Trang tư vấn việc làm, thị trường lao động, XKLĐ, đào tạo nghề, BHTN

Hotline
02193.868.114

   

Thứ 6, Ngày 05/06/2020
Đăng kí |
Xìn Thị Xuyên
Giới tính: Nữ
|
Ngày sinh: 1995
In hồ sơ
Lượt xem: 414
| Mã : NTV0002466
| Ngày làm mới :10/04/2019

Xìn Thị Xuyên
Giới tính: Nữ
|
Ngày sinh: 1995
Lượt xem: 414
| Mã : NTV0002466
| Ngày làm mới :10/04/2019

Cấp bậc hiện tại: Nhân viên
Kinh nghiệm: chưa có
Trình độ cao nhất: Đại học
Ngoại ngữ:
Giới tính: Nữ
Hôn nhân: chưa có
Cấp bậc mong muốn: Nhân viên
Địa điểm mong muốn: Hà Giang
Ngành nghề mong muốn: Giáo dục - Đào tạo
Mong muốn mức lương tối thiểu: Lương 5 triệu
Hình thức làm việc: Nhân viên

Mục tiêu nghề nghiệp:
Nhân viê

Thông tin mô tả


Bằng cấp - Chứng chỉ:

Ngoại ngữ:

Kinh nghiệm làm việc:
chưa có

Kỹ năng và sở trường:
Nhanh nhẹn, chịu khó

In hồ sơ

vieclamhagiang.vn

Hồ sơ phù hợp

Giáo dục - Đào tạo
Đặng Thị Mủi
Cập nhật: 5/5/2015 3:02:09 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Hoàng Thị Dim
Cập nhật: 5/4/2015 8:16:49 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Phạm Thị Vân
Cập nhật: 4/22/2015 8:09:11 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Nguyễn Thị Ánh Linh
Cập nhật: 4/17/2015 9:21:03 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Hoàng Thị Ngân
Cập nhật: 4/17/2015 9:07:59 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Nguyễn Thị Hương Quế
Cập nhật: 4/6/2015 10:32:27 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Nguyễn Thị Hường
Cập nhật: 4/6/2015 9:54:48 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Trương Thị Đào
Cập nhật: 4/2/2015 3:45:54 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Trần Thị Hợp
Cập nhật: 3/25/2015 3:06:27 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Phạm Thị Thìn
Cập nhật: 3/13/2015 8:24:58 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Vi Thị Liên
Cập nhật: 3/11/2015 10:45:29 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Giáo dục - Đào tạo
Mai Thị Liễu
Cập nhật: 3/3/2015 3:46:18 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Hoàng Thị Hương
Cập nhật: 10/4/2012 2:53:26 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Nguyễn Thị Huyền
Cập nhật: 10/4/2012 2:54:07 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Hoàng Thị An
Cập nhật: 10/4/2012 2:56:06 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Hoàng Thị Chiêm
Cập nhật: 10/4/2012 2:57:01 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Nguyễn Thị Lan
Cập nhật: 10/4/2012 2:58:09 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Hoàng Thị Thương
Cập nhật: 10/4/2012 2:58:57 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Hoàng Thị Kính
Cập nhật: 10/5/2012 2:28:52 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Hoàng Thị Dâng
Cập nhật: 10/5/2012 2:33:16 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Hoàng Thị Hường
Cập nhật: 10/5/2012 2:34:14 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Nông Thị Cảnh
Cập nhật: 10/8/2012 9:56:21 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Phàn Mẩy Tàn
Cập nhật: 10/8/2012 10:08:15 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Nông Thị Lin
Cập nhật: 10/8/2012 10:09:16 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Triệu Văn Tuy
Cập nhật: 1/25/2018 2:07:32 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Đỗ Việt Hà
Cập nhật: 3/13/2018 2:20:54 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Điện tử
Nguyễn Khác Nam
Cập nhật: 3/13/2018 2:50:17 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Xin làm lao động phổ thông
Lý Văn Khương
Cập nhật: 10/16/2018 3:35:22 PM
Kinh nghiệm: 12 tháng
Địa điểm: Hà Giang
Lắp ráp
1234567
Cập nhật: 9/25/2014 10:39:13 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
1234567
Cập nhật: 9/25/2014 2:31:01 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
1234567
Cập nhật: 9/25/2014 2:32:45 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
1234567
Cập nhật: 9/25/2014 2:34:33 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
1234567
Cập nhật: 9/25/2014 2:36:37 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
1234567
Cập nhật: 9/25/2014 2:38:21 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
1234567
Cập nhật: 9/29/2014 9:44:14 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
1234567
Cập nhật: 9/29/2014 9:48:37 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
1234567
Cập nhật: 9/29/2014 9:50:36 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
1234567
Cập nhật: 9/29/2014 9:52:43 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
1234567
Cập nhật: 9/29/2014 9:55:13 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
1234567
Cập nhật: 9/29/2014 10:03:09 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Hoàng Thị Thoa
Cập nhật: 5/12/2015 1:52:23 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Đoàn Thị Huệ
Cập nhật: 5/12/2015 1:53:06 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
vũ thị huệ
Cập nhật: 5/27/2015 10:04:58 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Đỗ Thị Trang
Cập nhật: 6/18/2015 3:11:21 PM
Kinh nghiệm: 48 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Nguyễn Thị Trang
Cập nhật: 10/20/2015 8:41:08 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Phí thị Dung
Cập nhật: 10/20/2015 8:44:09 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Vũ Ngọc Hoa
Cập nhật: 10/20/2015 10:41:12 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Nguyễn Thị Lan Anh
Cập nhật: 10/20/2015 3:46:22 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Trương Thị Thúy
Cập nhật: 11/17/2015 4:16:19 PM
Kinh nghiệm: 60 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Đàm Phương Anh
Cập nhật: 11/24/2015 7:29:21 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Hoàng Hải Yến
Cập nhật: 12/2/2015 2:14:25 PM
Kinh nghiệm: 36 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Hoàng Thúy
Cập nhật: 1/15/2016 9:08:49 AM
Kinh nghiệm: 12 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Phùng Thị Xuân
Cập nhật: 2/23/2018 8:44:55 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Hoàng Mạnh Hà
Cập nhật: 2/23/2018 8:58:05 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Nguyễn Thị Đoan
Cập nhật: 3/20/2018 8:51:17 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Linh Thị Hiền
Cập nhật: 4/11/2018 8:18:09 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Nguyễn Việt Khóa
Cập nhật: 5/25/2018 8:55:02 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Triệu Văn Nhàn
Cập nhật: 6/29/2018 8:18:34 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Lục Thị Truyền
Cập nhật: 7/19/2018 2:38:00 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Nhân viên bán hàng
Lù Seo Dương
Cập nhật: 7/19/2018 2:52:32 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Trương Thị Thanh
Cập nhật: 3/9/2012 2:06:57 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Đặng Văn Hồn
Cập nhật: 3/9/2012 2:08:16 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Nguyễn Trung Kiên
Cập nhật: 3/9/2012 2:09:20 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Nguyễn Văn Tưởng
Cập nhật: 3/9/2012 2:10:28 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Phùng Đức Kính
Cập nhật: 3/9/2012 2:11:36 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Nguyễn Thế Hiếu
Cập nhật: 3/9/2012 2:13:16 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
dinh van luoc
Cập nhật: 5/8/2012 9:46:53 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Nguyễn Thị Thực
Cập nhật: 9/14/2012 9:57:20 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Trưởng Thị Bông
Cập nhật: 9/21/2012 10:02:46 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Nguyễn Thị Lan
Cập nhật: 9/21/2012 10:04:24 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Hoàng Thị Hương
Cập nhật: 9/25/2012 1:54:56 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Nguyễn Thị Uyển
Cập nhật: 9/25/2012 4:11:56 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:

vieclamhagiang.vn

Ứng viên theo ngành nghề

Xem thêm
Rút gọn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HÀ GIANG