Người tìm việc

Hotline
0978.035.005 02193.864.387

   

Chủ nhật, Ngày 25/02/2024
Đăng kí |

vieclamhagiang.vn

Ứng viên năng động

Chảo Quốc Đông
Chảo Quốc Đông
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Tẩn Cù Chảm
Tẩn Cù Chảm
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Lù Thị Lương
Lù Thị Lương
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Triệu Chàn Ton
Triệu Chàn Ton
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Giàng Mí Sình
Giàng Mí Sình
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Mua Mí Dình
Mua Mí Dình
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Vàng Thị Dính
Vàng Thị Dính
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Giàng Mí Pó
Giàng Mí Pó
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Triệu Là Cáo
Triệu Là Cáo
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Tẩn Mí Sinh
Tẩn Mí Sinh
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Giàng Mí Lùng
Giàng Mí Lùng
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Vừ Mí Hoà
Vừ Mí Hoà
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Giàng Mí Sò
Giàng Mí Sò
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Vừ Đức Phong
Vừ Đức Phong
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Giàng Mí Pao
Giàng Mí Pao
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Vàng Mí Sính
Vàng Mí Sính
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Vàng Dỉ Đố
Vàng Dỉ Đố
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Vàng Mí Chá
Vàng Mí Chá
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
May
Ngô Mạnh Dần
Kinh nghiệm: 0 tháng
May
Hoàng Thị Chư
Kinh nghiệm: 0 tháng
May
Hoàng Thị Tươi
Kinh nghiệm: 0 tháng
May
Đặng Thị An
Kinh nghiệm: 0 tháng
May
Lý Thị Đinh
Kinh nghiệm: 0 tháng
May
Vương Thị Viên
Kinh nghiệm: 0 tháng
May
Hoàng Thị Tiên
Kinh nghiệm: 0 tháng
May
Trương Thị Ngọc
Kinh nghiệm: 0 tháng
May
Mai Thị Thuỳ
Kinh nghiệm: 0 tháng
May
Ma Văn Xuân
Kinh nghiệm: 0 tháng
May
Nguyễn Thị Viết
Kinh nghiệm: 0 tháng
May
Ma Văn Dũng
Kinh nghiệm: 0 tháng
May
Hoàng Thị Đợi
Kinh nghiệm: 0 tháng
May
Hoàng Văn Giới
Kinh nghiệm: 0 tháng
May
Lý Hồng Thái
Kinh nghiệm: 0 tháng
May
La Văn Hiếu
Kinh nghiệm: 0 tháng
May
Triệu Thị Thượng
Kinh nghiệm: 0 tháng
May
Nguyễn Thị Nhường
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
Hoàng Tiêu Biể
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
hoàng ngọc quang
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
Hoàng văn lý
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
nguyễn bảo luân
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
nguyễn mạnh hà
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
Lê Hải Hoàn
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
Lại Thanh Phúc
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
nguyễn duy tâm
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
nguyễn văn kỳ
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
Giàng Thị Xiên
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
nguyễn Thị Hiệu
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
Hoàng Thị Nhị
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
Vi Thị Hạnh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
Nguyễn Thị Yến
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
Hoàng Thị Ngần
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
Phùng Thị Nghĩa
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
hoangthidan
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
hoangminhthuoc
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lắp ráp
hoàng văn tập
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lắp ráp
Ma Thi nhiêm
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lắp ráp
ban thi thin
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lắp ráp
nguyễn thị hồng vân
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lắp ráp
nguyễn thị tuyền
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lắp ráp
trần tuấn vũ
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lắp ráp
Đỗ Thị Thơm
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lắp ráp
Hoàng Thị Yến
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lắp ráp
Vũ Văn Du
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lắp ráp
Mai Thị Liêm
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lắp ráp
hoangthidan
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lắp ráp
hoangxuanbach
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lắp ráp
dinhvankhiem
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lắp ráp
boantuan
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lắp ráp
mathinchu
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lắp ráp
phamvandiep
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lắp ráp
phungvanviet
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lắp ráp
nongvandung
Kinh nghiệm: 0 tháng
Xuất khẩu lao động
ban thi tam
Kinh nghiệm: 0 tháng
Xuất khẩu lao động
Nguyễn Văn A
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Vương Thị Thu Hiền
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Mai Thị Liễu
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Vi Thị Liên
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Phạm Thị Thìn
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Trần Thị Hợp
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Hoàng Thị Lan
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Trương Thị Đào
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Nguyễn Thị Hường
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Nguyễn Thị Hương Quế
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Hoàng Thị Ngân
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Nguyễn Thị Ánh Linh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Phạm Thị Vân
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Hoàng Thị Dim
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Đặng Thị Mủi
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Hoàng Thị Lự
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Phan Thị Thiên
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Vi Thị Lan
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - Đào tạo
Bùi Tiến Dũng
Kinh nghiệm: 24 tháng
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thơi
Kinh nghiệm: 0 tháng
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Văn Linh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Quản trị kinh doanh
Đặng Phú Minh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Quản trị kinh doanh
Triệu Mùi Cói
Kinh nghiệm: 0 tháng
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Trang
Kinh nghiệm: 0 tháng
Quản trị kinh doanh
Hoàng Văn Nin
Kinh nghiệm: 0 tháng
Quản trị kinh doanh
Phùng Thừa Tú
Kinh nghiệm: 0 tháng
Quản trị kinh doanh
Hoàng Mạnh Hà
Kinh nghiệm: 0 tháng
Quản trị kinh doanh
Phạm Hà Trang
Kinh nghiệm: 0 tháng
Quản trị kinh doanh
Giàng Seo Sự
Kinh nghiệm: 0 tháng
Quản trị kinh doanh
Vũ Văn Bằng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Quản trị kinh doanh
Lạc Thanh Hiền
Kinh nghiệm: 0 tháng
Quản trị kinh doanh
Hoàng Thị Thu Thủy
Kinh nghiệm: 0 tháng
Công nghệ thông tin
hue
Kinh nghiệm: 0 tháng
Công nghệ thông tin
hue
Kinh nghiệm: 0 tháng
Công nghệ thông tin
mrs xuân
Kinh nghiệm: 24 tháng
Công nghệ thông tin
Phạm Minh Hiếu
Kinh nghiệm: 0 tháng
Công nghệ thông tin
Bế Thành Công
Kinh nghiệm: 0 tháng
Công nghệ thông tin
Hoàng Thị Nguyệt
Kinh nghiệm: 0 tháng
Công nghệ thông tin
TTGTVL
Kinh nghiệm: 0 tháng
Công nghệ thông tin
Phạm Minh Hiếu
Kinh nghiệm: 0 tháng
Công nghệ thông tin
Quang Dào
Kinh nghiệm: 0 tháng
Công nghệ thông tin
Nguyễn Thị Thu
Kinh nghiệm: 0 tháng
Công nghệ thông tin
Hoàng Văn Bình
Kinh nghiệm: 0 tháng
Công nghệ thông tin
Vũ Văn Thương
Kinh nghiệm: 12 tháng
Công nghệ thông tin
Nguyễn Trung Hùng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Công nghệ thông tin
Mai Minh Tân
Kinh nghiệm: 24 tháng
Công nghệ thông tin
Lộc Thị Soạn
Kinh nghiệm: 0 tháng
Công nghệ thông tin
Tương Thị Thảo
Kinh nghiệm: 0 tháng
Công nghệ thông tin
Mai Thanh Hưng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Công nghệ thông tin
Giàng Mí Dùng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Quản lý điều hành
Lương Trần Hoạt
Kinh nghiệm: 24 tháng
Giao thông cầu đường
Lương Văn Đại
Kinh nghiệm: 12 tháng
Giao thông cầu đường
Lê Hoàng Long
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giao thông cầu đường
phamngoctoi
Kinh nghiệm: 1 tháng
Giao thông cầu đường
Vi thành luân
Kinh nghiệm: 24 tháng
Giao thông cầu đường
Trương Minh Hải
Kinh nghiệm: 0 tháng
Khai thác mỏ
Phạm Thị Mai
Kinh nghiệm: 0 tháng
Khai thác mỏ
chưa có
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kỹ thuật ứng dụng
Nguyễn Thị Vân Anh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kỹ thuật ứng dụng
Đỗ Văn Đức
Kinh nghiệm: 24 tháng
Kỹ thuật ứng dụng
Lương Thị Thương
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kỹ thuật ứng dụng
Đặng Văn Ton
Kinh nghiệm: 0 tháng
Hành chính/ Thư ký
Phùng Thị Mai
Kinh nghiệm: 0 tháng
Hành chính/ Thư ký
Hoàng Thị Hải Yến
Kinh nghiệm: 0 tháng
Hành chính/ Thư ký
Hoàng Thị Loan
Kinh nghiệm: 0 tháng
Hành chính/ Thư ký
Trương Thị Nhuần
Kinh nghiệm: 0 tháng
Hành chính/ Thư ký
Trình Thúy Ngân
Kinh nghiệm: 0 tháng
Hành chính/ Thư ký
Ma Văn Lê
Kinh nghiệm: 0 tháng
Hành chính/ Thư ký
Mai Hiếu
Kinh nghiệm: 0 tháng
Sin Trung Hiếu
Sin Trung Hiếu
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Kế toán/Tài chính
Triệu Thị Vinh
Kinh nghiệm: 24 tháng
Kế toán/Tài chính
Phạm Thị Thu Trang
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kế toán/Tài chính
Lý Thị Huệ
Kinh nghiệm: 24 tháng
Kế toán/Tài chính
Hoàng Thị Hoài
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kế toán/Tài chính
Đặng Thị Lan
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kế toán/Tài chính
Ngô Văn Thành
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kế toán/Tài chính
Mai Xuân Tứ
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kế toán/Tài chính
Xuân Thị Duyên
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kế toán/Tài chính
Nguyễn Thị Kim Thoa
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kế toán/Tài chính
tạ xuân thái
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kế toán/Tài chính
Dang Xuian Nguyen
Kinh nghiệm: 24 tháng
Kế toán/Tài chính
Cao Việt Thắng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kế toán/Tài chính
Hà Phúc Nghĩa
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kế toán/Tài chính
thom
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kế toán/Tài chính
Mr_Trung
Kinh nghiệm: 6 tháng
Kế toán/Tài chính
Nguyễn Thành Đạt
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kế toán/Tài chính
Hoàng Thị Lý
Kinh nghiệm: 12 tháng
Kế toán/Tài chính
Trần Phi Hùng
Kinh nghiệm: 12 tháng
Báo chí
Đặng Kim Và
Kinh nghiệm: 0 tháng
Báo chí
Lã Ánh Tuyết
Kinh nghiệm: 0 tháng
Báo chí
Lý Văn Phương
Kinh nghiệm: 0 tháng
Báo chí
Đặng Kim Và
Kinh nghiệm: 0 tháng
Báo chí
Nguyễn Anh Tuấn
Kinh nghiệm: 0 tháng
Báo chí
Lý Văn Niềm
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nhân viên bán hàng
Cao Thị Chất
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nhân viên bán hàng
Nguyễn Thị Trang
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nhân viên bán hàng
0913299775 ( A Trường ), 0987621888 ( Chị Vân), 0963952555 ( A Nhất )
Kinh nghiệm: 12 tháng
Nhân viên bán hàng
Giàng Mí Lúa
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nhân viên bán hàng
Cháng Thị Phóng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nhân viên bán hàng
Hoàng Trung Toàn
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nhân viên bán hàng
Cao Thị Chất
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nhân viên bán hàng
Lèng Văn Bằng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nhân viên bán hàng
Hoàng Thị Xuyến
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nhân viên bán hàng
Nguyễn Văn Sao
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nhân viên bán hàng
Nguyễn Tiến Nhưng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nhân viên bán hàng
Trần Văn Tuân
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nhân viên bán hàng
Hà Văn Năm
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nhân viên bán hàng
Hoàng Văn Thổ
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nhân viên bán hàng
Xìn Thị Xuyên
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nhân viên bán hàng
Hoàng Thị Xuân
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nhân viên bán hàng
Trần Đức Duy
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nhân viên bán hàng
Lặng Thị Nginh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lao động phổ thông
fdfdgreg
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lao động phổ thông
Sùng Văn Phong
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lao động phổ thông
Nông Thị Hợi
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lao động phổ thông
Vũ Quang Hà
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lao động phổ thông
Hoàng Văn Chính
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lao động phổ thông
Trần Văn Toàn
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lao động phổ thông
Giàng Thị Vinh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lao động phổ thông
Đỗ Hoàng Anh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lao động phổ thông
Mai Thị Linh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lao động phổ thông
Mai Thị Hường
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lao động phổ thông
Chúng Thị Lý
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lao động phổ thông
Ma Thị Tới
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lao động phổ thông
Hoàng Văn Tần
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lao động phổ thông
Ma Văn Duy
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lao động phổ thông
Hoàng Thị Dự
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lao động phổ thông
Nguyễn Văn Thương
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lao động phổ thông
Sằm Thị Luyến
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lao động phổ thông
Nguyễn Thị Toán
Kinh nghiệm: 0 tháng
Bảo hiểm
hoang tuam quang
Kinh nghiệm: 0 tháng
Vận chuyển/ Vật tư
Vương Văn Tiến
Kinh nghiệm: 0 tháng
Vận chuyển/ Vật tư
Tô Thanh Bốn
Kinh nghiệm: 0 tháng
Vận chuyển/ Vật tư
Nguyễn Minh Hiển
Kinh nghiệm: 0 tháng
Vận chuyển/ Vật tư
Thào Dơ Hòa
Kinh nghiệm: 12 tháng
Vận chuyển/ Vật tư
Vi Mạnh Hải
Kinh nghiệm: 0 tháng
Vận chuyển/ Vật tư
Ngô Hữu Tuân
Kinh nghiệm: 60 tháng
Vận chuyển/ Vật tư
Nguyễn Ngọc Sơn
Kinh nghiệm: 0 tháng
Vận chuyển/ Vật tư
Nguyễn Văn Quang
Kinh nghiệm: 0 tháng
Viễn thông
Nguyễn Ngọc Lâm
Kinh nghiệm: 120 tháng
Tiếp thị
hoanghaihang
Kinh nghiệm: 0 tháng
Hạng Mí Chơ
Hạng Mí Chơ
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Sùng Mí Hờ
Sùng Mí Hờ
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Giàng Mí Nhù
Giàng Mí Nhù
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Giàng Cha Pó
Giàng Chá Pó
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Giàng Mí Na
Giàng Mí Na
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Mua Mí Sính
Mua Mí Sính
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Sùng Mí Pó
Sùng Mí Pó
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Hầu Thị Ly
Hầu Thị Ly
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Vàng Mí Cáy
Vàng Mí Cáy
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Giàng Mí Hồ
Giàng Mí Hồ
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Sùng Mí Nhù
Sùng Mí Nhù
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Sùng Mí Co
Sùng Mí Co
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Lý Văn Nguyên
Lý Văn Nguyên
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Vàng Hồ Sáng
Vàng Hồ Sáng
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Vừ Mí Hải
Vừ Mí Hải
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Thò Thị Xúa
Thò Thị Xúa
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Vừ Mí Dia
Vừ Mí Dia
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Sùng Mí Dờ
Sùng Mí Dờ
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Cơ khí chế tạo
Nguyễn Văn Hoàng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Cơ khí chế tạo
Vi Trung Mân
Kinh nghiệm: 0 tháng
Cơ khí chế tạo
ss
Kinh nghiệm: 0 tháng
Cơ khí chế tạo
Nguyễn Văn Khánh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Cơ khí chế tạo
Nguyễn Văn Phương
Kinh nghiệm: 0 tháng
Cơ khí chế tạo
Nguyễn Văn Hùng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Cơ khí chế tạo
Lục Văn Điệp
Kinh nghiệm: 0 tháng
Cơ khí chế tạo
Đỗ Xuân Quỹ
Kinh nghiệm: 0 tháng
Cơ khí chế tạo
Nguyễn Thị Dị
Kinh nghiệm: 0 tháng
Cơ khí động lực
Đặng Văn Tảo
Kinh nghiệm: 24 tháng
Cơ khí động lực
La Thanh Ba
Kinh nghiệm: 0 tháng
Xây dựng
Nguyễn Văn Đại
Kinh nghiệm: 12 tháng
Xây dựng
hoangtrungdoi
Kinh nghiệm: 0 tháng
Xây dựng
Lù Văn Chương
Kinh nghiệm: 0 tháng
Xây dựng
Đỗ Văn Trung
Kinh nghiệm: 0 tháng
Xây dựng
Hoàng Văn Phúc
Kinh nghiệm: 0 tháng
Xây dựng
Hồ Thanh Triều
Kinh nghiệm: 0 tháng
Xây dựng
Lù Văn Đông
Kinh nghiệm: 0 tháng
Xây dựng
Nguyễn Văn Báo
Kinh nghiệm: 0 tháng
Xây dựng
Lê Trung Dũng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Xây dựng
Lê Hồng Quang
Kinh nghiệm: 0 tháng
Ngoại ngữ
vicky nguyen
Kinh nghiệm: 3 tháng
Ngoại ngữ
Hoang Van quan
Kinh nghiệm: 12 tháng
Ngoại ngữ
Mr Huy
Kinh nghiệm: 2 tháng
Ngoại ngữ
Mr Huy
Kinh nghiệm: 2 tháng
Ngoại ngữ
Nguyen Thi Lan
Kinh nghiệm: 2 tháng
Ngoại ngữ
Hoàng Thị Thủy
Kinh nghiệm: 0 tháng
Công nghệ thực phẩm
Vương Văn Hồ
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kỹ thuật điện
Đỗ Bích Phương
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kỹ thuật điện
Lò Dùn Minh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kỹ thuật điện
Vì Thành Lương
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kỹ thuật điện
Đào Văn Thành
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kỹ thuật điện
Hoàng Gia Hiếu
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kỹ thuật điện
Lê Trung Dũng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kỹ thuật điện
Nguyen Van Thiet
Kinh nghiệm: 1 tháng
Nuôi trồng thủy sản
Nguyễn Trần Khương Duy
Kinh nghiệm: 0 tháng
Sửa chửa ô tô xe máy
luong duc tan
Kinh nghiệm: 96 tháng
Cơ khí
Hoàng Văn Tùng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Cơ khí
Mường Văn Anh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Du lịch
Nông mạnh hùng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Du lịch
Nguyễn Văn Sự
Kinh nghiệm: 0 tháng
Du lịch
Bùi Thị Thanh Ngoan
Kinh nghiệm: 0 tháng
Dầu khí - hóa dầu
Hoàng Hồng Thủy
Kinh nghiệm: 0 tháng
Dịch vụ - bán hàng
cá nhân
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện - điện tử
Hoàng Thị Duyễn
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện - điện tử
Hoàng Thị Tám
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện - điện tử
Hoàng Văn Trực
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện - điện tử
Phàn Kim Tiến
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện - điện tử
Lộc Quốc Oai
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện - điện tử
Hoàng Thị Dinh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện - điện tử
Hoàng Văn Chung
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện - điện tử
Hoàng Thị Nương
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện - điện tử
Phạm Thị Nga
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện - điện tử
Lý Thị Đua
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện - điện tử
Hoàng Thị Ngân
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện - điện tử
Nguyễn Hồng Quân
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện - điện tử
Đặng Thị Vân
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện - điện tử
Nguyễn Văn Huyển
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện - điện tử
hoang hai hang
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện - điện tử
dương việt
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện - điện tử
giang seo ly
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa chất - địa hình
Viên Thị Thiềm
Kinh nghiệm: 36 tháng
Địa chất - địa hình
Lã Văn Cường
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa chất - địa hình
Nông Thị Tiền
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa chất - địa hình
Vương Trung Kiên
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa chất - địa hình
Triệu Xuân Thịnh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa chất - địa hình
Đinh Văn Phong
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - đào tạo
Hoàng Thị Mừng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - đào tạo
hoàng hành lũy
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - đào tạo
Hoàng Thị Hảo
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - đào tạo
Hoàng Diệu Thùy
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - đào tạo
Đặng Thùy Dương
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - đào tạo
Ma Văn Ba
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - đào tạo
Nguyễn Thị Lan
Kinh nghiệm: 0 tháng
Giáo dục - đào tạo
Đặng Văn Tẳng
Kinh nghiệm: 0 tháng
In ấn - xuất bản
Hoàn Quốc Tế
Kinh nghiệm: 84 tháng
Khoa học - môi trường
Nông Văn Vũ
Kinh nghiệm: 0 tháng
Khoa học - xã hội
Chu Thị Tô
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kinh tế - các ngành ...
Dam
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kinh tế - các ngành ...
Quang
Kinh nghiệm: 10 tháng
Kinh tế - các ngành ...
Đặng Văn Tiến
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kinh tế - các ngành ...
Nguyễn Văn Dào
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kinh tế - các ngành ...
Phan Phú Quang
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kỹ thuật ứng dụng
Nguyễn Mạnh Thư
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lái xe
Nguyễn Ngọc Vũ
Kinh nghiệm: 24 tháng
Lái xe
Lương Đức Tân
Kinh nghiệm: 24 tháng
Lái xe
Hoàng Văn Huy
Kinh nghiệm: 12 tháng
Lái xe
Đỗ Văn Thành
Kinh nghiệm: 12 tháng
Lái xe
Linh Văn Phan
Kinh nghiệm: 24 tháng
Lái xe
Hoàng Gia Lệnh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lái xe
Lù Văn Thắng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lái xe
Nguyễn Phượng
Kinh nghiệm: 24 tháng
Lái xe
Lái Xe
Kinh nghiệm: 48 tháng
Lái xe
nguyen thi nhuong
Kinh nghiệm: 24 tháng
Lái xe
Linhphan
Kinh nghiệm: 3 tháng
Lái xe
Nguyen cuong
Kinh nghiệm: 12 tháng
Lái xe
Vàng Chẩn Thu
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lái xe
Bàn Văn Dậu
Kinh nghiệm: 24 tháng
Lái xe
Nguyễn Văn Sao
Kinh nghiệm: 12 tháng
Lái xe
Nguyễn Văn Trí
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lái xe
Phan Văn Hùng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lái xe
Cẩn Mạnh Cường
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lâm nghiệp
tue
Kinh nghiệm: 12 tháng
Lâm nghiệp
Đường Lan Huyên
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lâm nghiệp
Phạm Thị Ngọc Linh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lâm nghiệp
Phạm Thị Ngọc Linh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lâm nghiệp
Nguyễn Mạnh Hùng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lâm nghiệp
Trương Tiến Giáp
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lâm nghiệp
Đinh Thị Hiền
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lâm nghiệp
Vũ Đình Duy
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lâm nghiệp
Lù Đức Tú
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lâm nghiệp
Nguyễn Nhật Dương
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lâm nghiệp
Đặng Phú Quân
Kinh nghiệm: 0 tháng
Lâm nghiệp
Hà Thị Phương Thảo
Kinh nghiệm: 0 tháng
Thú y
Vàng Mí Giàng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Thú y
Lương Quang Tố
Kinh nghiệm: 0 tháng
Thú y
Nguyễn Lương Bằng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Thú y
Bàn Tà Nái
Kinh nghiệm: 0 tháng
Thú y
Tương Thị Hoa
Kinh nghiệm: 0 tháng
Vận tải
Phạm Hồng Thái
Kinh nghiệm: 24 tháng
Vận tải
Đức Phòng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - Dược
Giàng Văn Gin
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - Dược
Chao diu seng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - Dược
ha
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - Dược
Dao Thi Hue
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - Dược
Dương Văn Quyền
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - Dược
Đào Thị Huệ
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - Dược
Hoàng Thị Vân
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - Dược
Hoàng Minh Hùng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - Dược
Hoàng thị Hằng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - Dược
Bùi Phương Liên
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - Dược
Bùi Tuấn Anh
Kinh nghiệm: 12 tháng
Y tế - Dược
Nguyễn Thị Tân
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - Dược
Hoàng Thị Yến
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - Dược
Nguyễn Văn Thực
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - Dược
Hà Văn Năm
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - Dược
Hoàng Họa My
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - Dược
Nguyễn Thị Loan
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - Dược
Lệnh Thị Huyền
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - sức khỏe
Trần Thị Huệ
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - sức khỏe
Thào Thị Liên
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - sức khỏe
Vương Thị Minh Thúy
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - sức khỏe
Tráng Thị Vàng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Y tế - sức khỏe
Nèn Thị Huyền
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nông nghiệp
Va Mi Lung
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nông nghiệp
Lê Anh Linh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nông nghiệp
Đường Lan Huyền
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nông nghiệp
Trần Đình Hiền
Kinh nghiệm: 0 tháng
Nông nghiệp
Nguyễn Thị Nguyệt
Kinh nghiệm: 0 tháng
Luật
giám đốc
Kinh nghiệm: 0 tháng
Luật
Hoàng Văn Kha
Kinh nghiệm: 0 tháng
Luật
Mã Văn Thành
Kinh nghiệm: 0 tháng
Luật
Nguyễn Văn Hạnh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Luật
Vi Thị Hiền
Kinh nghiệm: 0 tháng
Luật
Hoàng Văn Út
Kinh nghiệm: 0 tháng
Luật
Trần Văn Tuấn
Kinh nghiệm: 0 tháng
Luật
Giàng Mí Sùng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Luật
Lê Thị Vân Anh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Luật
Trần Thị Quỳnh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Luật
Lê Thị Vân Anh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Luật
Nguyễn Tiến Hào
Kinh nghiệm: 0 tháng
Luật
Đặng Văn Anh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Phạm Mười Duy
Phạm Mười Duy
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Quan hệ - đối ngoại
Nguyễn Văn Thành
Kinh nghiệm: 0 tháng
Quản lý - nhân sự
Vương Thị Chiêm
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kế toán - tin học
Quốc Thị Chính
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kế toán - tin học
Nguyễn Thị Lụa
Kinh nghiệm: 1 tháng
Kế toán - tin học
Nông Thị Hạnh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kế toán - tin học
Ngô Thị Hợp
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kế toán - tin học
Nguyễn Văn Nghĩa
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kế toán - tin học
Nguyễn Lê Vân
Kinh nghiệm: 0 tháng
Kế toán - tin học
Nguyễn Thượng Thạch
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện công nghiệp
Thào Văn Hải
Kinh nghiệm: 24 tháng
Điện công nghiệp
NGUYỄN VĂN QUYỀN
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện công nghiệp
Dèn Văn Tấn
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện công nghiệp
Đặng Văn Minh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện công nghiệp
letuananh
Kinh nghiệm: 40 tháng
Điện công nghiệp
nguyễn văn tuyền
Kinh nghiệm: 36 tháng
Điện công nghiệp
Trần Văn Thủy
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện công nghiệp
Đầm Văn Trường
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện công nghiệp
Nguyễn Duy Sơn
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện công nghiệp
Lý Anh Tú
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
Hoàng Văn Chánh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
HOÀNG THỊ HÁI
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
Nguyễn Văn Dưng
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
NGUYỄN VĂN KHOÁI
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
NGUYỄN VĂN PHÚ
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
NGUYỄN TRUNG NGUYÊN
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
HOÀNG VĂN BÌNH
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
HOÀNG VĂN LUYẾN
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
NÔNG VĂN SỨNG
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
HOÀNG THỊ ĐẸP
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
HOÀNG THỊ THẠCH
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
Vương Văn Hoạt
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
Trần Văn Hiểu
Kinh nghiệm: 0 tháng
Điện tử
Hoàng Văn Toán
Kinh nghiệm: 0 tháng
Bảo vệ - vệ sĩ
Nguyễn Đức Nghĩa
Kinh nghiệm: 0 tháng
Bảo vệ - vệ sĩ
Nguyễn Thị Oanh
Kinh nghiệm: 0 tháng
Bảo vệ - vệ sĩ
Nguyễn Văn Tuyến
Kinh nghiệm: 0 tháng
Ngành nghề khác
Chu Văn Lâm
Kinh nghiệm: 0 tháng
Ngành nghề khác
vi thi đơn
Kinh nghiệm: 0 tháng
Ngành nghề khác
nguomf cam chương
Kinh nghiệm: 0 tháng
Ngành nghề khác
luongthithom
Kinh nghiệm: 0 tháng
Ngành nghề khác
nguyễn thị tiếp
Kinh nghiệm: 0 tháng
Ngành nghề khác
duong thi thuc
Kinh nghiệm: 0 tháng
Ngành nghề khác
duong thuy
Kinh nghiệm: 0 tháng
Ngành nghề khác
phan tghị diên
Kinh nghiệm: 0 tháng
Ngành nghề khác
nguyen thi lieu
Kinh nghiệm: 0 tháng
Ngành nghề khác
nguyen thi tiên
Kinh nghiệm: 0 tháng
Ngành nghề khác
hoang kim hue
Kinh nghiệm: 0 tháng
Ngành nghề khác
nguyen thi xua
Kinh nghiệm: 0 tháng
Ngành nghề khác
nguyen thi hue
Kinh nghiệm: 0 tháng
Ngành nghề khác
nguyễn thi thật
Kinh nghiệm: 0 tháng
Ngành nghề khác
quan thị nhân
Kinh nghiệm: 0 tháng
Ngành nghề khác
ban thi yen
Kinh nghiệm: 0 tháng
Ngành nghề khác
dăng thi mai
Kinh nghiệm: 0 tháng
Ngành nghề khác
nguyen thi an
Kinh nghiệm: 0 tháng
Cơ khí
Hoàng Văn Hân
Kinh nghiệm: 0 tháng
Cơ khí
Hoàng Văn Quỳnh
Kinh nghiệm: 0 tháng

vieclamhagiang.vn

Hồ sơ ứng viên mới nhất

Vừ Mí Tủa.
Vừ Mí Tủa.
Cập nhật: 2/22/2024 2:40:31 PM
Kinh nghiệm: không
Địa điểm: Hà Giang
Sùng Mí Hùng..
Sùng Mí Hùng..
Cập nhật: 2/15/2024 10:17:22 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Trần Thuý Bình
Trần Thuý Bình
Cập nhật: 1/29/2024 4:01:18 PM
Kinh nghiệm:
Địa điểm: Hà Giang
Sùng Mí Chính.
Sùng Mí Chính.
Cập nhật: 1/8/2024 8:55:14 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Trần Thuỳ Linh
Trần Thuỳ Linh
Cập nhật: 1/2/2024 9:29:39 AM
Kinh nghiệm:
Địa điểm: Hà Giang
Nguyễn Thị Bộ
Nguyễn Thị Bộ
Cập nhật: 12/25/2023 9:11:13 AM
Kinh nghiệm:
Địa điểm: Hà Giang
Bùi Lan Anh
Bùi Lan Anh
Cập nhật: 12/11/2023 9:13:38 AM
Kinh nghiệm:
Địa điểm: Hà Giang
Ngô Anh Tùng
Ngô Anh Tùng
Cập nhật: 12/6/2023 2:15:49 PM
Kinh nghiệm:
Địa điểm: Hà Giang
Lục Xuân Nam
Lục Xuân Nam
Cập nhật: 12/4/2023 8:40:58 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Trần Thị Thu Trang
Trần Thị Thu Trang
Cập nhật: 12/1/2023 10:23:54 AM
Kinh nghiệm:
Địa điểm: Hà Giang
Vàng Mí Sáng.
Vàng Mí Sáng.
Cập nhật: 11/21/2023 9:47:14 AM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang
Mua Mí Súng.
Mua Mí Súng.
Cập nhật: 11/16/2023 3:53:17 PM
Kinh nghiệm: k
Địa điểm: Hà Giang

vieclamhagiang.vn

Ứng viên theo ngành nghề

Xem thêm
Rút gọn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HÀ GIANG