Người tìm việc

Hotline
0978.035.005 02193.864.387

   

Thứ 7, Ngày 13/04/2024
Đăng kí |

vieclamhagiang.vn

Ứng viên năng động

Chảo Quốc Đông
Chảo Quốc Đông
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Tẩn Cù Chảm
Tẩn Cù Chảm
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Lù Thị Lương
Lù Thị Lương
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Triệu Chàn Ton
Triệu Chàn Ton
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Giàng Mí Sình
Giàng Mí Sình
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Mua Mí Dình
Mua Mí Dình
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Vàng Thị Dính
Vàng Thị Dính
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Giàng Mí Pó
Giàng Mí Pó
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Triệu Là Cáo
Triệu Là Cáo
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Tẩn Mí Sinh
Tẩn Mí Sinh
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Giàng Mí Lùng
Giàng Mí Lùng
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Vừ Mí Hoà
Vừ Mí Hoà
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Giàng Mí Sò
Giàng Mí Sò
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Vừ Đức Phong
Vừ Đức Phong
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Giàng Mí Pao
Giàng Mí Pao
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Vàng Mí Sính
Vàng Mí Sính
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Vàng Dỉ Đố
Vàng Dỉ Đố
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Vàng Mí Chá
Vàng Mí Chá
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
May
Ngô Mạnh Dần
Kinh nghiệm: 0 tháng
May
Hoàng Thị Chư
Kinh nghiệm: 0 tháng
May
Hoàng Thị Tươi
Kinh nghiệm: 0 tháng
May
Đặng Thị An
Kinh nghiệm: 0 tháng
May
Lý Thị Đinh
Kinh nghiệm: 0 tháng
May
Vương Thị Viên
Kinh nghiệm: 0 tháng
May
Hoàng Thị Tiên
Kinh nghiệm: 0 tháng
May
Trương Thị Ngọc
Kinh nghiệm: 0 tháng
May
Mai Thị Thuỳ
Kinh nghiệm: 0 tháng
May
Ma Văn Xuân
Kinh nghiệm: 0 tháng
May
Nguyễn Thị Viết
Kinh nghiệm: 0 tháng
May
Ma Văn Dũng
Kinh nghiệm: 0 tháng
May
Hoàng Thị Đợi
Kinh nghiệm: 0 tháng
May
Hoàng Văn Giới
Kinh nghiệm: 0 tháng
May
Lý Hồng Thái
Kinh nghiệm: 0 tháng
May
La Văn Hiếu
Kinh nghiệm: 0 tháng
May
Triệu Thị Thượng
Kinh nghiệm: 0 tháng
May
Nguyễn Thị Nhường
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
Hoàng Tiêu Biể
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
hoàng ngọc quang
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
Hoàng văn lý
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
nguyễn bảo luân
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
nguyễn mạnh hà
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
Lê Hải Hoàn
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
Lại Thanh Phúc
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
nguyễn duy tâm
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
nguyễn văn kỳ
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
Giàng Thị Xiên
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
nguyễn Thị Hiệu
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
Hoàng Thị Nhị
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
Vi Thị Hạnh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
Nguyễn Thị Yến
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
Hoàng Thị Ngần
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
Phùng Thị Nghĩa
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
hoangthidan
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
hoangminhthuoc
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lắp ráp
hoàng văn tập
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lắp ráp
Ma Thi nhiêm
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lắp ráp
ban thi thin
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lắp ráp
nguyễn thị hồng vân
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lắp ráp
nguyễn thị tuyền
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lắp ráp
trần tuấn vũ
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lắp ráp
Đỗ Thị Thơm
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lắp ráp
Hoàng Thị Yến
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lắp ráp
Vũ Văn Du
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lắp ráp
Mai Thị Liêm
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lắp ráp
hoangthidan
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lắp ráp
hoangxuanbach
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lắp ráp
dinhvankhiem
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lắp ráp
boantuan
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lắp ráp
mathinchu
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lắp ráp
phamvandiep
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lắp ráp
phungvanviet
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lắp ráp
nongvandung
Kinh nghiệm: 0 tháng
Xuất khẩu lao động
ban thi tam
Kinh nghiệm: 0 tháng
Xuất khẩu lao động
Nguyễn Văn A
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Vương Thị Thu Hiền
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Mai Thị Liễu
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Vi Thị Liên
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Phạm Thị Thìn
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Trần Thị Hợp
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Hoàng Thị Lan
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Trương Thị Đào
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Nguyễn Thị Hường
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Nguyễn Thị Hương Quế
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Hoàng Thị Ngân
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Nguyễn Thị Ánh Linh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Phạm Thị Vân
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Hoàng Thị Dim
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Đặng Thị Mủi
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Hoàng Thị Lự
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Phan Thị Thiên
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Vi Thị Lan
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Bùi Tiến Dũng
Kinh nghiệm: 24 tháng
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thơi
Kinh nghiệm: 0 tháng
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Văn Linh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Quản trị kinh doanh
Đặng Phú Minh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Quản trị kinh doanh
Triệu Mùi Cói
Kinh nghiệm: 0 tháng
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Trang
Kinh nghiệm: 0 tháng
Quản trị kinh doanh
Hoàng Văn Nin
Kinh nghiệm: 0 tháng
Quản trị kinh doanh
Phùng Thừa Tú
Kinh nghiệm: 0 tháng
Quản trị kinh doanh
Hoàng Mạnh Hà
Kinh nghiệm: 0 tháng
Quản trị kinh doanh
Phạm Hà Trang
Kinh nghiệm: 0 tháng
Quản trị kinh doanh
Giàng Seo Sự
Kinh nghiệm: 0 tháng
Quản trị kinh doanh
Vũ Văn Bằng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Quản trị kinh doanh
Lạc Thanh Hiền
Kinh nghiệm: 0 tháng
Quản trị kinh doanh
Hoàng Thị Thu Thủy
Kinh nghiệm: 0 tháng
Công nghệ thông tin
hue
Kinh nghiệm: 0 tháng
Công nghệ thông tin
hue
Kinh nghiệm: 0 tháng
Công nghệ thông tin
mrs xuân
Kinh nghiệm: 24 tháng
Công nghệ thông tin
Phạm Minh Hiếu
Kinh nghiệm: 0 tháng
Công nghệ thông tin
Bế Thành Công
Kinh nghiệm: 0 tháng
Công nghệ thông tin
Hoàng Thị Nguyệt
Kinh nghiệm: 0 tháng
Công nghệ thông tin
TTGTVL
Kinh nghiệm: 0 tháng
Công nghệ thông tin
Phạm Minh Hiếu
Kinh nghiệm: 0 tháng
Công nghệ thông tin
Quang Dào
Kinh nghiệm: 0 tháng
Công nghệ thông tin
Nguyễn Thị Thu
Kinh nghiệm: 0 tháng
Công nghệ thông tin
Hoàng Văn Bình
Kinh nghiệm: 0 tháng
Công nghệ thông tin
Vũ Văn Thương
Kinh nghiệm: 12 tháng
Công nghệ thông tin
Nguyễn Trung Hùng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Công nghệ thông tin
Mai Minh Tân
Kinh nghiệm: 24 tháng
Công nghệ thông tin
Lộc Thị Soạn
Kinh nghiệm: 0 tháng
Công nghệ thông tin
Tương Thị Thảo
Kinh nghiệm: 0 tháng
Công nghệ thông tin
Mai Thanh Hưng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Công nghệ thông tin
Giàng Mí Dùng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Quản lý điều hành
Lương Trần Hoạt
Kinh nghiệm: 24 tháng
Giao thông cầu đường
Lương Văn Đại
Kinh nghiệm: 12 tháng
Giao thông cầu đường
Lê Hoàng Long
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giao thông cầu đường
phamngoctoi
Kinh nghiệm: 1 tháng
Giao thông cầu đường
Vi thành luân
Kinh nghiệm: 24 tháng
Giao thông cầu đường
Trương Minh Hải
Kinh nghiệm: 0 tháng
Khai thác mỏ
Phạm Thị Mai
Kinh nghiệm: 0 tháng
Khai thác mỏ
chưa có
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kỹ thuật ứng dụng
Nguyễn Thị Vân Anh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kỹ thuật ứng dụng
Đỗ Văn Đức
Kinh nghiệm: 24 tháng
Kỹ thuật ứng dụng
Lương Thị Thương
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kỹ thuật ứng dụng
Đặng Văn Ton
Kinh nghiệm: 0 tháng
Hành chính/ Thư ký
Phùng Thị Mai
Kinh nghiệm: 0 tháng
Hành chính/ Thư ký
Hoàng Thị Hải Yến
Kinh nghiệm: 0 tháng
Hành chính/ Thư ký
Hoàng Thị Loan
Kinh nghiệm: 0 tháng
Hành chính/ Thư ký
Trương Thị Nhuần
Kinh nghiệm: 0 tháng
Hành chính/ Thư ký
Trình Thúy Ngân
Kinh nghiệm: 0 tháng
Hành chính/ Thư ký
Ma Văn Lê
Kinh nghiệm: 0 tháng
Hành chính/ Thư ký
Mai Hiếu
Kinh nghiệm: 0 tháng
Sin Trung Hiếu
Sin Trung Hiếu
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Kế toán/Tài chính
Triệu Thị Vinh
Kinh nghiệm: 24 tháng
Kế toán/Tài chính
Phạm Thị Thu Trang
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kế toán/Tài chính
Lý Thị Huệ
Kinh nghiệm: 24 tháng
Kế toán/Tài chính
Hoàng Thị Hoài
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kế toán/Tài chính
Đặng Thị Lan
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kế toán/Tài chính
Ngô Văn Thành
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kế toán/Tài chính
Mai Xuân Tứ
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kế toán/Tài chính
Xuân Thị Duyên
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kế toán/Tài chính
Nguyễn Thị Kim Thoa
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kế toán/Tài chính
tạ xuân thái
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kế toán/Tài chính
Dang Xuian Nguyen
Kinh nghiệm: 24 tháng
Kế toán/Tài chính
Cao Việt Thắng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kế toán/Tài chính
Hà Phúc Nghĩa
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kế toán/Tài chính
thom
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kế toán/Tài chính
Mr_Trung
Kinh nghiệm: 6 tháng
Kế toán/Tài chính
Nguyễn Thành Đạt
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kế toán/Tài chính
Hoàng Thị Lý
Kinh nghiệm: 12 tháng
Kế toán/Tài chính
Trần Phi Hùng
Kinh nghiệm: 12 tháng
Báo chí
Đặng Kim Và
Kinh nghiệm: 0 tháng
Báo chí
Lã Ánh Tuyết
Kinh nghiệm: 0 tháng
Báo chí
Lý Văn Phương
Kinh nghiệm: 0 tháng
Báo chí
Đặng Kim Và
Kinh nghiệm: 0 tháng
Báo chí
Nguyễn Anh Tuấn
Kinh nghiệm: 0 tháng
Báo chí
Lý Văn Niềm
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nhân viên bán hàng
Cao Thị Chất
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nhân viên bán hàng
Nguyễn Thị Trang
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nhân viên bán hàng
0913299775 ( A Trường ), 0987621888 ( Chị Vân), 0963952555 ( A Nhất )
Kinh nghiệm: 12 tháng
Nhân viên bán hàng
Giàng Mí Lúa
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nhân viên bán hàng
Cháng Thị Phóng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nhân viên bán hàng
Hoàng Trung Toàn
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nhân viên bán hàng
Cao Thị Chất
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nhân viên bán hàng
Lèng Văn Bằng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nhân viên bán hàng
Hoàng Thị Xuyến
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nhân viên bán hàng
Nguyễn Văn Sao
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nhân viên bán hàng
Nguyễn Tiến Nhưng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nhân viên bán hàng
Trần Văn Tuân
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nhân viên bán hàng
Hà Văn Năm
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nhân viên bán hàng
Hoàng Văn Thổ
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nhân viên bán hàng
Xìn Thị Xuyên
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nhân viên bán hàng
Hoàng Thị Xuân
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nhân viên bán hàng
Trần Đức Duy
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nhân viên bán hàng
Lặng Thị Nginh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lao động phổ thông
fdfdgreg
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lao động phổ thông
Sùng Văn Phong
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lao động phổ thông
Nông Thị Hợi
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lao động phổ thông
Vũ Quang Hà
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lao động phổ thông
Hoàng Văn Chính
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lao động phổ thông
Trần Văn Toàn
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lao động phổ thông
Giàng Thị Vinh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lao động phổ thông
Đỗ Hoàng Anh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lao động phổ thông
Mai Thị Linh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lao động phổ thông
Mai Thị Hường
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lao động phổ thông
Chúng Thị Lý
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lao động phổ thông
Ma Thị Tới
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lao động phổ thông
Hoàng Văn Tần
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lao động phổ thông
Ma Văn Duy
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lao động phổ thông
Hoàng Thị Dự
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lao động phổ thông
Nguyễn Văn Thương
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lao động phổ thông
Sằm Thị Luyến
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lao động phổ thông
Nguyễn Thị Toán
Kinh nghiệm: 0 tháng
Bảo hiểm
hoang tuam quang
Kinh nghiệm: 0 tháng
Vận chuyển/ Vật tư
Vương Văn Tiến
Kinh nghiệm: 0 tháng
Vận chuyển/ Vật tư
Tô Thanh Bốn
Kinh nghiệm: 0 tháng
Vận chuyển/ Vật tư
Nguyễn Minh Hiển
Kinh nghiệm: 0 tháng
Vận chuyển/ Vật tư
Thào Dơ Hòa
Kinh nghiệm: 12 tháng
Vận chuyển/ Vật tư
Vi Mạnh Hải
Kinh nghiệm: 0 tháng
Vận chuyển/ Vật tư
Ngô Hữu Tuân
Kinh nghiệm: 60 tháng
Vận chuyển/ Vật tư
Nguyễn Ngọc Sơn
Kinh nghiệm: 0 tháng
Vận chuyển/ Vật tư
Nguyễn Văn Quang
Kinh nghiệm: 0 tháng
Viễn thông
Nguyễn Ngọc Lâm
Kinh nghiệm: 120 tháng
Tiếp thị
hoanghaihang
Kinh nghiệm: 0 tháng
Hạng Mí Chơ
Hạng Mí Chơ
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Sùng Mí Hờ
Sùng Mí Hờ
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Giàng Mí Nhù
Giàng Mí Nhù
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Giàng Cha Pó
Giàng Chá Pó
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Giàng Mí Na
Giàng Mí Na
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Mua Mí Sính
Mua Mí Sính
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Sùng Mí Pó
Sùng Mí Pó
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Hầu Thị Ly
Hầu Thị Ly
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Vàng Mí Cáy
Vàng Mí Cáy
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Giàng Mí Hồ
Giàng Mí Hồ
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Sùng Mí Nhù
Sùng Mí Nhù
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Sùng Mí Co
Sùng Mí Co
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Lý Văn Nguyên
Lý Văn Nguyên
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Vàng Hồ Sáng
Vàng Hồ Sáng
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Vừ Mí Hải
Vừ Mí Hải
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Thò Thị Xúa
Thò Thị Xúa
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Vừ Mí Dia
Vừ Mí Dia
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Sùng Mí Dờ
Sùng Mí Dờ
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Cơ khí chế tạo
Nguyễn Văn Hoàng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Cơ khí chế tạo
Vi Trung Mân
Kinh nghiệm: 0 tháng
Cơ khí chế tạo
ss
Kinh nghiệm: 0 tháng
Cơ khí chế tạo
Nguyễn Văn Khánh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Cơ khí chế tạo
Nguyễn Văn Phương
Kinh nghiệm: 0 tháng
Cơ khí chế tạo
Nguyễn Văn Hùng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Cơ khí chế tạo
Lục Văn Điệp
Kinh nghiệm: 0 tháng
Cơ khí chế tạo
Đỗ Xuân Quỹ
Kinh nghiệm: 0 tháng
Cơ khí chế tạo
Nguyễn Thị Dị
Kinh nghiệm: 0 tháng
Cơ khí động lực
Đặng Văn Tảo
Kinh nghiệm: 24 tháng
Cơ khí động lực
La Thanh Ba
Kinh nghiệm: 0 tháng
Xây dựng
Nguyễn Văn Đại
Kinh nghiệm: 12 tháng
Xây dựng
hoangtrungdoi
Kinh nghiệm: 0 tháng
Xây dựng
Lù Văn Chương
Kinh nghiệm: 0 tháng
Xây dựng
Đỗ Văn Trung
Kinh nghiệm: 0 tháng
Xây dựng
Hoàng Văn Phúc
Kinh nghiệm: 0 tháng
Xây dựng
Hồ Thanh Triều
Kinh nghiệm: 0 tháng
Xây dựng
Lù Văn Đông
Kinh nghiệm: 0 tháng
Xây dựng
Nguyễn Văn Báo
Kinh nghiệm: 0 tháng
Xây dựng
Lê Trung Dũng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Xây dựng
Lê Hồng Quang
Kinh nghiệm: 0 tháng
Ngoại ngữ
vicky nguyen
Kinh nghiệm: 3 tháng
Ngoại ngữ
Hoang Van quan
Kinh nghiệm: 12 tháng
Ngoại ngữ
Mr Huy
Kinh nghiệm: 2 tháng
Ngoại ngữ
Mr Huy
Kinh nghiệm: 2 tháng
Ngoại ngữ
Nguyen Thi Lan
Kinh nghiệm: 2 tháng
Ngoại ngữ
Hoàng Thị Thủy
Kinh nghiệm: 0 tháng
Công nghệ thực phẩm
Vương Văn Hồ
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kỹ thuật điện
Đỗ Bích Phương
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kỹ thuật điện
Lò Dùn Minh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kỹ thuật điện
Vì Thành Lương
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kỹ thuật điện
Đào Văn Thành
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kỹ thuật điện
Hoàng Gia Hiếu
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kỹ thuật điện
Lê Trung Dũng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kỹ thuật điện
Nguyen Van Thiet
Kinh nghiệm: 1 tháng
Nuôi trồng thủy sản
Nguyễn Trần Khương Duy
Kinh nghiệm: 0 tháng
Sửa chửa ô tô xe máy
luong duc tan
Kinh nghiệm: 96 tháng
Cơ khí
Hoàng Văn Tùng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Cơ khí
Mường Văn Anh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Du lịch
Nông mạnh hùng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Du lịch
Nguyễn Văn Sự
Kinh nghiệm: 0 tháng
Du lịch
Bùi Thị Thanh Ngoan
Kinh nghiệm: 0 tháng
Dầu khí - hóa dầu
Hoàng Hồng Thủy
Kinh nghiệm: 0 tháng
Dịch vụ - bán hàng
cá nhân
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện - điện tử
Hoàng Thị Duyễn
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện - điện tử
Hoàng Thị Tám
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện - điện tử
Hoàng Văn Trực
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện - điện tử
Phàn Kim Tiến
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện - điện tử
Lộc Quốc Oai
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện - điện tử
Hoàng Thị Dinh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện - điện tử
Hoàng Văn Chung
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện - điện tử
Hoàng Thị Nương
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện - điện tử
Phạm Thị Nga
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện - điện tử
Lý Thị Đua
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện - điện tử
Hoàng Thị Ngân
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện - điện tử
Nguyễn Hồng Quân
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện - điện tử
Đặng Thị Vân
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện - điện tử
Nguyễn Văn Huyển
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện - điện tử
hoang hai hang
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện - điện tử
dương việt
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện - điện tử
giang seo ly
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa chất - địa hình
Viên Thị Thiềm
Kinh nghiệm: 36 tháng
Địa chất - địa hình
Lã Văn Cường
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa chất - địa hình
Nông Thị Tiền
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa chất - địa hình
Vương Trung Kiên
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa chất - địa hình
Triệu Xuân Thịnh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa chất - địa hình
Đinh Văn Phong
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - đào tạo
Hoàng Thị Mừng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - đào tạo
hoàng hành lũy
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - đào tạo
Hoàng Thị Hảo
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - đào tạo
Hoàng Diệu Thùy
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - đào tạo
Đặng Thùy Dương
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - đào tạo
Ma Văn Ba
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - đào tạo
Nguyễn Thị Lan
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - đào tạo
Đặng Văn Tẳng
Kinh nghiệm: 0 tháng
In ấn - xuất bản
Hoàn Quốc Tế
Kinh nghiệm: 84 tháng
Khoa học - môi trường
Nông Văn Vũ
Kinh nghiệm: 0 tháng
Khoa học - xã hội
Chu Thị Tô
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kinh tế - các ngành ...
Dam
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kinh tế - các ngành ...
Quang
Kinh nghiệm: 10 tháng
Kinh tế - các ngành ...
Đặng Văn Tiến
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kinh tế - các ngành ...
Nguyễn Văn Dào
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kinh tế - các ngành ...
Phan Phú Quang
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kỹ thuật ứng dụng
Nguyễn Mạnh Thư
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lái xe
Nguyễn Ngọc Vũ
Kinh nghiệm: 24 tháng
Lái xe
Lương Đức Tân
Kinh nghiệm: 24 tháng
Lái xe
Hoàng Văn Huy
Kinh nghiệm: 12 tháng
Lái xe
Đỗ Văn Thành
Kinh nghiệm: 12 tháng
Lái xe
Linh Văn Phan
Kinh nghiệm: 24 tháng
Lái xe
Hoàng Gia Lệnh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lái xe
Lù Văn Thắng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lái xe
Nguyễn Phượng
Kinh nghiệm: 24 tháng
Lái xe
Lái Xe
Kinh nghiệm: 48 tháng
Lái xe
nguyen thi nhuong
Kinh nghiệm: 24 tháng
Lái xe
Linhphan
Kinh nghiệm: 3 tháng
Lái xe
Nguyen cuong
Kinh nghiệm: 12 tháng
Lái xe
Vàng Chẩn Thu
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lái xe
Bàn Văn Dậu
Kinh nghiệm: 24 tháng
Lái xe
Nguyễn Văn Sao
Kinh nghiệm: 12 tháng
Lái xe
Nguyễn Văn Trí
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lái xe
Phan Văn Hùng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lái xe
Cẩn Mạnh Cường
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lâm nghiệp
tue
Kinh nghiệm: 12 tháng
Lâm nghiệp
Đường Lan Huyên
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lâm nghiệp
Phạm Thị Ngọc Linh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lâm nghiệp
Phạm Thị Ngọc Linh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lâm nghiệp
Nguyễn Mạnh Hùng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lâm nghiệp
Trương Tiến Giáp
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lâm nghiệp
Đinh Thị Hiền
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lâm nghiệp
Vũ Đình Duy
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lâm nghiệp
Lù Đức Tú
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lâm nghiệp
Nguyễn Nhật Dương
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lâm nghiệp
Đặng Phú Quân
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lâm nghiệp
Hà Thị Phương Thảo
Kinh nghiệm: 0 tháng
Thú y
Vàng Mí Giàng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Thú y
Lương Quang Tố
Kinh nghiệm: 0 tháng
Thú y
Nguyễn Lương Bằng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Thú y
Bàn Tà Nái
Kinh nghiệm: 0 tháng
Thú y
Tương Thị Hoa
Kinh nghiệm: 0 tháng
Vận tải
Phạm Hồng Thái
Kinh nghiệm: 24 tháng
Vận tải
Đức Phòng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - Dược
Giàng Văn Gin
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - Dược
Chao diu seng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - Dược
ha
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - Dược
Dao Thi Hue
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - Dược
Dương Văn Quyền
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - Dược
Đào Thị Huệ
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - Dược
Hoàng Thị Vân
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - Dược
Hoàng Minh Hùng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - Dược
Hoàng thị Hằng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - Dược
Bùi Phương Liên
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - Dược
Bùi Tuấn Anh
Kinh nghiệm: 12 tháng
Y tế - Dược
Nguyễn Thị Tân
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - Dược
Hoàng Thị Yến
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - Dược
Nguyễn Văn Thực
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - Dược
Hà Văn Năm
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - Dược
Hoàng Họa My
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - Dược
Nguyễn Thị Loan
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - Dược
Lệnh Thị Huyền
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - sức khỏe
Trần Thị Huệ
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - sức khỏe
Thào Thị Liên
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - sức khỏe
Vương Thị Minh Thúy
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - sức khỏe
Tráng Thị Vàng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - sức khỏe
Nèn Thị Huyền
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nông nghiệp
Va Mi Lung
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nông nghiệp
Lê Anh Linh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nông nghiệp
Đường Lan Huyền
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nông nghiệp
Trần Đình Hiền
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nông nghiệp
Nguyễn Thị Nguyệt
Kinh nghiệm: 0 tháng
Luật
giám đốc
Kinh nghiệm: 0 tháng
Luật
Hoàng Văn Kha
Kinh nghiệm: 0 tháng
Luật
Mã Văn Thành
Kinh nghiệm: 0 tháng
Luật
Nguyễn Văn Hạnh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Luật
Vi Thị Hiền
Kinh nghiệm: 0 tháng
Luật
Hoàng Văn Út
Kinh nghiệm: 0 tháng
Luật
Trần Văn Tuấn
Kinh nghiệm: 0 tháng
Luật
Giàng Mí Sùng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Luật
Lê Thị Vân Anh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Luật
Trần Thị Quỳnh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Luật
Lê Thị Vân Anh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Luật
Nguyễn Tiến Hào
Kinh nghiệm: 0 tháng
Luật
Đặng Văn Anh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Phạm Mười Duy
Phạm Mười Duy
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Quan hệ - đối ngoại
Nguyễn Văn Thành
Kinh nghiệm: 0 tháng
Quản lý - nhân sự
Vương Thị Chiêm
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kế toán - tin học
Quốc Thị Chính
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kế toán - tin học
Nguyễn Thị Lụa
Kinh nghiệm: 1 tháng
Kế toán - tin học
Nông Thị Hạnh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kế toán - tin học
Ngô Thị Hợp
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kế toán - tin học
Nguyễn Văn Nghĩa
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kế toán - tin học
Nguyễn Lê Vân
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kế toán - tin học
Nguyễn Thượng Thạch
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện công nghiệp
Thào Văn Hải
Kinh nghiệm: 24 tháng
Điện công nghiệp
NGUYỄN VĂN QUYỀN
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện công nghiệp
Dèn Văn Tấn
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện công nghiệp
Đặng Văn Minh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện công nghiệp
letuananh
Kinh nghiệm: 40 tháng
Điện công nghiệp
nguyễn văn tuyền
Kinh nghiệm: 36 tháng
Điện công nghiệp
Trần Văn Thủy
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện công nghiệp
Đầm Văn Trường
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện công nghiệp
Nguyễn Duy Sơn
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện công nghiệp
Lý Anh Tú
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
Hoàng Văn Chánh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
HOÀNG THỊ HÁI
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
Nguyễn Văn Dưng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
NGUYỄN VĂN KHOÁI
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
NGUYỄN VĂN PHÚ
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
NGUYỄN TRUNG NGUYÊN
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
HOÀNG VĂN BÌNH
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
HOÀNG VĂN LUYẾN
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
NÔNG VĂN SỨNG
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
HOÀNG THỊ ĐẸP
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
HOÀNG THỊ THẠCH
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
Vương Văn Hoạt
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
Trần Văn Hiểu
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
Hoàng Văn Toán
Kinh nghiệm: 0 tháng
Bảo vệ - vệ sĩ
Nguyễn Đức Nghĩa
Kinh nghiệm: 0 tháng
Bảo vệ - vệ sĩ
Nguyễn Thị Oanh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Bảo vệ - vệ sĩ
Nguyễn Văn Tuyến
Kinh nghiệm: 0 tháng
Ngành nghề khác
Chu Văn Lâm
Kinh nghiệm: 0 tháng
Ngành nghề khác
vi thi đơn
Kinh nghiệm: 0 tháng
Ngành nghề khác
nguomf cam chương
Kinh nghiệm: 0 tháng
Ngành nghề khác
luongthithom
Kinh nghiệm: 0 tháng
Ngành nghề khác
nguyễn thị tiếp
Kinh nghiệm: 0 tháng
Ngành nghề khác
duong thi thuc
Kinh nghiệm: 0 tháng
Ngành nghề khác
duong thuy
Kinh nghiệm: 0 tháng
Ngành nghề khác
phan tghị diên
Kinh nghiệm: 0 tháng
Ngành nghề khác
nguyen thi lieu
Kinh nghiệm: 0 tháng
Ngành nghề khác
nguyen thi tiên
Kinh nghiệm: 0 tháng
Ngành nghề khác
hoang kim hue
Kinh nghiệm: 0 tháng
Ngành nghề khác
nguyen thi xua
Kinh nghiệm: 0 tháng
Ngành nghề khác
nguyen thi hue
Kinh nghiệm: 0 tháng
Ngành nghề khác
nguyễn thi thật
Kinh nghiệm: 0 tháng
Ngành nghề khác
quan thị nhân
Kinh nghiệm: 0 tháng
Ngành nghề khác
ban thi yen
Kinh nghiệm: 0 tháng
Ngành nghề khác
dăng thi mai
Kinh nghiệm: 0 tháng
Ngành nghề khác
nguyen thi an
Kinh nghiệm: 0 tháng
Cơ khí
Hoàng Văn Hân
Kinh nghiệm: 0 tháng
Cơ khí
Hoàng Văn Quỳnh
Kinh nghiệm: 0 tháng

vieclamhagiang.vn

Hồ sơ ứng viên mới nhất

Sùng Mí Say.
Sùng Mí Say.
Cập nhật: 4/11/2024 8:09:52 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Giàng Thị Máy
Giàng Thị Máy
Cập nhật: 4/11/2024 8:05:16 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Mông Văn Biện
Mông Văn Biện
Cập nhật: 4/8/2024 9:26:51 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Hoàng Thị Thu
Hoàng Thị Thu
Cập nhật: 4/8/2024 9:23:16 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Hoàng Thị Khiêm
Hoàng Thị Khiêm
Cập nhật: 4/5/2024 8:51:30 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Hoàng Văn Rương
Hoàng Văn Rương
Cập nhật: 4/5/2024 8:46:31 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Dinh Mí Thào
Dinh Mí Thào
Cập nhật: 4/1/2024 8:50:30 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Tẩn A Đạt
Tẩn A Đạt
Cập nhật: 3/27/2024 7:46:52 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Sùng Mí Phùa
Sùng Mí Phùa
Cập nhật: 3/25/2024 9:50:09 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Cháng A Nin
Cháng A Nin
Cập nhật: 3/21/2024 8:57:47 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Cháng A Văn
Cháng A Văn
Cập nhật: 3/20/2024 8:33:46 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Giàng Seo Tay
Giàng Seo Tay
Cập nhật: 3/7/2024 9:57:28 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang

vieclamhagiang.vn

Ứng viên theo ngành nghề

Xem thêm
Rút gọn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HÀ GIANG

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

gucci replica louis vuitton wallet replica replica louis vuitton replica Jordan 4 louis vuitton messenger bag replica replica louis vuitton pochette metis bag chanel backpack replica cartier love bracelet replica 1:1 louis vuitton messenger bag replica fake louis vuitton wallet zaino louis vuitton falso zaino louis vuitton falso zaino louis vuitton falso louis vuitton turkei online fake chanel wallet replica celine gucci backpack replica Portafoglio louis vuitton imitazioni goyard replica Louis Vuitton Replica replica lv australia louis vuitton shoes replica louis vuitton duffle bag replica louis vuitton sling bag replica zaino louis vuitton falso fake Louis Vuitton shoes replica goyard Replica chanel imitazioni louis vuitton cartier love bracelet replica louis vuitton imitate kaufen fake bvlgari ring gucci imitazioni cartier love imitazione louis vuitton duffle bag replica imitation sac hermes fake louis vuitton wallet hermes pas cher louis vuitton backpack replica gucci shoes replica replica louboutin replica gucci sunglasses louis vuitton bumbag replica gucci backpack replica replica lv australia replica goyard cartier love bracelet replica 1:1 Bvlgari B.ZERO1 replica louis vuitton messenger bag replica replique sac ysl