghiệm: 36 tháng
Địa điểm:
Địa chất - địa hình
Lã Văn Cường
Cập nhật: 7/13/2017 10:33:56 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Địa chất - địa hình
Nông Thị Tiền
Cập nhật: 10/18/2017 8:15:20 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Địa chất - địa hình
Vương Trung Kiên
Cập nhật: 5/4/2018 8:40:37 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Địa chất - địa hình
Triệu Xuân Thịnh
Cập nhật: 5/29/2018 8:16:56 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Địa chất - địa hình
Đinh Văn Phong
Cập nhật: 5/29/2018 8:32:39 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - đào tạo
Hoàng Thị Mừng
Cập nhật: 3/8/2012 2:20:19 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - đào tạo
hoàng hành lũy
Cập nhật: 5/4/2012 1:07:16 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - đào tạo
Hoàng Thị Hảo
Cập nhật: 1/7/2015 2:54:23 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - đào tạo
Hoàng Diệu Thùy
Cập nhật: 1/7/2015 2:56:09 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - đào tạo
Đặng Thùy Dương
Cập nhật: 2/25/2015 1:47:33 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - đào tạo
Ma Văn Ba
Cập nhật: 5/4/2017 9:32:30 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - đào tạo
Nguyễn Thị Lan
Cập nhật: 10/5/2017 2:29:48 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - đào tạo
Đặng Văn Tẳng
Cập nhật: 11/30/2017 8:34:20 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
In ấn - xuất bản
Hoàn Quốc Tế
Cập nhật: 1/22/2015 8:53:59 AM
Kinh nghiệm: 84 tháng
Địa điểm:
Khoa học - môi trường
Nông Văn Vũ
Cập nhật: 10/27/2017 8:17:09 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Khoa học - xã hội
Chu Thị Tô
Cập nhật: 2/25/2015 2:36:33 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kinh tế - các ngành ...
Dam
Cập nhật: 1/31/2013 11:07:00 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kinh tế - các ngành ...
Quang
Cập nhật: 11/19/2014 8:11:05 AM
Kinh nghiệm: 10 tháng
Địa điểm:
Kinh tế - các ngành ...
Đặng Văn Tiến
Cập nhật: 3/10/2015 10:02:24 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kinh tế - các ngành ...
Nguyễn Văn Dào
Cập nhật: 5/5/2015 3:19:57 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kinh tế - các ngành ...
Phan Phú Quang
Cập nhật: 4/10/2018 9:07:08 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kỹ thuật ứng dụng
Nguyễn Mạnh Thư
Cập nhật: 4/7/2015 9:27:53 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lái xe
Nguyễn Ngọc Vũ
Cập nhật: 9/30/2011 9:23:55 AM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Lái xe
Lương Đức Tân
Cập nhật: 2/20/2012 1:55:32 PM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Lái xe
Hoàng Văn Huy
Cập nhật: 2/20/2012 1:57:38 PM
Kinh nghiệm: 12 tháng
Địa điểm:
Lái xe
Đỗ Văn Thành
Cập nhật: 1/27/2015 3:09:05 PM
Kinh nghiệm: 12 tháng
Địa điểm:
Lái xe
Linh Văn Phan
Cập nhật: 1/27/2015 3:15:20 PM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Lái xe
Hoàng Gia Lệnh
Cập nhật: 2/26/2015 2:19:13 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lái xe
Lù Văn Thắng
Cập nhật: 3/19/2015 10:50:49 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lái xe
Nguyễn Phượng
Cập nhật: 7/3/2015 12:20:34 PM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Lái xe
Lái Xe
Cập nhật: 6/8/2015 4:45:39 PM
Kinh nghiệm: 48 tháng
Địa điểm:
Lái xe
nguyen thi nhuong
Cập nhật: 7/7/2015 3:24:39 PM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Lái xe
Linhphan
Cập nhật: 5/25/2016 10:32:08 AM
Kinh nghiệm: 3 tháng
Địa điểm:
Lái xe
Nguyen cuong
Cập nhật: 2/3/2017 9:27:26 AM
Kinh nghiệm: 12 tháng
Địa điểm:
Lâm nghiệp
tue
Cập nhật: 4/10/2012 9:00:49 AM
Kinh nghiệm: 12 tháng
Địa điểm:
Lâm nghiệp
Đường Lan Huyên
Cập nhật: 10/20/2015 3:47:08 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lâm nghiệp
Phạm Thị Ngọc Linh
Cập nhật: 7/5/2017 2:40:21 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lâm nghiệp
Phạm Thị Ngọc Linh
Cập nhật: 8/1/2017 9:18:05 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lâm nghiệp
Nguyễn Mạnh Hùng
Cập nhật: 10/5/2017 2:27:51 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lâm nghiệp
Trương Tiến Giáp
Cập nhật: 11/9/2017 8:49:10 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lâm nghiệp
Đinh Thị Hiền
Cập nhật: 11/15/2017 8:47:22 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lâm nghiệp
Vũ Đình Duy
Cập nhật: 1/9/2018 10:52:04 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lâm nghiệp
Lù Đức Tú
Cập nhật: 2/23/2018 8:55:05 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lâm nghiệp
Nguyễn Nhật Dương
Cập nhật: 3/13/2018 10:38:04 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lâm nghiệp
Đặng Phú Quân
Cập nhật: 5/29/2018 8:20:35 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lâm nghiệp
Hà Thị Phương Thảo
Cập nhật: 7/4/2018 2:03:30 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Thú y
Vàng Mí Giàng
Cập nhật: 2/27/2013 8:59:48 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Thú y
Lương Quang Tố
Cập nhật: 7/27/2017 3:10:45 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Thú y
Nguyễn Lương Bằng
Cập nhật: 11/15/2017 8:49:24 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Thú y
Bàn Tà Nái
Cập nhật: 11/17/2017 10:18:13 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Thú y
Tương Thị Hoa
Cập nhật: 11/22/2017 9:08:05 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Vận tải
Phạm Hồng Thái
Cập nhật: 1/7/2015 11:13:32 AM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Vận tải
Đức Phòng
Cập nhật: 11/23/2015 1:36:56 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Y tế - Dược
Giàng Văn Gin
Cập nhật: 3/8/2012 2:28:52 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Y tế - Dược
Chao diu seng
Cập nhật: 9/18/2012 10:23:57 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Y tế - Dược
ha
Cập nhật: 3/25/2014 8:39:21 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Y tế - Dược
Dao Thi Hue
Cập nhật: 7/15/2014 10:36:00 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Y tế - Dược
Dương Văn Quyền
Cập nhật: 2/27/2015 9:04:45 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Y tế - Dược
Đào Thị Huệ
Cập nhật: 3/3/2015 8:26:22 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Y tế - Dược
Hoàng Thị Vân
Cập nhật: 3/13/2015 8:20:13 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Y tế - Dược
Hoàng Minh Hùng
Cập nhật: 5/6/2015 2:15:17 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Y tế - Dược
Hoàng thị Hằng
Cập nhật: 5/12/2015 1:39:07 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Y tế - Dược
Bùi Phương Liên
Cập nhật: 5/12/2015 1:53:45 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Y tế - Dược
Bùi Tuấn Anh
Cập nhật: 1/15/2016 9:09:49 AM
Kinh nghiệm: 12 tháng
Địa điểm:
Y tế - Dược
Nguyễn Thị Tân
Cập nhật: 5/17/2017 8:29:13 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Y tế - sức khỏe
Trần Thị Huệ
Cập nhật: 11/9/2017 8:55:32 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Y tế - sức khỏe
Thào Thị Liên
Cập nhật: 11/9/2017 9:23:51 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Y tế - sức khỏe
Vương Thị Minh Thúy
Cập nhật: 1/9/2018 11:03:24 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Y tế - sức khỏe
Tráng Thị Vàng
Cập nhật: 3/13/2018 9:37:35 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Y tế - sức khỏe
Nèn Thị Huyền
Cập nhật: 4/11/2018 8:04:57 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nông nghiệp
Va Mi Lung
Cập nhật: 4/10/2014 9:59:03 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nông nghiệp
Lê Anh Linh
Cập nhật: 3/4/2015 9:02:08 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nông nghiệp
Đường Lan Huyền
Cập nhật: 10/5/2017 9:41:00 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nông nghiệp
Trần Đình Hiền
Cập nhật: 3/13/2018 10:40:58 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nông nghiệp
Nguyễn Thị Nguyệt
Cập nhật: 7/4/2018 2:02:13 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Luật
giám đốc
Cập nhật: 5/6/2016 6:41:51 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Luật
Hoàng Văn Kha
Cập nhật: 6/19/2017 10:48:48 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Luật
Mã Văn Thành
Cập nhật: 7/13/2017 10:26:54 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Luật
Nguyễn Văn Hạnh
Cập nhật: 8/24/2017 8:10:46 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Luật
Vi Thị Hiền
Cập nhật: 9/11/2017 2:40:14 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Luật
Hoàng Văn Út
Cập nhật: 9/15/2017 7:53:14 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Luật
Trần Văn Tuấn
Cập nhật: 10/18/2017 8:00:51 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Luật
Giàng Mí Sùng
Cập nhật: 10/18/2017 8:04:03 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Luật
Lê Thị Vân Anh
Cập nhật: 10/18/2017 8:24:49 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Luật
Trần Thị Quỳnh
Cập nhật: 11/30/2017 8:30:55 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Luật
Lê Thị Vân Anh
Cập nhật: 3/20/2018 8:46:31 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Luật
Nguyễn Tiến Hào
Cập nhật: 3/20/2018 8:54:41 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quan hệ - đối ngoại
Nguyễn Văn Thành
Cập nhật: 11/30/2017 8:39:54 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Quản lý - nhân sự
Vương Thị Chiêm
Cập nhật: 3/13/2018 2:44:37 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán - tin học
Quốc Thị Chính
Cập nhật: 5/12/2017 8:19:23 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán - tin học
Nguyễn Thị Lụa
Cập nhật: 5/16/2017 8:58:39 AM
Kinh nghiệm: 1 tháng
Địa điểm:
Kế toán - tin học
Nông Thị Hạnh
Cập nhật: 5/16/2017 9:13:05 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán - tin học
Ngô Thị Hợp
Cập nhật: 5/16/2017 9:39:57 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán - tin học
Nguyễn Văn Nghĩa
Cập nhật: 5/22/2017 2:23:08 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán - tin học
Nguyễn Lê Vân
Cập nhật: 5/22/2017 2:26:30 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán - tin học
Nguyễn Thượng Thạch
Cập nhật: 5/22/2017 2:28:36 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện công nghiệp
Thào Văn Hải
Cập nhật: 9/30/2011 9:14:37 AM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Điện công nghiệp
NGUYỄN VĂN QUYỀN
Cập nhật: 10/9/2012 8:48:47 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện công nghiệp
Dèn Văn Tấn
Cập nhật: 8/7/2014 9:51:44 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện công nghiệp
Đặng Văn Minh
Cập nhật: 5/6/2015 8:47:13 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện công nghiệp
letuananh
Cập nhật: 12/17/2015 7:45:35 PM
Kinh nghiệm: 40 tháng
Địa điểm:
Điện công nghiệp
nguyễn văn tuyền
Cập nhật: 10/21/2016 9:19:30 PM
Kinh nghiệm: 36 tháng
Địa điểm:
Điện công nghiệp
Trần Văn Thủy
Cập nhật: 5/17/2017 8:20:26 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện công nghiệp
Đầm Văn Trường
Cập nhật: 11/30/2017 8:25:53 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện công nghiệp
Nguyễn Duy Sơn
Cập nhật: 3/13/2018 9:41:13 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện công nghiệp
Lý Anh Tú
Cập nhật: 3/20/2018 8:59:36 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Hoàng Văn Chánh
Cập nhật: 10/8/2012 9:59:40 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
HOÀNG THỊ HÁI