Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 127/2008/NĐ- CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về bảo hiểm thât nghiệp.

Hotline
0978.035.005 02193.864.387

   

Thứ 6, Ngày 12/08/2022
Đăng kí |

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 127/2008/NĐ- CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về bảo hiểm thât nghiệp.


Share to google_plusone Share to Twitter


Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 100/2012/NĐ- CPngày 21 tháng 11 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số127/2008/NĐ- CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệpvà có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2013 với những nội dung chủ yếusau:
 Một là, những người lao động nghỉ việc hưởng chế độthai sản hoặc ốm đau từ mười bốn ngày trở lên trong tháng, không hưởng tiềnlương, tiền công tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; người laođộng tạm hoãn thực hiện giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theoquy định của pháp luật thì thời gian này người lao động không thuộc đối tượngtham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Hai là, trong thời hạn 3 tháng  (thay cho quy định trước đây là trong thời hạn7 ngày làm việc) kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao độnghoặc hợp đồng làm việc nếu người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởngtrợ cấp thất nghiệp thì người lao động thực hiện đăng ký thất nghiệp với cơquan lao động .

Ba là, mức hỗ trợ học nghề cho người đang hưởng trợcấp thất nghiệp tuỳ theo mức chi phí học nghề của từng nghề, mức hỗ trợ họcnghề được tính theo tháng trên cơ sở chi phí đào tạo của từng nghề. Mức hỗ trợhọc nghề cụ thể theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Bốn là, người thất nghiệp là người đang đóng bảo hiểmthất nghiệp mà bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồnglàm việc được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện: đã đóng bảohiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi bịmất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quyđịnh của pháp luật ( tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động đượctính nếu người sử dụng lao động và người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp,người lao động đã thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc ít nhấtmột ngày trong tháng đó); đã đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động khibị  mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồnglao động hoặc hợp đồng làm việc; chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngàyđăng ký với có quan lao động theo quy định.

Năm là, hồ sơ hưởng bảo hiểm thấtnghiệp bao gồm: đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu do bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định; bản sao hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làmviệc đã hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làmviệc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phươngchấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo hướng dẫn của Bộ laođộng-Thương binh và xã hội; người lao động khi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thấtnghiệp phải xuất trình sổ Bảo hiểm xã hội hoặc bản xác nhận của cơ quan Bảohiểm xã hội về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Sáu là, trong thời hạn 5 ngày (tính theongày làm việc), kể từ ngày nhận được quyết định hưởngtrợ cấp thất nghiệp của cơ quan lao động, cơ quan Bảo hiểm xãhội thực hiện chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp hằng tháng hoặc trợ cấp một lầncho người lao động. Trường hợp, cơ quan Bảo hiểm xã hội không thực hiện việcchi trả theo đúng thời hạn quy định hoặc từ chối yêu cầu chi trả các chế độ bảohiểm thất nghiệp không đúng quy định của pháp luật thì cơ quan Bảo hiểm xã hộiphải có văn bản thông báo cho cơ quan lao động và người lao động biết và nêu rõlý do.

Trường hợp người lao động không nhậnquyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định hỗ trợ học nghề hoặc khôngmuốn nhận trợ cấp thất nghiệp thì thực hiện theo quy định của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

Bảy là,quy trách nhiệm của người sử dụng lao động về bảo hiểm thất nghiệp bao gồm :xác định đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện thủ tục, trình tựtham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật ; thông báo vớicơ quan lao động khi có biến động lao động làm việc tại đơn vị theo hướng dẫncủa Bộ lao động-Thương binh và xã hội. Đối với các đơn vị thuộc lực lượng vũtrang, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Cụng an vàBộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện; đóng bảo hiểm thất nghiệp đúng, đủ và kịpthời theo quy định của pháp luật; bảo quản hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệpcủa người lao động và của người sử dụng lao động trong thời gian người lao độnglàm việc tại đơn vị; xuất trình các tài liệu, hồ sơ và cung cấp thông tin liênquan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có kiểm tra, thanh travề bảo hiểm thất nghiệp; cung cấp thông tin cho người lao động về việc đóng bảohiểm thất nghiệp của người lao động đó trong thời hạn hai ngày (tính theo ngàylàm việc), kể từ ngày người lao động yêu cầu; cung cấp các văn bản theo quyđịnh tại Khoản 2 Điều 37 Nghị định này cho người lao động để hoàn thiện hồ sơhưởng bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của phápluật./.

Nguồn: vieclamvietnam.gov.vn

Ý kiến bạn đọc

code
Các bài đã đăng

Hội nghị tuyên truyền Bảo hiểm thất nghiệp năm 2012 tại huyện Hoàng Su Phì

Hội nghị tuyên truyền Bảo hiểm thất nghiệp năm 2012 tại huyện Hoàng Su Phì

08:24 | 06/12/2012

Ngày 04/12/2012 tại Thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì; Sở Lao động - TBXH, Trung tâm GTVL phối hợp với BHTXH tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Bảo hiểm thất nghiệp cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì.

Hội nghị tuyên truyền Bảo hiểm thất nghiệp năm 2012 tại huyện Xín Mần

Hội nghị tuyên truyền Bảo hiểm thất nghiệp năm 2012 tại huyện Xín Mần

08:21 | 06/12/2012

Ngày 03/12/2012 tại Thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần; Sở Lao động - TBXH, Trung tâm GTVL phối hợp với BHTXH tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Bảo hiểm thất nghiệp cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Xín Mần.

Hội nghị tuyên truyền Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện Vị Xuyên

Hội nghị tuyên truyền Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện Vị Xuyên

09:04 | 27/11/2012

Ngày 26 tháng 11 năm 2012, tại Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, Sở Lao động - TBXH tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Bảo hiểm thất nghiệp trên 100 đơn vị, doanh nghiệp, công ty đóng trên địa bàn huyện Vị Xuyên

Nỗ lực triển khai bảo hiểm thất nghiệp đến người lao động

Nỗ lực triển khai bảo hiểm thất nghiệp đến người lao động

01:58 | 13/11/2012

HGĐT- Chế độ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội, được Quốc hội thông qua năm 2006, đến năm 2008 Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều liên quan.

Thư mời

Đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường
KTĐT - Ngày 10/10, hội nghị khu vực về đào tạo nghề tại Việt Nam "Đột phá chất lượng dạy nghề" do Bộ LĐTB&XH phối hợp với Bộ Hợp tác và Phát triển kinh tế Liên bang Đức đã khai mạc và kéo dài đến h...
Đào tạo nghề: Thiếu quy định, DN đứng ngoài lề
KTĐT - Sự tham gia của các doanh nghiệp vào đào tạo nghề rất bị động, một phần do Việt Nam còn thiếu các văn bản pháp lý, những quy định về vai trò của doanh nghiệp như một bên liên quan trong đào ...
Tăng cường hợp tác quốc tế, tạo đột phá trong chất lượng đào tạo nghề
Ngày 10/10, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan tổ chức Hội nghị khu vực về đào tạo nghề với chủ đề “Đột phá chất lượng dạy nghề”. ...
Tìm giải pháp tạo đột phá đào tạo nghề
KTĐT - Diễn ra trong 2 ngày 10-11/10, Hội nghị khu vực về đào tạo nghề tại Việt Nam với chủ đề “Đột phá chất lượng dạy nghề” sẽ thu hút khoảng 250 đại biểu đến từ Đức, Việt Nam và ASEAN cùng thảo l...
Hội nghị khu vực về Đào tạo nghề tại Việt Nam - Đột phá chất lượng dạy nghề
Hợp tác về dạy nghề trong Hợp tác Phát triển , Việt Nam và CHLB Đức là quan hệ hợp tác truyền thống và là lĩnh vực ưu tiên từ nhiều năm nay. Trong đó, Chính phủ CHLB Đức đã và đang hỗ trợ Việt Nam ...

Quy trình

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 127/2008/NĐ- CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về bảo hiểm thât nghiệp.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 100/2012/NĐ- CPngày 21 tháng 11 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số127/2008/NĐ- CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiế...
Hội nghị tuyên truyền Bảo hiểm thất nghiệp năm 2012 tại huyện Hoàng Su Phì
Ngày 04/12/2012 tại Thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì; Sở Lao động - TBXH, Trung tâm GTVL phối hợp với BHTXH tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Bảo hiểm thất nghiệp cho các đơn vị...
Hội nghị tuyên truyền Bảo hiểm thất nghiệp năm 2012 tại huyện Xín Mần
Ngày 03/12/2012 tại Thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần; Sở Lao động - TBXH, Trung tâm GTVL phối hợp với BHTXH tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Bảo hiểm thất nghiệp cho các đơn vị, doanh ...
Hội nghị tuyên truyền Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện Vị Xuyên
Ngày 26 tháng 11 năm 2012, tại Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, Sở Lao động - TBXH tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Bảo hiểm thất nghiệp trên 100 đơn vị, doanh nghiệp, công ty đóng ...
Nỗ lực triển khai bảo hiểm thất nghiệp đến người lao động
HGĐT- Chế độ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội, được Quốc hội thông qua năm 2006, đến năm 2008 Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mộ...

Kết quả

Giải quyết tranh chấp lao động cần được đồng thuận
Người lao động và người sử dụng lao động cần đạt được đồng thuận nếu muốn giải quyết các vấn đề nhạy cảm liên quan đến hợp đồng làm việc và giảm bớt tranh chấp lao động trong khu vực ASEAN.
Cung cầu lao động vẫn mất cân đối
KTĐT - Tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động tại các sàn giao dịch việt làm mới đạt 20 - 25%, thời điểm cao là 30% là con số được đưa ra trong cuộc tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Kết nối cung - cầu trê...
Tọa đàm trực tuyến: Kết nối cung – cầu thị trường lao động
(Chinhphu.vn) – Từ 9h30 sáng nay, 27/2, Cổng TTĐT Chính phủ tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Kết nối cung - cầu trên thị trường lao động và định hướng phát triển”.
Tọa đàm trực tuyến: Kết nối cung – cầu thị trường lao động
Ngày 27/2, Cổng TTĐT Chính phủ sẽ tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Kết nối cung - cầu trên thị trường lao động và định hướng phát triển” nhằm cung cấp thông tin về hiệu quả của hoạt động dịch...
Nhiều thị trường lao động tăng lương, tăng nhu cầu tiếp nhận
Năm 2013 được dự báo sẽ tiếp tục khó khăn, đặc biệt với những LĐ có nhu cầu tìm việc làm. Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động lại đ...

Nội quy

Không được chấm dứt HĐLĐ với lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi
Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi
MỘT SỐ ĐỔI MỚI TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO THỰC TẬP SINH ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN
Chương trình đưa thực tập sinh Việt Nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản được thực hiện từ năm 2006 theo Thỏa thuận giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với Tổ chức phát triển nhân lực quốc t...
Hội nghị tuyên truyền xuất khẩu lao động tại xã Tát Ngà, huyện Mèo Vạc
Ngày 17/11/2012, tại xã Tát Ngà, huyện Mèo Vạc, Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Giang phối hợp với Phòng Lao động - TBXH huyện Mèo Vạc; Đảng ủy, UBND xã tổ chức Hội nghị tuyên truyền XKLĐ cho lao ...
Hội nghị tuyên truyền xuất khẩu lao động tại xã Sơn Vỹ, huyện Mèo Vạc
Thực hiện Công văn số 644/LĐTBXH-VL ngày 20/9/2012 của Sở Lao động - TBXH về việc triển khai công tác XKLĐ và sử dụng kinh phí tuyên truyền về công tác XKLĐ tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a....
Hội nghị tuyên truyền xuất khẩu lao động tại xã Niêm Sơn, huyện Mèo Vạc
Ngày 15/11/2012, tại xã Niêm Sơn, huyện Mèo Vạc, Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Giang phối hợp với Phòng Lao động - TBXH huyện Mèo Vạc; Đảng ủy, UBND xã tổ chức Hội nghị tuyên truyền XKLĐ cho lao...

Hỗ trợ

Đường dây hỗ trợ đăng ký qua mạng, dịch vụ thông tin:

HOTLINE TƯ VẤN
0978.035.005 02193.864.387

Nhà tuyển dụng hàng đầu

Ứng viên tiêu biểu

Chảo Quốc Đông

Chảo Quốc Đông

Chảo Quốc Đông
Tẩn Cù Chảm

Tẩn Cù Chảm

Tẩn Cù Chảm
Lù Thị Lương

Lù Thị Lương

Lù Thị Lương
Triệu Chàn Ton

Triệu Chàn Ton

Triệu Chàn Ton
Giàng Mí Sình

Giàng Mí Sình

Giàng Mí Sình
Mua Mí 	Dình

Mua Mí Dình

Mua Mí Dình

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HÀ GIANG