Trang tư vấn việc làm, thị trường lao động, XKLĐ, đào tạo nghề, BHTN

Hotline
02193.868.114

   

Thứ 6, Ngày 05/06/2020
Đăng kí |
Xìn Thị Xuyên
Giới tính: Nữ
|
Ngày sinh: 1995
In hồ sơ
Lượt xem: 416
| Mã : NTV0002466
| Ngày làm mới :10/04/2019

Xìn Thị Xuyên
Giới tính: Nữ
|
Ngày sinh: 1995
Lượt xem: 416
| Mã : NTV0002466
| Ngày làm mới :10/04/2019

Cấp bậc hiện tại: Nhân viên
Kinh nghiệm: chưa có
Trình độ cao nhất: Đại học
Ngoại ngữ:
Giới tính: Nữ
Hôn nhân: chưa có
Cấp bậc mong muốn: Nhân viên
Địa điểm mong muốn: Hà Giang
Ngành nghề mong muốn: Giáo dục - Đào tạo
Mong muốn mức lương tối thiểu: Lương 5 triệu
Hình thức làm việc: Nhân viên

Mục tiêu nghề nghiệp:
Nhân viê

Thông tin mô tả


Bằng cấp - Chứng chỉ:

Ngoại ngữ:

Kinh nghiệm làm việc:
chưa có

Kỹ năng và sở trường:
Nhanh nhẹn, chịu khó

In hồ sơ

vieclamhagiang.vn

Hồ sơ phù hợp

Giáo dục - Đào tạo
Vương Thị Thu Hiền
Cập nhật: 2/25/2015 4:05:06 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
HOÀNG THỊ PHÁP
Cập nhật: 10/9/2012 8:42:10 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
HOÀNG THỊ KHUYẾN
Cập nhật: 10/9/2012 8:44:27 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
TRIỆU THỊ CÓNG
Cập nhật: 10/9/2012 8:45:12 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
PHÀN THỊ SAI
Cập nhật: 10/9/2012 8:46:06 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
NÔNG THỊ HẠNH
Cập nhật: 10/9/2012 8:49:53 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Mè Thị Sơn
Cập nhật: 10/11/2012 7:22:59 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Vi Anh Toàn
Cập nhật: 4/2/2013 9:15:17 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Trương Thúy Nguyên
Cập nhật: 4/2/2013 9:16:13 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Lù Trọng Hùng
Cập nhật: 4/9/2013 2:32:59 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Nguyễn Văn Nghiêm
Cập nhật: 4/9/2013 2:33:58 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
Triệu Văn Đa
Cập nhật: 4/9/2013 3:57:07 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
May
DƯƠNG THỊ VIÊN
Cập nhật: 4/10/2013 8:54:30 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
1234567
Cập nhật: 10/1/2014 8:16:42 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
1234567
Cập nhật: 10/3/2014 8:34:51 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
1234567
Cập nhật: 10/3/2014 8:36:38 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
1234567
Cập nhật: 10/3/2014 8:41:06 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
1234567
Cập nhật: 10/3/2014 8:45:28 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lắp ráp
Nguyễn Viết Thắng
Cập nhật: 8/25/2017 9:10:08 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Chúng Thị Duyên
Cập nhật: 1/15/2016 9:12:22 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Nguyễn Thị Kim Hoa
Cập nhật: 1/15/2016 9:16:25 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
phùng thị yến mai
Cập nhật: 3/28/2016 1:38:23 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
dang xuan nguyen
Cập nhật: 10/30/2016 9:42:34 AM
Kinh nghiệm: 36 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Đỗ Thị Toàn
Cập nhật: 2/28/2017 2:36:02 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Lê Xuân Thắng
Cập nhật: 3/22/2017 10:27:02 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Vũ Thị Hiền
Cập nhật: 4/4/2017 8:23:13 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Trẫn Thị Quế
Cập nhật: 4/4/2017 8:25:52 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Hoàng Thị Thảo
Cập nhật: 4/10/2017 3:02:58 PM
Kinh nghiệm: 24 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Lê Mạnh Tùng
Cập nhật: 4/12/2017 8:57:55 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Hoàng Văn Nam
Cập nhật: 5/4/2017 9:31:24 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Kế toán/Tài chính
Hoàng Thị Diễn
Cập nhật: 5/5/2017 2:44:26 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Hoàng Thị Nhịp
Cập nhật: 9/25/2012 4:13:05 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Hoàng Thị Đới
Cập nhật: 9/26/2012 2:30:34 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Hoàng Thị Hạ
Cập nhật: 9/26/2012 2:32:36 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Hoàng Thị Quyến
Cập nhật: 9/26/2012 2:33:36 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Hoàng Thị Quyên
Cập nhật: 9/26/2012 2:34:32 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Triệu Thị Luyện
Cập nhật: 10/1/2012 10:38:03 AM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Trần Thị Nga
Cập nhật: 10/3/2012 2:52:04 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Nguyễn Thị Út
Cập nhật: 10/3/2012 2:53:15 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Nguyễn Thi Thảo
Cập nhật: 10/3/2012 3:01:16 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Triệu Trung Dũng
Cập nhật: 10/3/2012 3:02:27 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Nguyễn Thị Đế
Cập nhật: 10/3/2012 3:03:51 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:
Lao động phổ thông
Nguyễn Thị Nghiêm
Cập nhật: 10/3/2012 3:04:42 PM
Kinh nghiệm: 0 tháng
Địa điểm:

vieclamhagiang.vn

Ứng viên theo ngành nghề

Xem thêm
Rút gọn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HÀ GIANG